Hanna-Marilla Zidan

Maanantaina uutisoitiin, kuinka Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat sopineet keskenään, että lastentarhanopettajien palkoilla ei kilpailla. Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla on huutava pula pätevistä lastentarhanopettajista.

Opetus-ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan lastentarhanopettajista yli 40 prosenttia harkitsee alan vaihtoa.  Monet ovat jo alaa vaihtaneetkin. Pääsyynä on huono palkka. Sillä ei yksinkertaisesti tule toimeen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Suomalaiset lastentarhanopettajat ansaitsevatkin poikkeuksellisen vähän moneen muuhun maahan verrattuna. Lastentarhanopettajien palkat ovat jääneet myös pahasti jälkeen muihin opettajiin nähden.

Kyse on tärkeästä työstä, jossa on valtava vastuu. Päiväkodit eivät ole lapsiparkkeja. Niissä lapset saavat tasokasta, monipuolista varhaiskasvatusta lapsen tärkeimmässä kehitysvaiheessa. Työssä on vastuu pienistä lapsista ja vastuu tulevaisuudesta. Silti lastentarhoissa arvokasta työtä tekevät pistetään koko ajan tiukemmalle päätöksillä, kuten ryhmäkokoja kasvattaminen. Eikä kyse ole vain lastentarhanopettajista.

Viime vuosina päätöksissä on laajemmin näkynyt vähäinen arvostus julkisella sektorilla työskenteleviä pienipalkkaisia naisia kohtaan. Pienipalkkaiset naisvaltaiset alat ovat saaneet ottaa iskut vastaan, kilpailukykysopimuksen ja lomarahaleikkausten, joilla rahoitetaan työnantajien sosiaaliturvamaksujen alentamista yksityisellä sektorilla, muodossa.

Lastentarhan työntekijöiden työ vaikuttaa niin yksilöihin kuin yhteiskuntaan. Luotettavat lastentarhanopettajat ovat he, joiden hoivaan vanhemmat uskaltavat jättää lapsensa päivittäin. Lastentarhassa saattaa myös olla lapselle se ainoa turvallinen aikuinen. Toisaalta monille päiväkodit ovat se paikka, jossa he ovat oppineet kielen tai tärkeitä sosiaalisia taitoja.

Laadukas varhaiskasvatus on pohjoismaisen tasa-arvon kulmakivi. Se on mahdollistanut naisten työssä käymisen. Sen tärkeyttä korostetaan myös aina kun puhutaan mahdollisista tulevaisuuden uudistuksista vanhempainvapaamalliin. Naisten työelämän tasa-arvo ja laadukas varhaiskasvatus ovat erottamattomat.

Vaatimuksessa paremmasta palkasta, työehdoista ja arvostuksesta lastentarhanopettajille on kyse laajemminkin tasa-arvosta.

Lastentarhanopettajien pitää saada ansaitsemansa arvostusta ja sen tulee näkyä palkassa. Vaatiessamme parempaa palkkaa ja arvostusta lastentarhantyöntekijöille, vaadimme tasa-arvoa. Vaadimme lisää palkkaa kaikille alipalkatuille naisvaltaisille aloille. Vaadimme julkisen sektorin naisvaltaisille aloille sitä arvostusta, jonka ansaitsevat. Vaadimme todellista panostusta tasa-arvon kehittämiseen tässä yhteiskunnassa sanahelinän ja heikennysten sijaan.

 

Hanna-Marilla Zidan

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja.