Hanna Sarkkinen

Seuraavan eduskunnan ja hallituksen edessä on lukemattomia uudistuksia, joita valmistellessa ja joista päätettäessä on huomioitava paitsi eriarvoisuuden kaventaminen ja ympäristön kestävyys myös sukupuolten tasa-arvon parantaminen.

Eduskunta tulee päättämään perhevapaista sekä Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Se tulee päättämään, jatketaanko kiky-kyykytyksen tiellä vai kehitetäänkö työelämän laatua. Se tulee ratkaisemaan koulutuksen tulevaisuuden ja vanhustenhoivan laadun. Työpöydällä tulee olemaan ilmastonmuutoksen torjunta eli maapallon tulevaisuuden kohtalonkysymys. Pitkään pysähdyksissä ollut translain uudistuskin odottaa seuraavaa eduskuntaa.

Sipilän edesmennyt hallitus on surullisen kuuluisa sen heikosta, ellei olemattomasta, sukupuolten tasa-arvon huomioimisesta politiikassaan. Seuraavalle hallitukselle ei saa riittää, että hallitusohjelman tilannekuvassa todetaan, että ”Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia”.

Nyt juuri energia käytetään Vasemmiston vaalivoiton varmistamiseen. Sen jälkeen edessä on hallituksen muodostaminen. Vaalien jälkeen haluan nähdä hallituksen, joka ottaa sukupuolten tasa-arvon tosissaan ja jonka kaikki ministerit sitoutuvat tasa-arvon edistämiseen Suomessa ja maailmalla. Parasta olisi, jos näkisimme punavihreälle pohjalle rakentuvan edistysmielisen hallituksen. Sellaiselle on myös kyselytutkimusten mukaan kysyntää.

Punavihreän hallituksen edistysohjelmasta voisi löytyä esimerkiksi seuraavia kirjauksia:

Sote-uudistuksen ohjenuoraksi otetaan palveluiden saatavuuden parantaminen ja terveyserojen kaventaminen. Terveyskeskuslääkäriin pitää päästä maksutta viikossa, vanhustenhoitoon säädetään sitova hoitajamitoitus ja mielenterveyspalveluihin säädetään terapiatakuu. Palvelut järjestetään pääosin julkisena tuotantona ja sote-alan työoloja parannetaan.

Perhevapaat uudistetaan niin, että miesten isyys ja naisten työmarkkina-asema vahvistuvat. Isille korvamerkittyjä kuukausia lisätään, ilman että äidin vanhempainvapaa lyhenee. Perhevapaiden joustoa lisätään ja erilaiset perheet huomioidaan nykyistä paremmin.

Työmarkkinapolitiikassa keskitytään työelämän laadun kehittämiseen ja sukupuolten palkkaeron kaventamiseen. Hallitus edistää palkka-avoimuutta ja julkisen sektorin työntekijöille palautetaan heidän lomarahansa. Työmarkkina-asiat sovitaan eikä sanella.

Translaki uudistetaan ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Pakkosterilointivaatimuksesta luovutaan ja sukupuolen vahvistamisen lääketieteellinen ja juridinen prosessi erotetaan toisistaan. Suomi pyytää anteeksi kaikilta historian saatossa pakkosteriloiduilta, joiden joukossa on esimerkiksi romaneja ja vammaisia.

Alle 25-vuotiaille taataan maksuttomat ehkäisypalvelut. Kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisäverotusta alennetaan.

Koulutukseen ja tutkimukseen panostetaan ja Suomen koulutustaso käännetään nousuun. Sukupuolten oppimiseroja kavennetaan ja kasvatus sekä koulutus tehdään sukupuolisensitiivisesti. Koulutus- ja sitä kautta ammattialojen sukupuolen mukaista eriytymistä vähennetään.

Kaikki politiikkaa sovitetaan ympäristön asettamiin reunaehtoihin. Suomi tekee oman osansa päästöjen vähentämisessä, kirittää EU:ta nostamaan päästövähennystavoitteitaan ja tukee kehittyviä maita ilmastokestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Kaikissa päätöksissä otetaan huomioon vaikutuksen tuleviin sukupolviin.

Nämä hallitusohjelmakirjaukset eivät ole utopiaa, vaan ne voivat olla totta. Se, toteutuvatko kirjaukset, riippuu vaalituloksesta. Sinä päätät.

Hanna Sarkkinen

Kirjoittaja on kansanedustaja ja Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja. Hän on eduskuntavaaleissa ehdolla Oulun vaalipiirissä.