Opiskelijat, työttömät, yrittäjät, lapsiperheet, eläkeläiset, vammaiset ja sairaat, freelancerit ja pätkätyöläiset. Jokainen meistä on joskus suomalaisen sosiaaliturvan piirissä. Erilaisia tukimuotoja on pilvin pimein, eivätkä kaikki etuuksiin oikeutetut edes tajua hakea niitä. Syy tälle on osaltaan tiedonpuute, mutta uskallan väittää syynä olevan myös epäluottamus suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää kohtaan. Eikä ihme – tilkkutäkkimäinen tukijärjestelmä on sekava eikä se nykyisellään huomioi ihmisten alati muuttuvia elämäntilanteita.

Hyvinvointivaltiotamme on ajettu systemaattisesti alas jo vuosikymmenten ajan erilaisin leikkauksin. Se ei käy. Jokaisen täällä asuvan on pystyttävä luottamaan siihen, että yhteiskunnan turvaverkko kantaa, kun horjahtaa. Se on hyvinvointivaltion perusedellytys ja lisää osallisuuden tunnetta sekä luottamusta yhteiskunnassa.

Sosiaaliturvajärjestelmämme tarvitsee feminististä otetta. Feministisellä otteella tarkoitan sitä, että sosiaaliturva perustuu jokaisen oikeuteen riittävään toimeentuloon ja että intersektionaalinen tulokulma huomioidaan järjestelmää kehitettäessä. Esimerkiksi opiskelijuus, vammaisuus ja yrittäjyys voivat kaikki koskettaa samaa ihmistä yhtä aikaa. Siksi tarvitsemme sosiaalijärjestelmän, joka huomioi erilaiset elämäntilanteet kokonaisuuksina, ei vain yksittäisten lokeroiden kautta.

Feministisen sosiaaliturvan tavoitteena on siirtyä perustuloon. Perustulokokeilut Suomessa ja ulkomailla ovat antaneet erinomaisia tuloksia erityisesti hyvinvoinnin ja elämänlaadun kohenemisesta. Seuraavalla vaalikaudella onkin sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä otettava merkittäviä askelia kohti perustuloa yhdistämällä merkittävimmät sosiaalietuudet yhdeksi perusetuudeksi.

Ei ole köyhän tehtävä elää kurjaa elämää. Myös köyhät ihmiset ansaitsevat elämäänsä iloa, arjen luksusta sekä harrastusmahdollisuuksia. Tämä tuntuu unohtuvan usein keskustelussa sosiaaliturvan varassa elävistä. Tänä keväänä äänestämmekin pitkälti siitä, kuuluuko hyvinvointi kaikille vai ei. Vasemmistoa äänestämällä varmistat, että työ paremman huomisen eteen jatkuu.

Selmi Holopainen
Kirjoittaja on Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja, Vasemmistonaisten hallituksen jäsen sekä eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaalta.