Hetero, oletko koskaan miettinyt, mikä aiheutti seksuaalisen suuntautumisesi? Miten läheisesi suhtautuivat, kun kerroit seksuaalisesta suuntautumisestasi tai sukupuolestasi? Miten työyhteisösi reagoi, kun kerroit lomamatkastasi eri sukupuolta olevan puolisosi kanssa? Onko sinun vaikeaa löytää itsellesi heteroesikuvia erilaisista kulttuurituotteista?

Jos sinun ei ole koskaan tarvinnut tulla ulos kaapista, se johtuu todennäköisesti siitä, että olet saanut toteuttaa sukupuoltasi ja seksuaalisuuttasi yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Kaikilla ei ole tätä mahdollisuutta.

Kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt puhuvat sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, suhteistaan tai syrjintäkokemuksistaan, somekeskustelut ja lehtien kommenttipalstat täyttyvät kommenteista, joissa ihmiset ihmettelevät, miksi vähemmistöön kuuluvat tyrkyttävät yksityisiä asioitaan. Eihän ketään kiinnosta toisten ihmissuhteet. 

Ongelma piilee juuri siinä, ettei ihmisiä kiinnosta tarpeeksi. Huolimatta siitä, että Suomessa on verrattain turvallista elää seksuaalivähemmistöön kuuluvana ihmisenä ja ymmärrys myös sukupuolivähemmistöistä on hiljalleen lisääntynyt, monet joutuvat elämään visusti kaapissa turvattoman ympäristön, palveluiden puutteen sekä heterouteen pakottavan kulttuurin vuoksi.

Monet vähemmistön edustajat eivät valitse mennä kaappiin itse, vaan heidät työntää sinne cis-heteronormatiivinen yhteiskunta, joka olettaa kaikkien elävän “tavallisessa” heterosuhteessa ja kaikkien sukupuoli-identiteetin vastaavan syntymässä määriteltyä. Tämän oletuksen takia vähemmistöt saattavat pysytellä kaapissa välttääkseen kiusalliset, epämukavat ja jopa vaaralliset tilanteet, joita saattaa syntyä kun heteroksi oletettu ihminen kertookin olevansa esimerkiksi homo tai biseksuaali tai naiseksi tai mieheksi oletettu henkilö muunsukupuolinen. 

Heteronormatiivisuus tarkoittaa kulttuuria ja oletusta, jonka mukaan heterous on luonnollista ja toivottavaa, kun taas siitä poikkeavat suuntautumiset nähdään nimenomaan poikkeavana ja ei-toivottuna. Heteronormin mukaan ihmisten oletetaan myös automaattisesti ja luontaisesti jakautuvan kahteen sukupuoleen, miehiin ja naisiin. Heteronormatiivisessa ajattelussa nämä sukupuolet nähdään toisilleen vastakkaisina ja toisiinsa vetoa tuntevina.

Cisnormatiivisuuden mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät tätä sukupuolta elämässään. Cis-normatiivisen käsityksen mukaan sukupuolen määrittely perustuu biologisiin ominaisuuksiin. 

Kaikki eivät ole cis-heteroita, eivätkä kaikki halua elää heteronormin mukaista elämää. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan ihmisen hyväksytyksi tulemisen ehtona ei voi olla se, että hän vaikenee itsestään ja elämästään. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on tarve tulla nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään sekä nähdä kaltaisiaan kulttuurituotteissa, politiikassa ja muilla yhteiskunnan osa-alueilla. 

Pride-kulkueet  ovat tärkeitä ihmisoikeustapahtumia, joissa vähemmistöön kuuluvat voivat kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ja nostaa keskusteluun vähemmistöjä koskettavia asioita. Sateenkaaritapahtumissa vähemmistöihin kuuluvat voivat tavata toisiaan, olla turvassa heteroiden uteluilta, paheksunnalta ja kuulumattomuuden tunteelta.

Salkkareiden homohahmo voi olla elintärkeä seksuaalivähemmistöön kuuluvalle nuorelle – erityisesti, jos elää paikassa, jossa ei näe kaltaisiaan missään. Miltä sinusta tuntuisi, jos identiteettisi tai ihmissuhteesi kyseenalaistettaisiin tai sivuutettaisiin toistuvasti? Entä jos kaltaisistasi ei puhuttaisi koskaan mitään? 

Kun koko ympäröivä yhteiskunta kehottaa meitä heteroseksuaalisuuteen ja kapeisiin miesten ja naisten rooleihin, normeista poikkeavat joutuvat ahtaalle. Tästä syystä pride-kulkueet, tv-sarjojen ja elokuvien sateenkaarihahmot ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille turvallisten tilojen rakentaminen ovat elintärkeitä asioita. Seuraavan kerran kun huomaat, että jossakin yritetään edistää sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, puutu vähätteleviin ja vihamielisiin puheisiin ja tarjoa auttava kätesi.

Emmi Alho
Kirjoittaja on Vasemmistonaisten hallituksen jäsen ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Sateenkaarisanasto suomeksi Seta ry:n verkkosivuilla