Kansalaiset

Olemme saaneet kuulla huonoja uutisia. Säätila on kuuleman mukaan heikkenemässä. Tiedemiehet ovat todenneet meidän olevan katastrofin partaalla; ilmastomme pilaantuu paraikaa seitsemänä päivänä viikossa, kellon ympäri, yötä päivää, arkena ja sunnuntaina. Tilanne on vakava. Olen kutsunut koolle hätäkokouksen, jossa on tarkoitus päättää radikaaleista toimista, sillä emme voi jatkaa enää elämistä käsi tulevien sukupolvien henkitorvilla. Siksi, ystävät, meidän kaikkien tulee valmistautua kipeisiin päätöksiin yhteisten ilmastotalkoiden nimissä.

Oletteko kansalaiset tietoisia, että jokainen hengityskertamme tuottaa ilmakehään hiilidioksidia? Tällainen meno ei voi jatkua ja siksi meidän on yhteisen edun nimissä vähennettävä monin paikoin jopa vastuutonta puhaltelua ja ilmanpilaamista. Tulen esittämään hallitukselle ja eduskunnalle, että jokaisen suomalaisen hengitystaajuutta on alennettava merkittävästi, kuitenkin niin, että vähennys painottuu ensisijaisesti työttömiin. Ilmastopolitiikkamme on perustuttava kannustimiin ja työ on vapauttava myös ilmatiet tulevaisuudessa.

Silti meidän on varauduttava siihen, että katastrofin uhka on nykytietoa suurempi. Ilmojen lämpiäminen on merkittävä riskitekijä myös maataloudelle ja kansalliselle huoltovarmuudelle. Voi käydä niin, että lämpimän ilman lisääntyessä kasvihuoneet jäävät käyttämättömiksi ja sadot kasvavat niin suureksi, että satovahinkojen korvaamatta jättäminen tuo turmiollisen loven viljelijän toimeentuloon. Säiden muuttuessa suotuisammaksi, saatamme menettää myös Euroopan Unionin maataloudellemme antamat kompensaatiot. Tätä ei voi hyväksyä. Tulevaisuutta silmällä pitäen aion esittää perustettavaksi maatalouden ilmastokriisirahaston, jonka tehtävänä on alkaa välittömästi etsiä korvaavia tukimuotoja viljelijöiden hädän torjumiseksi.

Koska tilanne on kriittinen, myös kansakunnan hallintoa on järjesteltävä uudelleen. Ilmastoministerin pestin lisäksi maakuntiin avataan ilmastovirastot, joiden tehtävänä on koordinoida kohta esittelemieni hiilinielujen tehokasta käyttöä ja tuottaa tietoa maakunnan tarpeisiin. Lisäksi jokaiseen kuntaan avataan ilmastoasiamiehen toimisto, jossa ilmastoneuvojat operoivat asiakasrajapinnassa mm. hengitystaajuuden vähentämisprojektia edistäen. Koska ilmasto on meille kaikille yhteinen, sen eteen on meidän jokaisen tehtävä kaikkemme.

Erityisesti vetoan nyt teihin, jotka olette taloudellisesti hyväosaisessa asemassa. Toivon, että osallistutte talkoisiin innostavana esimerkkinä koko kansakunnalle. Kannustan kaikkia, joilla on siihen riittävä varanto, matkustamaan mahdollisimman usein ulkomaille hengittämään. Tätä varten hallitus on päättänyt keventää lentämisen verotusta merkittävästi. Vaikka koko maailma on kanssamme tämän yhteisen haasteen edessä, meidän on Suomen kansan valitsemina päättäjinä asetettava maamme etu kaiken muun edelle. Matkustakaa siis ihmiset mahdollisimman paljon ulkomaille, se on todellinen ekoteko lähimmäisellesi.

Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan yksistään riitä ilmojen parantamiseen. Katsokaapa tätä… Olen eilen rakentanut laudoista ja romuraudasta tällaisen hiilinielun. Eikö ole komea laitos? Ilmastotutkijat ovat todenneet hiilinielujen vähenemisen merkittäväksi syyksi ilmojen muuttumiseen, joten aloin miettiä että asialle pitää tehdä jotain ja katsoa mitä siitä tulee. Hei, vetäisepä sinä sieltä se moottori käyntiin!

No niin, katsokaa kuinka komeasti se toimii! Minäpä näytän. Elikkäs tähän hiilinielun yläpäässä olevaan aukkoon kaadetaan hiiliä ja sitten kone prosessoi sen puhtaaksi ja luonnonmukaiseksi biokaasuksi. Näitä nieluja tullaan rakentamaan jokaiseen niemeen ja notkelmaan ja kansalaisen on ainakin autonsa tankattuaan kaadettava nieluun säkillinen hiiliä. Ja ehkä myöhemmin myös brikettejä.

Hiilinielujen rakentaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi myös metsien hyödyntämiseen. Kansallispuistoja ja kaupunkien puistoalueita lukuunottamatta meidän pitää hakata kaikki puut ja metsät biodiisselin raaka-aineeksi. Nämä hiilinielut toimivat puhtaalla ja kotimaisella biodiisselillä jota tullaan valmistamaan kehittyvien maakuntien omissa biojalostamoissa. Pääministerinä velvollisuuteni on varmistaa hiilinielujen toiminta ja samalla ihmiskuntamme tulevaisuus vuosiksi eteenpäin. Siksi metsien on aika kantaa kortensa kekoon.

Kansalaiset, kuten näette, tämä hallitus ei vatuloi. Ei ole sellaista pimeää, jota tämä vasara tässä ei korjaisi. Katsokaa sitä. Katsokaa miehen kättäni. Katsokaa hauistani kuinka se jännittyy, kun kohotan vasarani ilmaan! Käteni ja vasarani ovat yhtä. Tämä tässä on luottamuksen vasara. Jokainen lyönti tällä vasaralla eheyttää ja parantaa. Tämä vasara ei riko, vaan korjaa. Tässä on Juha ja hänen vasaransa. Juhanne. Mitään muuta te ette tarvitse.