Sodan ja kriisin kaoottisessa teatterissa, konfliktien melun ja katastrofien myrskyn keskellä, on olemassa hiljainen väestönosa, joka kantaa raskaimman taakan: naiset ja lapset. Vaikka väkivallan ja epävakauden verot tunnetaan kaikkialla, juuri nämä haavoittuvat ryhmät kärsivät usein syvimmistä arvista – sekä näkyvistä että näkymättömistä.

Naiset ja lapset muodostavat merkittävän osan konfliktien tai kriisien koettelemasta väestöstä. Heidän haavoittuvuutensa ei ole vain numeerinen läsnäolo vaan pikemminkin se on yhteiskunnallisten, taloudellisten ja fysiologisten tekijöiden monimutkainen vuorovaikutus, joka tekee heistä erityisen haavoittuvaisia.
Konfliktin aikana naiset ja lapset karkotetaan usein kodeistaan, yhteisöistään ja tukiverkostoistaan, ja heidät työnnetään syrjäytymisen epävarmaan maailmaan. Pakenevatpa he aseellista konfliktia, luonnonkatastrofeja tai poliittisia levottomuuksia, niin he kohtaavat hyväksikäytön, väärinkäytön ja ihmiskaupan riskit. Monissa maissa siirtyminen vie naisilta ja lapsilta heidän sosioekonomisen vakautensa, mikä pahentaa heidän haavoittuvuuttaan köyhyydelle, nälälle ja sairauksille. Etenkin siirtymään joutuneilla naisilla on usein vastuu perheestään huolehtimisesta vaikeissa olosuhteissa, jossa on rajalliset mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa, koulutusta ja toimeentuloa, jos laisinkaan.

Sota ja kriisi toimivat katalysaattoreina sukupuoleen perustuvan väkivallan lisääntymiselle. Naiset ja lapset kantavat suurimman osan sen julmuudesta: raiskauksista, seksuaalisesta väkivallasta, perheväkivallasta ja pakkoavioliitoista tulee endeemisiä konfliktialueilla, ja ne jatkavat trauman ja alistamisen kierteitä. Keskeisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuus on vakavasti vaarantunut näillä alueilla, ja naiset ja lapset kohtaavat ylitsepääsemättömiä esteitä sairaanhoidon, lisääntymisterveyspalvelujen ja psykososiaalisen tuen suhteen. Äitiyskuolleisuus nousee hälyttävästi konfliktialueilla, koska raskaana olevat naisilla on rajoitetusti mahdollisuuksia saada raskauden ajan hoitoa, ammattitaitoisia synnytyshoitajia ja ensiapupalveluja. Myös lapset kohtaavat kohonneita aliravitsemuksen, sairauksien ja psyykkisten traumojen riskejä, joilla on pitkän aikavälin vaikutuksia heidän kehitykseensä ja tulevaisuudennäkymiinsä.

Jo puoli vuotta jatkunut Israelin käynnistämän etnisen puhdistuksen ja kansanmurhan kriteerit täyttävä sota Palestiinassa on vaatinut jo noin 20 000 lapsen hengen ja asettanut 1,5 miljoonaa välittömään nälänhätään. Siitä huolimatta kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut puuttumaan merkittävästi sodan ratkaisemiseksi tai alueen humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi.

Toisaalla Kongon tasavallan sisäinen tilanne on äärimmäisen vakava myös. Yli 7 miljoona sisäistä pakolaista on suoraa seurausta kaivostoiminnasta. Koboltin louhintaan palkataan jopa pieniä lapsia. Monet heistä eivät selviä ensimmäiseen palkkapäivään jäädessään romahtavien louhosten alle. Epäeettinen mineraali toimitetaan Euroopan maiden jalostettavaksi. Suomessa jalostetaan maailman toiseksi eniten Kongosta louhittuja mineraaleja. Voimme siis todeta, että meidän planetaariset ponnistuksemme ovat vain lumetta niin kauan, kun se perustuu epäeettiseen tuotantoon.

Naisten ja lasten ahdinko konflikteissa ja kriisitilanteissa vaatii kiireellisiä ja yhteisiä toimia monella rintamalla. Politiikan uudistuksesta ruohonjuuritason interventioihin. Heidän haavoittuvuuksiensa käsitteleminen edellyttää monitahoista lähestymistapaa, joka perustuu empatiaan, solidaarisuuteen ja ihmisoikeuksiin. Naisten ja lasten kärsimys sodan ja kriisin varjoissa on moraalinen pakko, joka vaatii yhteistä huomiotamme ja toimintaamme. Globaalikansalaisina meidän on kohdattava naisten ja lasten haavoittuvuuden perimmäiset syyt, haastettava patriarkaaliset rakenteet ja järjestelmälliset epäoikeudenmukaisuudet sekä puolustettava politiikkaa ja interventioita, jotka puolustavat heidän oikeuksiaan ja ihmisarvoaan.

Vastoinkäymisten edessä olkaamme solidaarisia hiljaisten kärsivien kanssa. Vahvistakaamme heidän ääntään ja työstäkäämme väsymättä maailmaa, jossa jokainen nainen ja lapsi voi menestyä konfliktien ja kriisien arvistaan riippumatta.

Gashaw Bibani

Kirjoittaja on eurovaaliehdokas ja Vasemmistonaisten varapuhenainen Vantaalta