Suomen laki raskauden keskeyttämisestä täyttää maaliskuun 24. päivä 50 vuotta. Laki oli aikanaan edistyksellinen, sillä se salli abortin myös sosiaalisista syistä. Pian 1970-luvun myötä muiden maiden lait ajoivat Suomen laista ohi. Nykyisin tilanne on se, että valtaosassa Euroopan maita lain mukaan abortin saa pyynnöstä. Suomessa laki edellyttää keskeytykselle perusteluita esim. sosiaalisilla tai taloudellisilla syillä. Perusteluiden vaatiminen sallii lääkärille mahdollisuuden arvioida keskeytystä pyytävän perusteluiden pätevyyttä. Suomessa ei ole viime vuosilta tiedossa tapauksia, joissa lääkäri olisi lopulta kieltäytynyt keskeytyslausunnon kirjoittamisesta. Lääkärit kuitenkin saattavat yrittää vaikuttaa päätökseen kritisoimalla sitä ja yrittämällä ympäripuhua keskeytyslausuntoa pyytävää. Tilanne voi olla hakijan kannalta nöyryyttävä lääkärin arvioidessa ja mahdollisesti arvostellessakin hänen elämäntilannettaan ja ratkaisujaan.

Lausunnoista ensimmäinen saadaan yleensä perusterveydenhuollosta ja toinen sairaalasta. Tämä tarkoittaa, että prosessi saattaa kestää pahimmillaan useita viikkoja. Keskeytysten lähtökohtainen ohjaaminen sairaalaan on nykyaikana tarpeetonta, sillä 95 % keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti ja valtaosa näistä voidaan suorittaa kotioloissa. Useat lääkärit ja esimerkiksi Käypä hoito –työryhmä ovat kritisoineet erikoissairaanhoitoon ohjaamisen olevan sen resurssien tuhlaamista.

Itsemääräämisoikeus ja lakienkin ihmisoikeusperustaisuus ovat viime vuosina nousseet entistä vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Me Too -liike ja Suostumus2018-kansalaisaloite ovat nostaneet naisten ruumiillisen itsemääräämisoikeuden yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Suostumus2018-kansalaisaloitteen vaatimus raiskauksen määritelmän muuttamisesta suostumusperustaiseksi on konkretisoitumassa laiksi. Myös aborttilainsäädäntö on aika saada itsemääräämisoikeuteen pohjaavaksi. Oikeus vapaaseen ja turvalliseen aborttiin on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta ja oikeutta päättää itse omasta lisääntymisestään.

Naisasialiitto Unioni lobbasi lainmuutosta hallitusohjelmaan, mutta emme onnistuneet saamaan ohjelmaan kirjausta aiheesta. Olemme parhaillaan viimeistelemässä kansalaisaloitetta raskaudenkeskeytyslain muuttamisesta. Laki tulee muuttaa niin, että se kunnioittaa raskaana olevan itsemääräämisoikeutta. Aloite esittää lakia muutettavan niin, että alle kahdentoista raskausviikon keskeytyksissä toimenpiteen saa pyydettäessä. Vaatimus lääkärien lausunnoista tulee poistaa, joten lääkkeellisen keskeytyksen takia ei tarvitse mennä sairaalaan.

Kansalaisaloite julkaistaan maaliskuun alussa. Seuraamalla Naisasialiitto Unionin sosiaalisen median kanavia saat lisätietoa kampanjan etenemisestä ja pääset allekirjoittamaan aloitteen. Sosiaalisesta mediasta löydät kampanjan hashtagilla #Omatahto2020.

Milla Pyykkönen
kirjoittaja on Naisasialiitto Unionin pääsihteeri ja entinen Valtikan jäsen Helsingistä