Suomessa 146 000 naista tarvitsee meidän apuamme joka vuosi. He kaikki ovat lähisuhdeväkivallan uhreja. Valtioneuvosto julkaisi 22.8.2022 raportin, joka käsittelee lähisuhdeväkivallasta aiheutuvaa palveluiden käyttöä ja kustannuksia terveys- sosiaali- ja oikeuspalveluissa. Julkaisun mukaan naiset kokevat miehiä enemmän varsinkin fyysistä ja seksuaalista lähisuhdeväkivaltaa sekä vainoa.

Fyysisestä lähisuhdeväkivallasta yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Lukuun ei ole laskettu mukaan mahdollisia sairauslomia, työkyvyttömyyttä ja ansionmenetyksiä, psyykkisistä seurauksista puhumattakaan.

Fyysisen lähisuhdeväkivallan lisäksi henkinen väkivalta aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Jos henkisen lähisuhdeväkivallan oletetaan aiheuttavan vastaavaa kustannusten nousua, olisivat lisäkustannukset julkiselle terveydenhuollolle noin 861 miljoonaa euroa. Puhutaan siis todella merkittävistä kuluista yhteiskunnalle kokonaisuudessaan.

Kun inhimillinen kärsimys ei saa päättäjiä muuttamaan toimintatapoja ja panostamaan lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn, niin ehkäpä tieto merkittävistä kustannuksista sen tekisi.

Raportissa esitetään myös lakimuutosta, jolla säädettäisiin lähisuhdeväkivaltatyön rakenteiden ja palveluiden järjestämisestä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Nyt hyvinvointialueilla olisikin mahdollisuus reagoida tähän ennakoivasti ja perustaa vuoden alussa aloittaville hyvinvointialueille väkivaltatyön moniammatilliset työryhmät ja väkivaltatyön koordinaattorit ja varata tähän tarvittavat resurssit. Lakimuutos seuraisi luontevasti perässä ja toimintatavat olisi jo otettu käyttöön ns. etukenossa alueilla.

Raportissa todetaan, että mitä varhaisemmassa vaiheessa lähisuhdeväkivaltaan pystytään puuttumaan, sitä suurempi vaikutus olisi väkivaltatapausten ennaltaehkäisyyn ja näin ollen suoraan muodostumatta jääneisiin kuluihin. Raportissa on mielestäni äärimmäisen tärkeä viesti hyvinvointialueille, jotka nyt kuumeisesti etsivät uusia toimintatapoja ja säästöjä. Moniammatillinen yhteistyö ja lähisuhdeväkivaltaa ennaltaehkäisevä työ tulisi vihdoin nähdä sijoituksena paitsi taloudellisesti mutta ennen kaikkea naisten ja perheiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

Teen julkaisun perusteella aloitteen, jossa esitän moniammatillisen työryhmän perustamista ja väkivaltatyön koordinaattorin palkkaamista ja tämän huomioimista talousarviossa omalla hyvinvointialueellani. Suosittelen sinua tekemään samoin puoluekannastasi riippumatta. Voit hyödyntää tekstiäni vapaasti oman aloitteen tekemisessä. Näin voimme sekä ennen kaikkea auttaa lähisuhdeväkivallan uhreja ja ennaltaehkäistä väkivaltaa mutta myös säästää rahaa hyvinvointialueilla.

Milka Tommila
Kirjoittaja on Satakunnan aluevaltuutettu ja Vasemmistonaisten hallituksen Valtikan jäsen.