Kuva: Mikael Kinanen

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ekonomisti Sanna Kurronen on arvioinut blogissaan, että ankara verotus ajaa naisia kotiin. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksessa on noussut esiin, että naiset käyttävät keskimäärin tunnin vähemmän päivässä ansiotöihin, kun vastaavasti kotitöihin käytetty aika on enemmän kuin miehillä.

Veronkevennykset ovat kallis tapa lisätä työllisyyttä. Miljardin veronkevennyksillä saadaan valtiovarainministeriön mukaan 6 000 uutta työllistä. Samalla valtion ja kuntien verotulot vähenevät, mikä vaikeuttaa perheille tärkeiden palveluiden rahoittamista. Suomessa esimerkiksi laadukas varhaiskasvatus on ollut aivan keskeisessä asemassa mahdollistamassa naisten työssäkäynnin.

Perhevastuiden jakamiseen tarvitaan suuria rakenteellisia yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka tasaavat hoivavastuuta. Veronkevennykset ovat kuitenkin nurinkurinen ja tehoton tapa edistää tasa-arvoa. Perhevapaauudistus on sen sijaan aivan keskeinen reformi kun halutaan edistää koti- ja hoivatyön tasaisempaa jakamista. Evan blogissakin todetaan, että kotitöiden suhteen ”osa erosta selittyy tässä ikäryhmässä perhevapaiden aikana tehdyillä kotitöillä”.

Marinin hallituksen perhevapaauudistuksen myötä molemmat vanhemmat saisivat oman 6,6 kuukauden vapaan. Näin vahvistetaan isien roolia lasten hoivassa sekä tuetaan äitien asemaa työmarkkinoilla.

Ei ole selkeää tutkimusnäyttöä siitä, että kotitalousvähennyksen kasvattaminen lisäisi työllisyyttä. Hallitusohjelman mukaan ”Selvitetään edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat.”

Olisi eri asia, jos tuki päätettäisiin lakkauttaa kokonaan tai supistaa radikaalisti. Sen sijaan tutkimusnäyttöä on siitä, että kotitalousvähennyksestä hyötyvät eniten hyvätuloiset. Sen sijaan, että veropohjaa nakerretaan veronkevennyksin on syytä vahvistaa hyvinvointivaltiota, sillä siihen sisältyvä tuloeroja tasoittava verotusjärjestelmä on naisen paras ystävä.

Veronika Honkasalo
Kirjoittaja on kansanedustaja ja Vasemmistonaisten puhenainen