Tämä teksti tuo keskusteluun vastauksia eurooppalaisiin huoliin, jotka eivät ole oikein osoitettuja ja perustuvat pitkälti vanhentuneisiin ja yksipuolisiin tietoihin. Vastineeni perustuu tähän Euroopan unionin 10.3. hyväksymään päätöslauselmaan P9_TA(2022)0078 European Parliament resolution of 10 March 2022 on the situation of journalists and human right defenders in Mexico 2022/2580(RSP).

Meksikon hallitus soveltaa ennennäkemättömiä suojeluohjelmia, joiden piiriin voivat hakeutua kaikki halukkaat toimittajat ja ihmisoikeusaktivistit. Parhaillaan suojelumekanismien piiriin kuuluu yli 1 500 henkeä. Samoin suojelua on tarjolla tarpeen mukaan ehdokkaille ennen vaaleja. Tästä huolimatta toimittajien murhat eivät ole täysin loppuneet, vaikka useita murhia on kyetty estämään viranomaisten yhteistyöllä tai kansalaisvihjeiden avulla Vuoden 2022 aikana on kuollut jo ainakin viisi journalistia. Yhteensä 55 journalistia on kuollut tällä hallituskaudella joulukuusta 2018 lähtien. Tästä on haluttu lietsoa medioissa ja päivän politiikassa vettä opposition myllyyn, vaikka myös toimittajat ovat osoittaneet mieltään. Vertailut ihmishenkien määristä ovat aina absurdeja ja kohtuuttomia, mutta todellisuudessa toimittajiin ei kohdistu määrällisesti erityistä uhkaa, sillä vuoden 2022 aikana on koettu valitettavat noin viisi tuhatta murhaa, jotka täytyy tietysti suhteuttaa 126 miljoonan hengen väestöön ja joista suurin osa kytkeytyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen sekä rajoittuu viidesosaan maata, pääasiallisesti kuuteen osavaltioon. Väkivalta ei tule liittovaltiotasolta eikä juuri edes osavaltioiden vallanpitäjiltä, mutta toimittajien murhien suurin uhka sijoittuu nimenomaan kuntatasolle, sillä kuntapäättäjät aiheuttavat eniten ongelmia journalisteille, jotka puuttuvat vallanpitäjien väärinkäytöksiin. Liittovaltion hallitus ei voi suoraan puuttua osavaltio- tai kuntatason itsenäisiin toimivaltoihin eikä sillä ole varsinaista vaikutusvaltaa liittovaltion tai osavaltioiden oikeuslaitoksista vastaaviin viranomaisiin.

Vuoden ensimmäisten kuukausien toimittajamurhat eivät ole jääneet tutkimatta tai rankaisematta, kuten edellisten hallituksien aikana järjestäen tapahtui. Pelkästään viiden toimittajan murhista, joista kaksi sijoittuu Yhdysvaltojen etelärajalle eli Meksikon pohjoisrajalle Baja Californiaan, on jo tehty nopealla aikataululla 16 hengen verran pidätyksiä. Oikeusjärjestelmän toimivuuden takaaminen on osa harkittua turvallisuusstrategiaa, joka on jo johtanut merkittäviin myönteisiin tuloksiin, kuten olen kertonut aiemmin, ja johon kuuluu lisäksi ennen kaikkea rikollisuuden taustasyihin eli osattomuuteen puuttuminen, viranomaisten ja rikollisten yhteistyön kitkeminen sekä muun muassa 2019 perustetun kansalaiskaartin läsnäolo kaikissa maan kolkissa. Oikeuslaitoksen johtamisesta vastaa korkeimman oikeuden presidentti, joka on niin ikään käynnistänyt moninaisia ja kunnianhimoisia muutoksia muun muassa rankaisemattomuuden ja korruption poistamiseksi sekä oikeuden jakamisen tehostamiseksi.

