Andrés Manuel López Obrador piti perinteisen presidentin puheen Meksikon itsenäisyyspäivän sotilasparaatissa 16.9., missä hän vetosi viisivuotisen maailmanrauhan puolesta sekä vaati sankaritoimittaja Julian Assangen vapauttamisesta. Ehdotus kolmen vaikuttajan, paavin, YK:n puheenjohtajan ja Intian pääministerin vetämästä rauhankomissiosta viedään seuraavaksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokoukseen. Paikalla olivat mielipidevanki Julian Assangen isä ja veli John Shipton ja Gabriel Shipton, vallankumousjohtaja Ernesto Che Guevaran tytär Aleida Guevara ja siirtolaisten oikeuksia Yhdysvalloissa puolustaneen César Chávezin jälkeläisiä. Suurimmat huomionosoitukset keräsivät Bolivian entinen presidentti Evo Morales Ayma ja 87-vuotias Uruguayn entinen presidentti José “Pepe” Mújica Cordano.

Esitän seuraavaksi käännöksen 16 minuutin puheesta, jonka voi myös lukea täältä.

Hyvät ystävät;

meksikolaiset;

asevoimien jäsenet;

kansalaiset, erikoisvieraat:

Tänään, kun juhlimme ylpeydellä kansallista itsenäisyyttämme, haluan tehdä tiedoksi ehdotuksen, jonka Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard esittää lähipäivinä tarvittavalla kunnioituksella ja ohjesäännöllä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa.

Kyse on kiireellisen sopimuksen etsimisestä Ukrainan sodan lopettamiseksi ja vähintään viiden vuoden aselevon saavuttamiseksi kaikkien kansojen välisen rauhan hyväksi, jotta kaikki se aika voidaan omistaa suurten ja vakavien taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien kohtaamiseen, niiden, jotka vaivaavat ja piinaavat maailman kansoja.

Politiikka on ainoa keino välttää sota. Hallitusvallan tai taloudellisen vallan asemissa olevat eturyhmät kuitenkin pyrkivät johtamaan politiikkaa kohti aseellista konfliktia, ja kun he ovat tehneet tämän virheen, sen korjaamisen sijaan he päättävät syventää sitä välittämättä ihmiskunnalle aiheuttamistaan kärsimyksistä tai vahingoista, joita ne aiheuttavat kansojen vakaudelle ja yhteiskuntien hyvinvoinnille. Tällä tavalla saivat alkunsa Venäjän sota Ukrainassa, myöhemmin säädetyt pakotteet ja massiiviset asetoimitukset hyökkäyksen kohteeksi joutuneeseen maahan, kaikki tekoja, jotka loivat nykyiseen yhteenottoon lisäannoksen järjettömyyttä.

Totuus on, että mitään ei ole tehty tai hyvin vähän on tehty tässä suhteessa: YK pysyy passiivisena ja ikään kuin pois pyyhittynä, muodollisuuksien ja poliittisen tehottomuuden vankina, jotka jättävät sille vain koristeelliseen rooliin.

Vielä tuomittavampaa on niiden suurvaltojen käytös, jotka suoranaisesti tai hiljaisuudessa asemoituvat suhteessa konfliktiin vain palvellakseen omia hegemonisia etujaan. Tästä syystä ei voida välttää epäilystä siitä, vaikka se saattaa tuntua perverssiltä ja uskomattomalta, miten tätä sotaa, kuten monia muitakin, ruokitaan sotateollisuuden etuajattelusta käsin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ilman muuta tuomittava. Käytän tilaisuutta hyväkseni selventääkseni, ettemme me meksikolaiset hyväksy minkäänlaista ulkomaista väliintuloa, koska olemme joutuneet viiden sellaisen suuren ikävän vastoinkäymisen uhriksi: yksi Espanjalta, johon liittyi useita yrityksiä takaisin valloittamisesta; kaksi Ranskalta ja kaksi Yhdysvalloilta. Nuo hyökkäykset ovat maksaneet meille verta, marttyyrikuolemia ja maa-alueita.

Mutta se ei tarkoita sitä, että voisimme lakata ihmettelemästä, kuinka Naton jäsenhallitukset kieltävät Ukrainalta pääsyn organisaatioon ratkaisevilla hetkillä, kun taas toisaalta tarjoavat sille aseita ja asettavat taloudellisia tai kaupallisia pakotteita Venäjää vastaan. Ne ovat toimenpiteitä, jotka ovat vain pahentaneet konfliktia, tuottaneet lisää kärsimystä uhreille, heidän perheilleen ja pakolaisille, pahentaneet ruuan ja energian puutetta ja kiihdyttäneet maailmanlaajuista inflaatiota, mitkä kaikki ovat ilmiöitä, jotka vahingoittavat suurinta osaa maailman kansoista.

Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä korjata virhettä, varsinkin jos siitä on tullut hyökkäys ihmisoikeuksia, sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia vastaan kaikkialla maailmassa.

Siksi Meksikon hallitus ehdottaa, että tämän tuskallisen ja absurdin sodan ruokkimisen jatkamisen sijaan perustettaisiin välittömästi vuoropuhelua ja rauhaa käsittelevä komitea, johon kuuluisivat, siis jos se hyväksytään ja mahdollisilla sovittelijoilla on halukuutta osallistua, Intian ja Vatikaanin valtionpäämiehet sekä YK:n pääsihteeri. Viittaan Intian pääministeriin Narendra Modiin, paavi Franciscukseen ja pääsihteeri António Guterresiin.

