Elinkeinoelämän keskusliiton johtajat Ilkka Oksala ja Penna Urrila suuntaavat tiedottamisen ja vaikuttamisen raskaan tykistönsä hallituksen sote-uudistusta vastaan julistamalla 12.2.21 Hesarissa: ”Hallituksen ajama sote-uudistus ei paranna suomalaisten palveluita”.  (Vieraskynä HS 12.2.21) Yritysmaailman etuja ajava kokoomus julisti soteuudistuksen kaatamisen kuntavaalikamppailunsa kärkiteemaksi ilmoittaen näin marssivansa samassa rintamassa terveysbisneksen edunvalvojien kanssa.

Kevätkaudella eduskunta tulee hyväksymään uudistuneen sotelainsäädännön. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, jatkuu yli 15 vuotta jatkunut piirileikki, jossa sotebisnes etenee ja julkinen valta vikisee.

Soten kaatuminen olisi siis jälleen hyvinvointivaltion kaatajien voitto. Jälleen kerran he aikovat osoittaa julkisen kansallisvaltion demokraattisen vallankäytön heikkouden ja bisnesmaailman vahvuuden ohjata tulevaisuuden kehitystä.

EKn johtajat katsovat, että nykyisillä kunnilla on ”laajemmat mahdollisuudet” päättää palvelutuotannosta kuin tulevilla maakunnilla (hyvinvointialueilla). Huolena on terveysbisneksen edunvalvojien näkökulmasta se, että julkinen tuotanto on ensisijaista ja yksityinen tuottaja rengin roolissa. Kannanotossa todetaan mm: ”Jos maakunta ei pysty hyödyntämään muita tuottajia, sen voimavarat menevät oman tuotantokoneiston ylläpitämiseen”. Selkokielelle käännettynä maakunnan soten pitäisi olla hankintatoimisto, joka tilaa sotepalvelut yhtiöitetyiltä entisiltä kunta- ja kuntayhtymätuottajilta. Valtaosa nykyisestä kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämästä toiminnasta on julkisen palveltuotannon ylläpitämistä Meri-Lappia ja Päijät-hämäläistä Harjun Terveys Oytä lukuun ottamatta.

EK katsoo, että oman tuotantokoneiston ylläpitäminen on resurssien tuhlausta, mikä tulisi korvata palvelujen ostamisella markkinoilta. Näin vanhan lainsäädännön vallitessa aikaansaatu innovaatio sotekapitalistien ja kuntien yhteisyritykset olisivat se tie, jolla koko julkinen sotepääoma kaapataan yksityiseen hallintaan.

Jos tämän kehityksen mahdollistavia muutoksia ei saada eduskunnassa aikaan, tulee sotepaketti EKn mukaan palauttaa uudelleen valmisteluun.

Eduskuntakäsittelyssä oleva sotepaketti sisältää vahvat hyvinvointialueet, joilla oman palveltuotannon kehittäminen on ensisijaista. Se on hyvinvointivaltiomme keskeisimpiä perusrakenteita julkisen koulutusjärjestelmän lailla. Julkiseen soteen kiinteästi liittyvä alan tutkimus- ja koulutusjärjestelmä yliopistoineen takaa niin julkisten palveluiden kuin yksityisten terveysyritystenkin innovatiivisuuden.

Se takaa myös yhteistyömahdollisuudet digitalisaation, terveysteknologian ja muiden innovaatioiden kehittämisessä siten, että alan vientiteollisuus pystyy luomaan uutta maailman markkinoille.

Toivoisin EKn johtajilta hieman enemmän ”isänmaallisuutta” ja ylpeyttä hyvinvointivaltiomme saavutuksia kohtaan. En näe hyväksi sitä, että nuo tahot lähtevät ylikansallisen terveyskapitalismin juoksupojiksi.

Onhan alalla suuri osa yrittäjistä toiminimiä ja pienyrittäjiä, joiden itsenäisen toiminnan uhka ei ole suinkaan julkinen palvelujärjestelmä. Se on ylikansallinen terveysbisnes, joka on yksityissektorilla yritysostoin jo päässyt osin jo lähes määräävään markkina-asemaan.

Toivoisin niin julkiselta vallalta kuin sotealan yrityssektoriltakin kiinteämpää yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa lähtien siitä, että myös yleishyödyllisen kolmannen sektorin asema säilyy ja vahvistuu. Näin voisi syntyä hedelmällistä vuorovaikutusta asiakasryhmien ja palvelujen kehittäjien välillä uusien entistäkin paremmin toimivien hyvinvointi-innovaatioiden aikaansaamiseksi.

Antti Holopainen

puheenjohtaja

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry