Olen opettanut kotoutumiskoulutuksessa suomen historiaa ja yhteiskuntatietoutta vuosia. Monet kuulijani ovat paenneet sotaa käyvistä maista Suomeen ja haluan luennoillani luoda uskoa siihen, että pysyvän rauhan peruskivet ovat toimiva demokratia, tasa-arvo ja koulutus ja että nämä ovat mahdollista saavuttaa järkevällä sisäpolitiikalla heidänkin kotimaissaan.

Suomen historian luentoni punainen lanka ja sen asenteellisuus, ovatkin sitä, miten sisällisodasta (1918), joka kumpusi niin valtavista luokkaeroista, onnistuttiin rakentamaan yhtenäinen hyvinvointiyhteiskunta ja maailman parhaan koulutuksen kultamaa.

Ajatukseni historian luennon sisällöstäni on kertoa maahanmuuttajille se, mitä jokainen suomalainenkin historiastaan tuntee. Kuulen kuitenkin usein kommenttia kollegoiltani, etteivät hekään ole ajatelleet historiaa niin elävästi tähän päivään peilaavaksi ja siksi näin vaalipäivänä, minusta on aiheellista käydä lyhyt  ja – kuten jo otsikossa myönnän – asenteellinen, suomen historian lyhyt oppimäärä.

Uskon vahvasti avoimeen demokratiaamme ja olen ylpeä siitä, kuinka viisaasti sitä on vuosien varrella Suomessa käytetty!

Kotoutumiskoulutuksen opiskelijoille havainnollistan luokkayhteiskunnan ennen sisällissotaa näillä meille tutuilla kuvilla. Toisilla meni heikommin, toisilla paremmin! Onko ihme, että tuli sota?

Seuraavan dian kohdalla kerron ylpeänä, kuinka edistyksellisiä tasa-arvoisuutta miesten ja naisten välillä edistäviä lakimuutoksia Suomessa tehtiin jo venäjän vallan aikana. Korostan, kuinka uusi naisten tasa-arvo Suomessakin on!

Kansalaissodasta kerron kyynelsilmässä. Kuinka raaka ja verinen sisällisota Suomessakin on koettu! Kuinka siitä ei vieläkään ole toivuttu ja kuinka vieläkin kiistelemme siitä, millä nimellä sisällissotaa kutsutaan. Kerron, että isäni isä syntyi punaiseen perheeseen ja äitini valkoiseen ja kuinka kasvoin näiden kahden maailman keskellä ymmärtämään molempia. Monessa maassa se ei olisi mahdollista vieläkään!

Pysähdymme tässä vaiheessa luentoani pohtimaan meneillään olevia kansannousuja, jotkut itkevätkin. Tämä kun ei ole heille historiaa vaan totista totta puhelimen päässä. Haastan opiskeijoita pohtimaan, miten tällaisesta ikinä voi selvitä, ennen kuin lataan seuraavan dian, mistä näkee Suomen sisäpoliittisia ratkaisuja asiaan.

Tässä vaiheessa nyökyttelemme kilpaa, sille kuinka viisas Suomi oli. Sitä, että kaikki puolueet otettiin mukaan hallitukseen pidetään todella tärkeänä! Kun kaikki ovat mukana, kaikki myös kantavat vastuun eikä synny radikaaleja ryhmiä. Kerron, että niitä kyllä syntyi Suomessakin: oikeistossa oli Lapuan Liike ja vasemmalla kommunistit. Vähitellen nekin kutistuivat, kun heille annettiin hieman periksi. Ei paljon, mutta sen verran, että ei ollut syytä olla enää radikaali.

Kerron Arvo Ylpön ennakkoluulottomasta työstä koko kansan yhteisenä lasten lääkärinä, presidentti marsalkka Mannerheimin siskon perustamasta Mannerheimin Lastensuojeluliitosta (MLL) ja siitä kuinka tärkeää oli, että kaikki lapset saivat neuvolapalvelut ja äitiyspakkauksen (tämä v 1937)! Jos omalla lapsella on kaikki hyvin, silloin ei vihaa naapuria niin paljon, eihän?

Sotahistoria kuuluu luonnollisesti myös pakettiini. Se on kiinnostavaa ja olen oppinut, missä kohdin omat historialliset tietoni poikkeavat Neuvostoliitossa opetetuista. Haastan venäläisiä kinastelemaan kanssani, että pääsen toteamaan historian olevan aina oman aikansa kuvaus. Siitä, mikä on historiassa totta, päättää loppukädessä valtiovalta ja ajatelkaa, että tänäkin päivänä on huomattavia poliitikkoja, jotka kieltävät juutalaisvainojen ikinä tapahtuneenkaan!

Talvisodasta yritän puhua kansallisen eheyden näkökulmasta. Myönnän viimeistään tässä vaiheessa, että luentoni on hieman asenteellinen ja ”mutkat suoriksi” esitetty, mutta hei: Kuulijakunta puhuu suomea tasolla A2.1-B1 ja he ovat kotoisin ihan kaikista maailman kolkista! Annan kiinnostuneille linkkejä perehtyä asioihin tarkemmin omalla ajalla ja haastan kommentoimaan koko luennon ajan.

