60-vuotias taloustieteen tohtori Rodrigo Chaves Robles (Partido Progreso Social Democrático – PPSD) nousi altavastaajan asemasta Keski-Amerikan vakaimman ja vauraimman maan johtoon. Sosiaalidemokraattisen edistyspuolueen Chaves työskenteli Maailmanpankissa 27 vuotta ja ehti toimia väistyvän presidentin Carlos Alvarado Quesadan hallituksen valtiovarainministerinä puoli vuotta.

Viimeiset kahdeksan vuotta maata ovat hallinneet keskusvasemmistolaisen Kansalaistoimintapuolueen (Partido Acción Ciudadana – PAC) presidentit Luis Guillermo Solís Rivera ja jo mainittu Carlos Alvarado Quesada. Tällä kertaa sosiaalidemokraattisten voimien keskinäisen mittelön voitti 2018 luotu PPSD, jonka ehdokas Chaves Robles jätti perinteisen 1951 perustetun Kansallisen vapautuspuolueen (Partido Liberación Nacional – PLN) José María Figueres Olsenin toiseksi 109 500 äänen erolla. Huomionarvoista on se, miten 43,2 prosenttia ticoista jätti äänensä käyttämättä presidentinvaalien ratkaisun suhteen. Äänestysprosentiksi saatiin lähes 56,8 prosenttia, mikä tarkoitti 3,2 prosentin laskua ensimmäisen kierroksen äänestysvilkkauteen, joka tippui melkein 170 000 äänestäjällä. Korkeimman vaalituomioistuimen (Tribunal Supremo de Elecciones) tietojen mukaan jo ensimmäisen kierroksen 40 prosentin äänestämisestä pidättäytyminen oli poikkeuksellisen suurta. Vuonna 1958 äänestämättä jätti 35,3 ja vuonna 2006 34,8 prosenttia.

Vaalit voittanut Chaves sai ensimmäisellä kierroksella 16,8 prosentin kannatuksen, joka kohosi nyt 52,85 prosenttiin. Ensimmäisen kierroksen 27,3 prosentilla voittanut vuosina 1994–1998 presidenttinä toiminut kokenut poliitikko ja teollisuusinsinööri sai toisen kierroksen äänistä 47,15 prosenttia. Figueres on Costa Rican modernin politiikan isän José María Figueres Ferrerin (1906–1990) eli Don Pepen poika. Sisällissodan voittajana, armeijan lakkauttajana ja niin sanotun toisen valtakunnan (Segunda República) perustajana muistettava maankuulu Figueres ehti toimia presidenttinä vuosina 1948–1949, 1953–1958 ja 1970–1974 yhteensä noin 11 vuoden ajan.

Poliitikkona vielä kokematon Chaves taasen muistetaan lyhyen ministerikautensa poleemisista lausunnoista, joihin lukeutui korkeimpien palkkaluokkien tiukempi verotus. Toukokuun 2020 lopussa presidentti Alvarado pyysi Chavesin eroa “sovittamattomien erimielisyyksien” vuoksi. Myöhemmin Chaves kertoi näistä näkemyseroista, kuten ulkomaan velan maksukyvyn epäilyistä, avoimesti lehdistölle. 19.5.2020 Chaves pyysi silloista presidentti Alvaradoa käyttämään veto-oikeuttaan kongressin hyväksymään julkista taloutta vahvistamaan pyrkineeseen verolakiin 9635, joka ei ottanut huomioon kuntasektoria. Samana päivänä Chaves vietiin sairaalahoitoon umpilisäkkeen tulehduksen vuoksi. Viime aikoina Chavesiin on kohdistettu epäilyjä “seksuaalisesta häirinnästä” Maailmanpankin vuosina, mutta ekonomisti on pitänyt näitä syytöksiä “kulttuurieroista johtuvina väärinkäsityksinä”. The Wall Street Journalin mukaan häirintä olisi kohdistunut kuuteen naiseen neljän vuoden ajan. Maailmanpankki sijoitti Chavesin tapauksien vuoksi alempaan virka-asemaan, mutta ei pitänyt niitä niin vakavina, että hänet olisi pitänyt erottaa. Kohu aiheesta nousi vasta elokuussa 2021, kun tätä tulenarkaa materiaalia haluttiin hyödyntää presidenttiehdokkaan mustamaalaamiseksi.

