Vaaliteemani 2017

Työtä helsinkiläisille!

– 50 + vuotiaiden helsinkiläisten osaaminen käyttöön

– Maahanmuuttajat mukaan työelämään

– Työn ja perheen yhteensovittaminen mahdolliseksi myös yksinhuoltajille

Koko Helsinki eläväksi!

– Järkevä asunto- ja koulutuspolitiikka ehkäisevät parhaiten rasismia

– Laadukkaat palvelut lähiöissä takaavat hyvän elinympäristön kaikille

– Hoiva- ja päihdeasiakkaille apua ajoissa

Laatu edellä Suomen parhaaksi!

– Julkisiin hankintoihin laatu ykköskriteeriksi

– SOTE- ja koulutussektoreille työrauha

– Laadukas koulutus on yhteiskunnan kivijalka