Oheinen artikkelini julkaistiin tänään ESS:n mielipidesivulla. Katsoin MTV 3 puheenjohtajatentin. Samalla saimme kuulla, että tänään päättyneessä ennakkoäänestyksessä 26,4 % äänesti. Vaalipäivänä 23.1. on mahdollisuus tyrmätä spekulaatiot matalasta äänestysprosentista ja antaa kunnon mandaatti tuleville sotepäättäjille!

Vaaliuurnille paremman soten puolesta

Suomalaiset ottavat ison harppauksen meneillään olevissa aluevaaleissa suoran demokratia vahvistamiseksi näinä päivinä. Olen iloinen siitä, että puolueet ovat yksimielisiä perusasiasta, eli haluavat meidät kaikki vaaliuurnille nykyistä paremman soten aikaansaamiseksi.

Eriävät näkemykset kuulostavat pieneltä hienosäädöltä itse kokonaisuuden kannalta. Kuntien budjettien kautta kulkevasta sotevaltion avustusten ja kuntaveroilla ja palvelumaksuilla koottavista kunnan budjettiin kirjautuvasta soterahoituksesta siirtyy sotehyvinvointialueille 60 % suoraan nykyisen kuntabudjetointikierroksen sijasta.

Hallintohimmelit kaatuvat. Tulee mahdolliseksi tarkastella palveluiden tuotantoprosessia perusterveydenhuollon erityispalveluiden, sosiaalityön, lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdepalvelujen suurina kokonaisuuksina.

Ennalta ehkäiseviä palveluita ei tulla unohtamaan, vaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työvälineet vahvistuvat. Lähdemme rakentamaan tulevaisuuden sotekeskuksia ilman jonoja. Kohtaamme kansalaiset joustavasti kunkin elämäntilanteeseen ja sairauden laatuun sopivalla tavalla.  Hyvinvointi ja terveys edellä asiakaskosketuspintaa kehittämällä. Tätä tulee tapahtumaan niin lähipalveluissa, liikkuvissa palveluissa, kotipalveluissa, hoivapalveluissa kuin etä- ja digipalveluita paremmiksi kehittämällä.

Kannan huolta vapaaehtoistyön ja suomalaisen rikkaan yleishyödyllisen kansalaistoimintaperinteen turvaamisesta soteuudistuksessa.

Perinne on vahvaa ehkäisevien hyvinvointipalvelujen moninaisella kentällä ja kuntouttavassa työssä. Järjestöosaaminen on rakentunut hyvinvointivaltiomme rakennustalkoissa.

Tulevaisuus ei saa olla pelituottojen ja lottoamisen varassa, vaan ihan oikeasti osana valtion kautta hyvinvointialueille ohjautuvana kansalaistoiminta edellä kulkevana sotemme kärki-innovaationa.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen asema ja tehtävät sotevaalien jälkeen on otettava uusien valtuutettujen työlistalle heti, kun maaliskuun alusta 2022 aloitamme uusin voimin alueellisen sotehallinnon rakentamisen.

Ei saa unohtaa lapsia, ei niitä, joilla on kouluissa oppimisvaikeuksia ja aikuistumisen vauhti tapahtuu hiukan verkkaisemmalla tahdilla mielenterveys-, elämäntilanne tai terveyssyistä. Kaikki lupaavat paukkuja mielenterveyteen.

Tehdään sotetyöpaikoista houkuttelevia, laadukkailla työpaikkojen perus- jatko- ja täydennyskoulutusohjelmilla uuden soten eetoksen hengessä ihmisarvoa kunnioittaen kaikissa kansankerroksissa ilman ikä- ja muuta syrjintää.

Mitä korkeammaksi saamme äänestysprosentin, sitä vahvempi mandaatti uusille sotepäättäjille tulee. Kaikki vaaliuurnille paremman soten puolesta.

 

Antti Holopainen, eläkeläisylilääkäri

aluevaaliehdokas (Vas.)