Costa Rica tunnetaan sen vahvasta demokraattisesta perinteestä ja vankasta instituutionaalisesta rakenteestaan. Keskiamerikkalaisessa hyvinvointivaltiossa lukutaito on 99,4 prosentin tasolla ja sen eliniän odote on 80,3 tai 81 vuotta lähteestä riippuen, mikä vastaa käytännössä OECD-maiden keskiarvoa ja asettaa Costa Rican Latinalaisen Amerikan tilastoykköseksi. Kyseessä on myös ympäristösuojelun ja ekoturismin suurvalta, ensimmäinen trooppinen maa, joka on kyennyt kääntämään metsien tuhoamisen kehityksen. Biodiversiteettiä puolustavat suojelutoimet alkoivat jo yli 40 vuotta sitten. Nykyisin maa-alueista 26 ja merialueistakin 2,7 prosenttia ovat kansallisen suojeluohjelman (Sistema de Áreas Silvestres Protegidas) 143 alueen piirissä. Taloudessakaan ei ole mennyt kovin huonosti. Bruttokansantuote laski 4,5 prosenttia ensimmäisenä pandemiavuotena 2020, mutta toipui 7,6 prosentin verran toisena pandemiavuotena 2021. Vuodelle 2022 sen sijaan povataan 3,9 prosentin kasvua.

Koronaviruksen mukanaan tuoma köyhtyminen on kuitenkin aiheuttanut vastarintaa etenkin nuorien ja vähävaraisimpien keskuudessa. Costa Rica on maailman 19. epätasa-arvoisin maa ja Latinalaisen Amerikan tilastoviitonen heti Brasilian, Kolumbian, Panaman ja Guatemalan jälkeen. Tulonjaossa on siis edelleen rakenteellisia ongelmia. Kansallisen kyselyn (Encuesta Nacional de Hogares 2021) mukaan köyhyyttä esiintyy 20 prosentissa kotitalouksia ja äärimmäistäkin köyhyyttä lisäksi kuudessa prosentissa perheitä. Aiemmin jatkuvasti alle kymmenessä prosentissa liikkunut työttömyys kohosi vuoden 2021 lopulla 14,4 prosenttiin, mikä on Latinalaisen Amerikan korkeimpia lukemia. Pahimmillaan pandemian aikana työttömyys tosin kävi jopa 24 prosentin tasolla. Vähintään 40 prosenttia työikäisestä väestöstä työskentelee epävirallisella sektorilla, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei heille kerry eläkesäästöjä. Costa Rican käytännössä täysin universaali terveysjärjestelmä lukeutuu maailman parhaisiin eikä työsuhde ole sinällään hoidon saamisen edellytys.

Chaves on luvannut edetä edeltäjänsä tekemän verouudistuksen soveltamisessa. Etenkin rikkaimpien veronkiertoon puututaan. Hän haluaa tarjota kaikille maksettavan kansaneläkkeen ja yhdenmukaistaa eläkejärjestelmän. Tarkoitus on myös kohdistaa suuria investointeja uusiutuvaan energiaan ja luoda uusia kaupunkipuistoja. Toisaalta kampanjan kärkenä on toiminut korruption vastainen taistelu, jota aiotaan vahvistaa muun muassa valtion maksamin ilmiantopalkkioin ja tekemällä valtion ostoista entistä läpinäkyvämpiä. Yleisesti Chaves on haastanut poliittisten päättäjien puhetapaa luomalla uudistamishenkeä suorasukaisilla sanoillaan. Uuden hallituksen 24 sivun alustavassa ohjelmassa painotetaan hyvinvointia ja hyvää hallintokulttuuria, talouden aktivointia erinäisin keinoin sekä työllisyyden hoitoa, etenkin naisten ja vammaisten työllistymisen parantamista. Sosiaalipolitiikkaa aiotaan kohdistaa paremmin kaikkein köyhimpiin samalla, kun elinkustannuksia ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen kuluja pyritään laskemaan. Ohjelmassa ei myöskään unohdeta koulutusta, terveydenhoitoa, ympäristötoimia, turvallisuutta ja infrastruktuurihankkeita tai kulttuuria. Vasta valittu presidentti aikoo laskea kansanäänestysten koolle kutsumisen kynnyksen yhteen prosenttiin äänioikeutetuista ja käyttää suoraa demokratiaa digitaalisten teknologioiden avulla entistä enemmän. Tulevaisuudessa jo 20 prosentin äänestysvilkkaus tekee kansanäänestysten päätöksistä sitovia.