Vuosikymmenien ajan Meksikon liittovaltion sisäministeriö oli kuuluisa paitsi vakoilustaan, niin myös kidutuksistaan ja muista ihmisoikeusloukkauksista. Tämä politiikka on käännetty ihmisoikeuksien järjestelmälliseksi puolustamiseksi ja menneiden julmuuksien kuten vuoden 2014 Ayotzinapan opiskelijamurhien perusteelliseksi selvittämistyöksi. Meksiko sallii nykyisin myös YK:n ihmisoikeustarkkailijoiden työn, mitä ei aiemmin tapahtunut yhtä selvästi. Lisäksi on perustettu kansallinen komissio kadonneiden etsimiseksi (Comisión Nacional de Búsqueda) viranomaisten, järjestöjen ja perheiden yhteistyön helpottamiseksi. Marraskuussa 2021 Meksiko salli ensimmäistä kertaa 11 vuotta sitten perustetun YK:n pakotettujen katoamisten vastaisen komitean vierailun (Committee on Enforced Disappereances – Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights), jonka aiemmat hallitukset olivat torpanneet vuodesta 2013 lähtien. Myös EU-parlamentti kiittelee mainitun komission perustamista sekä tämän vierailun toteutumista ja kehottaa tiivistämään yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa, kuten hallitus onkin tehnyt useilla eri aloilla lääkehankinnoista lasten oikeuksiin.

Yhtä kaikki, Euroopan unionin parlamentti lähti jälleen kerran suuta soitellen sotaan ja osoitteli Meksikoa sormella Brysselistä käsin. Tällaisten kansainvälisten torumislauselmien tarkoitusperiä tai motiiveja on syytä epäillä. Voidaan kysyä, onko niillä mitään yhteyksiä erään jäsenmaan eli Espanjan yrityksien kuten Iberdrolan, OHL:lan ja Repsolin Meksikossa paljastuneisiin hyväksikäytöksiin, lainatukiin, sisäpiirin vaikuttamiseen, korruptioon ja valtiolle epäedullisiin sopimuksiin, joihin ollaan puuttumassa etenkin Iberdrolan kohdalla sähkölainsäädännön uudistamisella. Andrés Manuel López Obrador on pannut päätepisteen espanjalaisyritysten erityisasemalle. Ilmeisesti sinne asti ei ole vielä kantautunut kovinkaan paljon tietoa Meksikon uudesta rauhanomaisesta ja demokraattisesta vallankumousaallosta, joka sai alkunsa heinäkuun 2018 vaaliuurnilta ja joka tähtää koko Meksikon julkisen elämän uudistamiseen kärkinään korruption vastainen taistelu ja orastavan hyvinvointivaltion rakentaminen. Olen listannut tämän neljännen muutosvaiheen (Cuarta Transformación) saavutuksia aiemmassa yhteydessä ja suosittelen tässä yhteydessä tekstiäni myös europarlamentaarikoille.

Euroopan parlamentin ei tulisi pohdinnoissaan jättää huomioimatta sitä, miten Meksikon media on vakavassa alennustilassa, se ei saa enää lahjuksia hallituksilta ja sen omistajat rikkaista liikemiehistä aina oppositiopoliitikkoihin tai muihin eliitin eturyhmiin ovat joutuneet ahtaalle ainakin kolmessa mielessä: 1) korruptioon puuttuminen syö liikevoittoa 2) niitä suosineiden perinteisten oikeistopuolueiden kannatus on romahtanut 3) medioiden pitää nykyisin maksaa veronsa eivätkä ne saa enää automaattisesti edullista lainaa valtion rahoituslaitoksilta. EU:n parlamentissa ei ole syvennetty siihen mediaympäristöön, jossa Meksikon hallitus elää. Valtaosa yksityisistä medioista keskittää tarmonsa kansan mandaatilla toimivan presidentin lynkkaamiseen, koska sen toimintaa leimaavat liian usein maksetut täsmäiskut hallituksen toimiin. Tämä on julkisen elämän haaste maassa, joka on vasta alkanut aidosti demokratisoitua viimeisten vuosikymmenten aikana ja erityisesti vuodesta 2018 lähtien. Se, jos presidentti vastaa avoimesti joillekin toimittajille tai paljastaa heidän rahoituksensa tai eturyhmäkytköksensä ei ole uhkailua, joka oli ennen muinoin politiikan arkipäivää. Se on avoimuutta ja tiedonvälityksen vastavuoroisuutta. Tällä hallituskaudella yhtäkään toimittajaa ei ole erotettu tai uhkailtu, mutta presidentti on harjoittanut joka arkipäiväisissä tiedostustilaisuuksissaan silloin tällöin aiheellista kritiikkiä ja käynyt vuoropuhelua mustamaalauskampanjoiden tai suoranaisten valeuutisten levittäjien kanssa.

