Ilmastodenialistit ovat useimmiten valkoihoisia miehiä. Asiaa on jopa tutkittu Yhdysvalloissa jokunen vuosi sitten. Global Environmental Change -tiedejulkaisussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan valkoihoiset, konservatiiviset amerikkalaismiehet kannattavat denialistisia näkemyksiä huomattavasti useammin kuin muut amerikkalaiset.

Tänä syksynä maailman katseet kääntyvät Skotlannin Glasgow’hun, jossa järjestetään YK:n COP26-ilmastokokous. Marraskuista huippukokousta isännöi konservatiivijohtoinen Iso-Britannia, jonka COP26-tiimi koostuu yksinomaan miehistä. Yli neljäsataa naispuolista ilmastojohtajaa on vaatinut tasapuolista sukupuolijakaumaa COP26-johtoon. Avoimessa kirjeessään naisjohtajat muistuttavat, että naisten rooli on ratkaiseva ilmastomuutoksen torjunnassa.

Ilmastokriisin torjuminen on tasa-arvokysymys. Globaalisti katsottuna ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat eri sukupuoliin eri tavoin. Tutkimukset osoittavat, että naiset ja tytöt ovat alttiimpia ilmastokriisin seurauksille varsinkin kehittyvissä maissa.

Naiset elävät miehiä todennäköisemmin köyhyydessä ja heidän elantonsa on useammin riippuvaista luonnonvarojen käytöstä. Koulutuksen puutteen ja taloudellisten esteiden vuoksi heillä on huonommat mahdollisuudet valmistautua sään ääri-ilmiöihin ja luonnonkatastrofeihin. Naiset ja lapset kuolevat luonnonkatastrofeissa 14 kertaa miehiä todennäköisemmin.

Samaan aikaan naisilla on miehiä pienemmät mahdollisuudet osallistua ilmastotoimia koskevaan päätöksentekoon. Vaikka he suorittavat merkittävän osan esimerkiksi maailman maataloustyöstä, vain alle 15 prosenttia maailman maa-alueista on naisten omistuksessa. Maatalous ja maankäyttö ovat keskeisiä globaalin ilmastokriisin torjumisessa.

Naiset ovat aliedustettuina ilmastopoliittisessa päätöksenteossa kaikkialla maailmassa, myös meillä EU:ssa. Kun ilmastoalan merkitys tulevina vuosina kasvaa entisestään, kasvaa myös vihreä sukupuolikuilu. Vihreitä työpaikkoja ja investointeja syntyy tällä hetkellä eniten miesvaltaisille aloille.

Naisten aseman parantamisella voidaan hidastaa ilmastonmuutosta. Project Drawdown -tutkimusprojektin mukaan tyttöjen kouluttamisella ja lisääntymisterveyden tukemisella voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä 85 miljardilla tonnilla vuoteen 2050 mennessä. EU:n pitää lähivuosina tehdä merkittäviä ilmastotoimia. Unionin on tarkoitus olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050.

On aivan olennaisen tärkeää, että sukupuolinäkökulma sisällytetään kaikkiin EU:n ilmastotoimiin ja niiden sukupuolivaikutukset arvioidaan. EU:n on myös kannettava globaali vastuunsa ja parannettava naisten mahdollisuuksia osallistua ilmastopäätöksiin kaikkialla maailmassa. Meillä ei ole varaa siihen, että ilmastopäätöksiä tekee vain harva joukko miehiä. Ilman sukupuolten tasapuolista osallistumista ilmastokriisin torjuminen ei yksinkertaisesti onnistu.

Silvia Modig

Kirjoittaja on Euroopan parlamentin jäsen