“Älä anna avaimia aina niille samoille” on ollut yksi Chaves Roblesin kampanjan tunnuslause. Medioissa vaalit voittanutta ehdokasta on syytetty vaalirahoituksen epäselvyyksistä, joten suhteet lehdistöön eivät ole kaikkein parhaimmat. Repivän vaalikampajoinnin jälkeen Chaves puhui kansalle huhtikuun kolmannen päivän sunnuntai-illan tulosten jälkeen rauhoittavaan sävyyn ja pyysi kaikkia tahoja tekemään yhteistyötä Costa Rican parhaaksi. Presidentin virkaa hän luonnehti “valtavaksi vastuuksi”, jossa “ei ole varaa epäonnistua”. Tavoitteena on tehdä tästä keskiamerikkalaisesta maasta “maailman onnellisin”.

– Valitettavasti kokemamme kova kampanja muutti äänestämättä jättämisen Costa Rican suurimmaksi poliittiseksi puolueeksi. Tämä on surullinen todellisuus, joka meidän on ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Tämä ei tarkoita, että maanmiehet, jotka eivät käyneet äänestämässä, eivät rakastaisi Costa Ricaa tai sen demokratiaa. He ovat luultavasti kriittisimpiä ja eniten maan tulevaisuudesta huolestuneita, jotka halusivat horjuttaa hallitsevan luokan omaatuntoa aidon demokratian harjoittamisessa.

– Teemme kaikkemme palauttaaksemme heidän luottamuksensa siihen, miten Costa Ricassa hallitsee kansa. Costa Ricassa poliittiset muutokset ovat mahdollisia vain demokraattisen yhteisymmärryksen kautta. Demokratian puutteet korjataan vain lisäämällä demokratiaa, emmekä koskaan hyväksy, ettekä tekään hyväksy, kenen tahansa hallitsijan pakkotoimia, mukaan lukien minä. Tulimme palvelemaan teitä, emme palvelemaan meitä.

Costa Rican kongressissa eli sikäläisessä kansanedustuslaitoksessa on 57 paikkaa, joista Vapautuspuolue (PLN) sai 19 ja hallitusvastuun ottava Sosiaalidemokraattinen edistyspuolue (PPSD) 10. Konservatiivien ryhmittymät Partido Unidad Social Cristiana ja Partido Nueva República saivat puolestaan 9 ja 7 paikkaa. Sen 16 paikan rintama ei riitä kuitenkaan haastamaan sosiaalidemokraattien 29 paikan turvin johtamaa parlamenttiä. Edistyksellisellä liberaalipuolueella (Partido Liberal Progresista) ja vahvimmin vasemmistolaisella sosialismia, ekologiaa ja feminismia ajavalla Frente Ampliolla on kummallakin kuusi paikkaa. Vasemmistolla voidaan sanoa olevan siis 41 edustajan turvin kahden kolmasosan määräenemmistö Costa Rican kongressissa, kunhan se löytää yhteisen sävelen, joten suurempia esteitä uudelle hallitukselle ei ole havaittavissa. Reilun 5,2 miljoonan asukkaan Costa Rican 49. valtiojohtaja Chaves Robles aloittaa nelivuotisen kautensa maansa perustuslaillisena presidenttinä 8.5.

 

Lähteet: BBC News Mundo, La Nación, DW, Swiss Info, Delfino, TeleSUR, etc.