Vuoden 2022 alkupuolta leimasi presidentin pojan Houstonissa Yhdysvalloissa aiemmin vuokraamaan hulppean asunnon journalistinen tutkimusnäytelmä, josta yritettiin turhaan löytää eturistiriitoja tai korruptiokytköksiä. Ne todettiin täysin perättömiksi naapurimaassa asianajajana toimivan pojan työnantajan energiateknologiayhtiö Baker Hughesin tilaamassa ulkopuolisessa tarkastuskertomuksessa. Oppositio laittoi kampanjointiin kaiken energiansa parin viikon ajan ja sijoitti siihen varmasti useita miljoonia dollareita. Meksikon presidentti on tottunut vastaaviin ajojahteihin. Koska oppositiovoimilla ei ole mahdollisuuksia voittaa vasemmistoa vaaliuurnilla, keskittyy sen kampanjointi ennen kaikkea medioihin ja sosiaalisiin verkostoihin. Sen tiedetään myös harjoittavan vaikutustaan Twitterin robottien ostamisella, vakoilulla ja lähes millä tahansa keinoin. Hallitus sen sijaan lopetti kansallisen vakoilunohjelman (CISEN) ja irtaantui edeltäjiensä hankkimasta pahamaineisesta Pegasus-ohjelmistosta, johon europarlamentaarikot täysin aiheettomasti viittaavat. Euroopan lainsäätäjien päätöslauselmasta välittyy käsitys siitä, ettei analyyttista eroa entisten hallitusten ja nykyisen hallituksen välillä osata tehdä. Sananvapauden varjolla ei voida hyväksyä mitä tahansa keinovalikoimaa, liioittelua, vääristelyä tai valehtelua, jota voidaan käyttää vaaleilla valittujen päättäjien mustamaalaamiseen.

Yksikään vallankumous ei tapahdu ilman vastarintaa eivätkä ennen politiikkaa taloudellisen vaikutusvaltansa turvin mielin määrin hallinneet tahot jätä käyttämättä mediakoneistojensa tarjoamia tilaisuuksia käydä taisteluun etuoikeuksiensa puolustamiseksi. Tietyt liikemiehet, mediatalot ja järjestöt ovat käyneet omaa sotaansa maan 2000-luvun tärkeintä oppositiojohtajaa ja nykyistä presidenttiä Andrés Manuel López Obradoria vastaan jo yli 20 vuoden ajan, joten siinä ei ole mitään uutta meille meksikolaisille. Vakoiltiinpa López Obradoria jo 1970-luvulla, kun hän johti Tabascon alkuperäiskansojen instituuttia (Instituto Nacional Indígena – INI) ja työskenteli muun muassa chontal-kansan suomaiden parantamiseksi.