Rauhan operaation on välittömästi pyrittävä vihollisuuksien lopettamiseen Ukrainassa ja suorien keskustelujen aloittamiseen Ukrainan presidentin Zelenskyin ja Venäjän presidentin Putinin kanssa.

Lisäksi tämän komitean tulisi ehdotuksemme mukaisesti saavuttaa myös monikansallinen sopimus vähintään viiden vuoden aselevosta, jonka YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyisi yksimielisesti ja joka merkitsisi sotilaallisten toimien ja provokaatioiden välitöntä keskeyttämistä sekä ydin- ja ohjuskokeiden lopettamista. Tämä sopimus vahvistaisi kaikkien valtioiden sitoutumisen yhteenottojen välttämiseen ja olemaan puuttumatta sisäisiin konflikteihin. Uskomme tällä tavalla voitavan luoda rauhan ja rauhallisuuden ilmapiiri, joka sallisi hallituksien omistaa kaikki ponnistelunsa köyhyyden, terveyden ja väkivallan tuhoisiin ongelmiin, joista kärsitään kaikilla mantereilla, ja käsitellä siirtolaisilmiötä humanitäärisellä ja veljellisellä tavalla.

Ilman rauhaa ei ole tuleva talouskasvua ja vielä vähemmän on oleva oikeudenmukaisuutta.

Hallitsemisen ei tulisi olla hegemonian tai herruuden harjoittamista, vaan ennen kaikkea kansojen hyvinvoinnin etsimistä; vallassa on järkeä ja siitä tulee hyve vain silloin, kun se asetetaan muiden palvelukseen.

Toivottavasti onnistumme tässä aloitteessa, mutta tapahtuipa mitä tahansa, koskaan ei ole turhaa taistella oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta.

Lopuksi kiitän viisaasta miestä Pepe Mújicaa läsnäolosta; Evo Moralesia, rehellistä ja rohkeaa yhteiskunnallista taistelijaa; John Shiptonia ja Gabrielia, Julian Assangen isää ja veljeä, aikamme sananvapauden quijotea [esitaistelijaa], joka on edelleen epäoikeudenmukaisesti vangittuna. Tältä julkiselta aukiolta, Meksikon tasavallan päätorilta käsin, sitoudumme jatkamaan Julian Assangen vapauden vaatimista. Kiitos, rakkain Aleida Guevara, että liityit joukkoomme, Ernesto Che Guevaran, suuren vallankumouksellisen idealistin tytär. Kiitän myös koko sydämestäni César Chávezin perhettä, tyttäriä ja poikia, jotka ovat kanssamme, älkäämme unohtako César Chávezia, edesmennyttä César Chávezia, joka on ollut meksikolaisten työläisten, siirtolaisten ja talonpoikien johtaja ja puolustaja aina tähän päivään asti. Sanoin yhä, koska hän on niitä miehiä, jotka eivät kuole kokonaan, he sulkevat silmänsä, pysyvät valppaina ja taistelevat aina oikeudenmukaisuuden puolesta.

Hyvät ystävät:

Kaikki vieraamme symboloivat ihanteita ja historiallisia taisteluita oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja veljellisen maailman puolesta ja ovat horjumatonta uskoa, rohkeutta ja arvokkuutta edustaneiden naisten ja miesten perillisiä.

Kiitän tässä siviili-sotilastapahtumassa myös veljellisesti ja vilpittömästi Meksikon asevoimia uskollisuudesta, sekä merivoimien ministeriötä kuin maanpuolustusministeriötäkin ja sen uutta haaraa, kansalliskaartia, instituutiota, joka vastaa maamme julkisen turvallisuuden takaamisesta tehokkaasti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Hyvät ystävät;

meksikolaiset:

Ilmaisen kaikille meksikolaisille, vapaille miehille ja naisille, hyville kansalaisille, vakaumuksellisille ihmisille, syvimmän arvostukseni lähimmäisenrakkauden periaatteen toteuttamisesta ja heidän horjumattomasta päätöksestään jatkaa taistelua, tuulesta ja aallokosta huolimatta, vapaan, reilun, aina sarastavan ja ikuisen kotimaan puolesta.

Eläköön Meksiko!

Zócalon tori, Ciudad de México, 16. syyskuuta 2022.

+++++

 

 

Lähde: Andrés Manuel López Obradorin virallinen sivusto.

 

P.S. Itse olen sodan alusta lähtien valinnut tämän niin sanotun kolmannen tien, jota kannattavat Latinalaisen Amerikan vasemmistohallitukset ja rivikansalaisten enemmistö. Tälle käytännönläheiselle ja pasifistiselle ajatussuunnalle on tyypillisistä, että pelkän Venäjän loputtoman syyllistämisen ohella myös Yhdysvaltojen, EU:n ja Naton rooli sodan syttymiseen tunnustetaan. Toisaalta sodan pahimmiksi kasvoiksi globaalissa mielessä tunnistetaan pakotepolitiikka, koska siitä kärsivät aivan kaikki valtiot, mitä tulee etenkin inflaatioon. Toisaalta asevienti Eurooppaan ja Ukrainaan nähdään avoimena sodanlietsontana, joka lisää epävakautta, militarisointia ja estää kestävän rauhan rakentamisen, joka voi perustua vain politiikan ja diplomatian hienovaraisiin keinovalikoimiin. Todettakoon vielä, että Meksiko on kieltäytynyt kaikista talouspakotteista ja minkäänlaisesta aseviennistä eli se on noudattanut johdonmukaisesti oman pasifistisen ja puolueettoman ulkopolitiikkansa perinteitä. Toisaalta Ukrainalle on toimitettu humanitääristä apua.