Annika Lapintie

Eläkevuosilta on lupa odottaa paljon. Työuran jälkeen on viimein riittämiin aikaa itselle, harrastuksille, ja ennen muuta ystäville ja läheisille. Lehtijutut kertovat naisista, jotka eläkkeelle jäätyään nauttivat aktiivisesta, itsensä näköisestä elämästä ja toteuttavat unelmiaan.

Harvemmin eteen osuu juttuja naisista, joille eläkevuosien toimeentulo on jokapäiväinen haaste. Tämä on kuitenkin iso joukko. Lähes 40 prosentilla eläkeläisistä eläke on alle 1 250 euroa kuukaudessa. Heistä kaksi kolmasosaa on naisia. Eläkeläisten pienituloisuus ja suoranainen köyhyys on siis vahvasti sukupuolittunutta.

Tällä vaalikaudella eläkeläisten ostovoimaa on heikennetty entisestään. Tämä koskee kaikkia tulotasoja, mutta eihän oikeistohallitus olisi maineensa veroinen, jollei kaikkein suurituloisimpia eläkeläisiä olisi kohdeltu hellästi. Heidän ostovoimansa on Sipilän kaudella laskenut 0,1 prosenttia, muiden 0,8–1,3 prosenttia. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevia on lyöty kansaneläkeindeksin leikkauksella ja jäädytyksillä. Ja kuten sanottu, iso osa heistä on naisia.

Keskimäärin naisen työeläke on 68 prosenttia miehen eläkkeestä. Työeläke peilaa palkkoja, ja sukupuolittuneessa työelämässä nainen kouluttautuu ja päätyy töihin pienipalkkaiselle alalle miestä useammin. Myös pitkät perhevapaat nipistävät osan naisen eläkkeestä. Rakenteiden tasolla perhevapaiden tasaisempi jako ja erityisesti palkkatasa-arvo ja sukupuolittuneiden työmarkkinoiden purkaminen ovatkin aivan oleellisia keinoja naisten eläkkeiden parantamiseksi.

Kansaneläke ja perhe-eläke tasaavat eläke-eroja hieman. Kun katsotaan kokonaiseläkkeitä, naisen eläke on keskimäärin 78 prosenttia miehen eläkkeestä. Naisen kannalta siis esimerkiksi kansaneläkkeen kehityksellä on todellakin väliä. Tähän voidaan vaikuttaa vaikka heti, sillä ensi vuoden budjettia valmistellaan parhaillaan. Köyhyyttä lisäävän eläkepolitiikan sijaan on välittömästi korotettava kansaneläkettä ja purettava indeksijäädytykset.

Pienemmät eläkkeet vaikuttavat suoraan naisten hyvinvointiin. Itsensä toteuttaminen, harrastaminen ja esimerkiksi omasta terveydestä huolehtiminen on vaikeaa, kun raha ei tahdo riittää edes ruokaan ja välttämättömiin lääkkeisiin. Onkin tärkeää, että eläkepolitiikkaa seurataan ja eläkkeitä kehitetään tasa-arvonäkökulmasta.

 

Annika Lapintie

Kirjoittaja on Vasemmistoliiton kansanedustaja.