Euroopan kansalaisia edustavan EU-parlamentin tulisi hankkia puolueetonta ja faktapohjaista tietoa Meksikon yhteiskunnasta, politiikasta ja demokratiasta ennen kuin se väsäilee huolimattomia, puolueellisia ja puolitosia päätöslauselmia Pohjois-Amerikan eteläisen OECD-maan toimittajien tilanteesta, aiheesta, mikä on ollut yksi oikeisto-opposition suosituimmista lyömäaseista vuoden 2022 aikana. Samaan tapaan kuin yksipuolinen media, EU:n lainsäätäjät liioittelevat tilannetta eivätkä tunnusta Meksikon nykyhallinnon edistysaskelia sananvapauden, ihmisoikeuksien saatikka turvallisuuspolitiikan saralla. Eurooppalainen suositus saapuu sitä paitsi läntiselle pallonpuoliskolle varsin epäilyttävään aikaan, sillä 10.4. kansa äänestää presidentti López Obradorin virassa jatkamisesta (Revocación de Mandato). Kesäkuussa valitaan lisäksi kuuden osavaltion kuvernöörit. Osallistavan demokratian vaalissa kyse on presidentin omasta aloitteesta, jota varten on tehty perustuslainmuutos ja kerätty kansalaisten yhteistyönä yli kolme miljoonaa allekirjoitusta, jotta vaali-instituutti INE veisi läpi historiallisen presidenttikauden puolivälin äänestyksen, joka lisää kansalaisten kontrollia vallanpitäjistään. Kuten tapana on ollut, itsenäinen vaali-instituutti on kipuillut asian kanssa, mikä on oma synkähkö tarinansa. Presidentin tuki on liikkunut alati jopa 70 prosentin lukemissa. Siinä mielessä EU-parlamentin vetoomus on paitsi huonosti informoitu ja ajoitukseltaan väärä, niin tuleepa se myös loukanneeksi Meksikon kansan oikeutta järjestäytyä omaehtoisesti sisäpoliittisten kysymyksiensä ratkaisemiseksi parhaassa demokraattisessa ja vapauksia kunnioittavassa hengessä.

Meksiko ei perinteisesti ole sekaantunut toisten maiden asioihin, joten kohtuuden nimissä se voi vaatia samaa muilta valtioilta ja valtioliitoilta. Nähtäväksi jää, kykeneekö parlamentti käymään rakentavaa ja tasavertaista vuoropuhelua Meksikon hallituksen kanssa, kuten senaatin edustajat ovat jo ehdottaneet. Senaatin enemmistöryhmä Morenan EU-parlamentille lähettämässä kirjelmässä oudoksutaan sitä, että päätöslauselma omaksuttiin yksipuolisesti ilman minkäänlaista aiempaa keskustelua meksikolaisen osapuolen kanssa. Kirjeen allekirjoittaneen senaatin politiikan koordinoinnista (JUCOPO) vastaavan hallituspuolue Morenan Ricardo Monreal ei yhdy päätöslauselman toteamuksiin sinänsä, mutta tunnustaa tarpeen edistyä lisää julkisen turvallisuuden takaamisessa ja taistelussa toimittajiin sekä ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvaa rikollisuutta vastaan. Monreal ehdottaa pikaista korkean tason vuoropuhelua, joka kunnioittaisi kansallista itsemääräämisoikeutta ja kansainvälistä lainsäädäntöä.

Torstaina hyväksytty päätöslauselma sai 607 europarlamentaarikon tuen. Vastaan asettui vain kaksi edustajaa, joka kertoo poikkeuksellisesta yhdenmielisyydestä (tai määkivästä lammaskuorosta). Poissa oli 73 edustajaa. Meksikon kansallisen autonomisen yliopiston (UNAM) EU:hun erikoistunut tutkija Luis Antonio Huacuja on kritisoinut päätöslauselmaa sen sisältämistä erilaisista ​​virheellisistä tiedoista, epätarkkuuksista ja epäselvyyksistä sekä spekulaatioista. Perjantaina 11.3. Meksikon presidentti luki edellisiltana laaditun suorasanaisen vastauksensa Euroopan parlamentin yksipuoliseen ja puutteellisiin tietoihin perustuvaan suositukseen. López Obrador korostaa usein, että poliittinen auktoriteetti vaatii tuekseen moraalista uskottavuutta.

 

Tasavallan hallituksen lausunto Euroopan parlamentille (Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo)

 

Euroopan parlamentin jäsenille:

Jo saa riittää korruptio, valheet ja tekopyhyys.

On valitettavaa, miten he liittyvät mukaan kuin lampaat.

[Presidentti lisäsi spontaanisti] Ja tämä ei ole mikään loukkaus. Kun menin Englannin parlamenttiin Lontoossa, jossa konservatiivit ja liberaalit kohtaavat kasvokkain, kun jokin lainsäätäjä puhuu, olipa sitten konservatiivinen tai liberaali, vastustajat alkavat sanoa ”meee, meee”, mielestäni se tarkoittaa sitä.