Korostan suomalaisten sotajohtajien koulutuksen merkitystä Venäjän ja Saksan armeijan riveissä, sieltä kummunnutta osaamista sekä todella kovaa pakkasta Talvisotatalvena. Kerron parhaita paloja nokkelista ratkaisuista ja siirryn taas aiheeseen; miten ihmeessä tällaisesta ikinä kansakuntana selviää.

Kuulijoille on aina uutta, että myös Suomesta on lähetetty lapsia sotaa turvaan.

Kerron, miten vastaanotimme yli 430 000 sotapakolaista Karjalasta emmekä vain ottaneet vastaan, vaan annoimme katon pään päälle! Mahdollisuuden itse elättää itsensä ja perheensä ja kysyn, miten kuulijoiden kotimaissa tehdään. Voiko teltassa pakolaisleirillä elää?

Meidän mielestämme ei voi, ja siksi Suomi antoi kodin. Kuuntelemme Anneli Saariston Evakon laulun ja itkemme yhdessä sodan mielettömyyttä

Se, että Suomessa on ollut köyhyys niin vähän aikaa sitten, on etenkin Afrikasta tulleille kuulijoille aivan uutta, melkein uskomatonta. Että opettajan isä ja äiti syntyivät pakolaisina (evakkona Ruotsissa) ja että opettajan isovanhemmilla ei ollut rahaa ruokaan, että opettajan isä pääsi talvella kouluun vain joka toinen päivä, koska oli vain yhdet miesten talvikengät!

Ja siinä opettaja seisoo; nainen, korkeasti koulutettu päällikkö, yksinhuoltaja!

 

Päätän historian luentoni tähän ja avaan, mitä kaikkea sana ”hyvinvointivaltio” meille tarkoittaa ja millä poliittisilla päätöksillä pidämme sitä yllä tänä päivänä.

Keskustelutan kuulijoita, mitä yhteiskuntarauhan kannalta olennaisia merkkejä he näkevät Suomessa uusilla silmillään. Yhdestä suusta vastaus on aina suomalainen peruskoulu, sen hyvät opettajat, kaikki yhteiskuntaluokat samassa koulussa. Sanovat, että se on parasta rauhan työtä maailmassa! He arvostavat myös saamaansa kotoutumiskoulutusta, mitä ei kaikissa Euroopan maissa järjestetä. ”On tärkeä oppia suomen kieltä ja ymmärtää teitä ja voi tulla osaksi Suomea”.

Kerron kuulijoille, että myös asuntopolitiikkamme tähtää yhteiskuntarauhaan. Olemme liian pieni maa riidelläksemme keskenämme ja siksi me asumme ”kaikki sekaisin samoilla alueilla”. Haluamme, että uudet sukupolvet oppivat ymmärtämään toinen toistaan ja että kaikilla on samat mahdollisuudet hyvään elämään.

Hyväksymme korkean verotuksen, koska sillä takaamme, ettei sisällisota koskaan toistu, kerron. Ja sitä paitsi, ihminenhän maksaa turvallisuudestaan, terveydestään ja koulutuksesta joka tapauksessa; joko veroilla tai säästämällä itse vakuutuksiin kuten USA ssa. ”Sama-sama, minä sanon tämä hyvä!”.

Kuulijat ihmettelevät usein, miten voi olla mahdollista, että Suomessa on rikkaita ylipäätään, kun verotus on niin korkea? Miten voi olla niin hienot autot ja kodit? Selitän, että yhteiskuntamme rakentuu työntekoon ja velanottoon. Menemme ”naimisiin” asuntolainan kanssa heti, kun saamme ensimmäisen vakituisen työpaikan. Niissä perheissä, missä se on mahdollista, vanhemmat takaavat lapsiensa ensimmäiset lainat tai ostavat ensimmäiset asunnot. Jos ihminen saa käydä työssä ja pysyy terveenä, lainat on maksettu viimeistään noin 50 – vuotiaana, samoihin aikoihin, kun lapsetkin tavallisesti muuttavat jo pois kotoa, rahaa kyllä jää yli hyvään elämiseen. Niistä, joille tämä ei ole mahdollista, huolehdimme sosiaalipolitiikalla.

Opiskelijat ovat aina hyvin kiitollisia siitä, että olen kertonut, mistä tulemme ja jotkut ovat jopa valinneet työn vanhusten parissa ymmärrettyään, kuinka paljon me heitä ja heidän saavutuksiaan kunnioitamme. Minkä työn he ovat tehneet, että kaikilla Suomessa olisi hyvä elämä!

Loppusanat

Tänä kunnallisvaalipäivänä (9.4.2017) toivoisin, että kaikki äänioikeutetut muistaisivat meidän oman lähihistoriamme, ymmärtäisivät mille arvoille olemme tietoisesti rakentaneet yhteiskuntamme ja millaisilla päätöksillä jatkossakin pidämme Suomea yhtenäisenä.

Meillä on varaa huolehtia siitä, että yhteiskuntamme heikoimmatkin linkit pysyvät mukana. Meillä on varaa maailman parhaaseen koulutukseen ja vanhuksista huolehtimiseen! Ne ovat aina olleet nuoren Suomemme sivistyksen mittareita, pitäkäämme niistä kiinni tänäkin päivänä!

Kotouttaminen.fi – on teettänyt hyvän suomen historian lyhyen oppimäärän videomuodossa: http://www.suomenvuosisata.fi/ Suosittelen sitä lämpimästi!