Vasemmistoliitto järjestää tulevana viikonloppuna 10. puoluekokouksensa Porissa Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksella. Paikalle saapuu yhteensä 300 puoluekokousedustajaa ympäri Suomea päättämään vasemmiston tavoitteista seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Kokouksessa valitaan puolueelle uusi johto ja hyväksytään tavoiteohjelma sekä periaateohjelma. Ohjelmat ovat merkittäviä paikkoja linjata puolueen feministisistä näkemyksistä. 

Tavoiteohjelma päivitetään jokaisessa puoluekokouksessa, mutta periaateohjelma on viimeksi päivitetty vuonna 2007. Tavoiteohjelmassa linjataan vasemmistoliiton poliittiset tavoitteet seuraavalle puoluekokouskaudelle. Periaateohjelmassa taas määritetään ne periaatteet, joiden pohjalta vasemmistoliitto toimii. Molemmat asiakirjat ovat feministisesti kiinnostavia ja tärkeitä.

Tavoiteohjelmalle on tehty puolueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukainen sukupuolivaikutusten arviointi. Tavoiteohjelman luonnoksessa on useita feministisesti merkittäviä kirjauksia, kuten Vasemmistonaisten aloite useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman mahdollistamisesta.

Vasemmistoliitossa on viime vuosina keskusteltu puolueen määrittelemisestä feministiseksi. Puolue tekee feminististä politiikkaa, mutta selkeä linjaus puolueen feministisyydestä on jäänyt puuttumaan.

Periaateohjelman luonnoksessa on kirjaus, jossa sanotaan Vasemmiston tekevän feminististä ja antirasistista politiikkaa. Vasemmistonaiset esittää, että kirjaus muutetaan muotoon “Vasemmistoliitto on feministinen ja antirasistinen puolue, joka asettuu kaikkea eriarvoisuutta vastaan. Jaamme vaatimuksen sukupuolten eriarvoisuuden ja etnisen syrjinnän kumoamisesta ja asetumme inhimillisen moninaisuuden puolella.” Vasemmistonaisten esittämässä kirjauksessa Vasemmistoliitto määritellään selkeästi feministiseksi puolueeksi.

Henkilövalinnoissa on mielenkiintoisia tilanteita erityisesti varapuheenjohtajakisassa, jossa on mukana useita ehdokkaita. Yksi 1. varapuheenjohtajan paikasta kisaavista on Vasemmistonaisten puhenainen Veronika Honkasalo. Lisäksi joukko Vasemmistonaisten hallituksen jäseniä on ehdolla muihin luottamustehtäviin. Ehdolla on myös runsaasti muita upeita naisia eri tehtäviin. Ohjelmien ja henkilövalintojen lisäksi kokouksessa hyväksytään puolueelle uudistetut säännöt sekä käsitellään joukko jäsenistön tekemiä aloitteita. 

Vasemmistonaiset järjestävät puoluekokouksen yhteyteen tapaamistilan, jonka teemana on Rauhaa ja feminististä politiikkaa. Iloksemme saamme tilaan vieraita sekä Ukrainasta että Puolasta. Heidän kanssaan keskustelemme Ukrainan tyttöjen ja naisten tilanteesta sodan keskellä sekä Puolan vaikeasta aborttioikeustilanteesta. Tilan yhteydessä on feministisen kirjallisuuden vaihtopiste, jonne voi istahtaa lueskelemaan. Kirjoja ja lehtiä voi viedä mukanaan myös kotiin. Lisäksi tilassa on mahdollisuus lahjoittaa Ukrainan naisille UN Womenin kautta.

Hyvää ja feminististä puoluekokousta meille kaikille, nähdään Porissa!

Milla Pyykkönen
Kirjoittaja on vasemmistoliiton naispoliittinen asiantuntija.