Mutta se on valitettavaa [– täällä Meksikossa me tiedämme, eikö niin, mitä on olla lammas –] on valitettavaa, että he yhtyvät sen korruptoituneen ryhmän taantumukselliseen ja vallankaappausta tavoittelevaan strategiaan, joka vastustaa miljoonien meksikolaisten ajamaa neljättä muutosta (Cuarta Transformación) vastatakseen tuohon hirvittävään eriarvoisuuteen ja väkivaltaan, jonka uusliberalistinen talouspolitiikka jätti perinnökseen 36 vuoden aikana, kun sitä pakkosovellettiin maassamme.

Tietäkää, hyvät eurooppalaiset kansanedustajat, että Meksiko on lakannut olemasta valloituksien kohdemaa ja, kuten hyvin harvoin sen historian aikana, tasa-arvon ja demokratian libertaarisia periaatteita puolustetaan. Täällä ei sorreta ketään, sananvapautta ja toimittajien työtä kunnioitetaan. Valtio ei riko ihmisoikeuksia, kuten tapahtui aikaisemmissa hallituksissa, silloin kun te, eurooppalaiset lainsäätäjät, muuten otitte osaa olemalla hiljaa.

Meksiko on pasifistinen maa, joka on valinnut väkivallattomuuden, ja kannatamme vuoropuhelua, emme sotaa; emme lähetä aseita mihinkään maahan missään olosuhteissa, kuten te teette nyt.

Jos olisimme tilanteessa, jota kuvailette pamfletissanne, Meksikon presidentti ei saisi osakseen 66 prosentin kansalaistukea, kuten eilen julkaistussa Morning Consult -yrityksen kyselyssä, joka asettaa hänet toiselle sijalle maailman keskeisten valtionpäämiesten joukossa. Sanottakoon se ohimennen, hänen hyväksyntänsä on suurempaa kuin eurooppalaisilla hallitsijoilla. [Presidentti ei voinut lukea tätä osaa ääneen tiukan vaalilainsäädännön takia.]

Seuraavalla kerralla ottakaa selvää ja lukekaa hyvin teille esitetyt päätökset ennen äänestämistä. Ja älkää unohtako, ettemme ole enää kenenkään siirtomaa. Meksiko on vapaa, itsenäinen ja suvereeni maa.

Kehittykää – koska on paljon jälkeenjääneisyyttä, Euroopan kansa on suurempi kuin sen pikkusieluiset poliitikot ja hallitsijat –, kehittykää, jättäkää taaksenne hyviksi aikomuksiksi naamioitu sekaantumisvimmanne. Ette ole maailmanhallitus. Älkää unohtako, mitä tuo Amerikkojen jättiläinen, presidentti Benito Juárez García, sanoi: “Niin yksilöiden kuin kansojenkin keskuudessa toisten oikeuksien kunnioittaminen on rauhaa.”

Näin Meksikon senaatissa reagoitiin Euroopan parlamentin toimintaan. Kuvan lähde: Ricardo Monrealin Twitter-tili.

Euroopan unionin ei ole syytä kokea Meksikon hallitusta vastustajakseen, sillä 126 miljoonan asukkaan nykyhallitus on sitoutunut oikeusvaltiokehitykseen, kansalaisvapauksiin, demokratiaan, ihmisoikeuksiin, väkivallattomuuteen ja yleiseen hyvinvointiin vankemmin kuin yksikään aiempi vuonna 1821 itsenäistyneen liittovaltion – Estados Unidos Mexicanos – hallitus. Meksikon hallitus on osa ongelmien ratkaisua ja on kykenevä yhteistyöhön kaikkien kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Näin Tabascon osavaltion väki tervehti presidenttiään sateessa lauantaina 12.3.

 

Lähteet: Andrés Manuel López Obradorin virallinen sivusto, Euroopan parlamentti, Once Noticias, El Economista, etc.