Hanna Jokinen

Suuri joukko suomalaisia kantaa vastuun läheisensä hoidosta ja huolenpidosta, myös silloin kun se sitoo hoitajan itsensä koko elämän hoidettavasta huolehtimiseen. Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa läheistään säännöllisesti. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Suuri joukko suomalaisia hoitaa läheistään ilman mitään tukea, sillä virallisia omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2018 noin 47 500. Omaishoito on myös hyvin suuresti naiskysymys, sillä naisia sopimusomaishoitajista on 70%

Omaishoito on kunnille lottovoitto. Siinä yhdistyy jo pitkään vallalla ollut ajatus siitä, että ihminen saisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja hoidon kustannukset ovat kunnalle myös minimaaliset verraten esim. laitoshoivaan. Silti omaishoitajien arvostus esimerkiksi palkkioiden määrän ja vapaapäivien toteutumisen suhteen on aivan liian heikkoa.

Jokaisella omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus vähintään kahteen vapaaseen kuukaudessa. Vapaapäivien määrä nousee kolmeen kuukaudessa, jos omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai pienin keskeytyksin sidottu läheisensä hoitamiseen ympäri vuorokauden tai jatkuvasti päivittäin.

Vertailua hoivan ja hoidon hinnoista: 
• Omaishoidon palkkio keskimäärin 440 € / kk + 3 vapaapäivää kuukausittain (hoidettava viettää nämä 3 vrk tehostetussa palveluasumisessa, 115 € vrk.) Vuosittainen kustannus kunnalle asiakasta kohti 9 420 €.
• Kotihoito 2 käyntiä / vrk 42 € / kerta. Vuodessa yhteensä 30 660 €.
• Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen 115 € / vrk. Vuodessa yhteensä 41 975€.
• Vanhainkotihoito 154 € / vrk. Vuodessa yhteensä 56 210 €.
• Vammaisen henkilön ohjattu asuminen 69 € / vrk. Vuodessa yhteensä 25 185 €.
• Vaikeavammaisen palveluasuminen 125 € / vrk. Vuodessa yhteensä 45 625 €.
• Terveyskeskuksen vuodeosasto 191 € / vrk. Vuodessa yhteensä 69 715 €.
(Lähde: Omaishoitajaliiton internetsivut)

Nykyisellään omaishoitajat eivät ole oikeutettuja siis edes yhteen vapaapäivään viikossa, osa vain yhteen vapaaseen kahdessa viikossa. Samoin palkkiot ovat melkoisen pieniä verraten siihen miten kokonaisvaltaisesti esimerkiksi muistisairauteen sairastunutta läheistään hoitavan elämä on kiinni omaishoidossa. Moni omaishoitaja joutuu luopumaan työelämästä, omista harrastuksistaan, ystävien tapaamisesta, matkustelusta, omasta levostaan tai monista muista meille muille hyvinkin arkipäiväisistä asioista. Näin käy etenkin silloin kun hoidettavan hoito vaatii paljon, yötä päivää. Kun esimerkiksi aikuinen lapsi muuttaa muistisairaan vanhemman luo huolehtiakseen ettei tämä karkaa yöllä sukkasillaan lumihankeen tai itsekin jo iäkäs henkilö pesee ja pukee puolisoaan monia kertoja päivässä vaikkapa virtsan tai ulosteen pidätyskykyä heikentävän sairauden takia.

Vaikka koen hoitajana työni todella raskaaksi usein, saan silti työvuoron jälkeen sulkea oven ja elää omaa elämääni. Omaishoitajan työ ei katso kellonaikaa tai vireystilaa. Yöllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nousta vielä sen kuudennenkin kerran viemään läheisensä vessaan tai esim. pystyä toimimaan todella nopeasti sairauteen liittyvän kohtauksen takia.

Näin joulun alla toivonkin, että kunnissa otettaisiin entistä paremmin ja arvostavammin koppia omaishoidosta. Eikä pelkästään niistä lakisääteisistä minimi-velvoitteista, vaan kehitteisiin kuntia paremman omaishoidon kunniksi. Kuntien liikuntapalveluihin, esim. uimahallit tai kuntosalit, voisi järjestää omaishoitajille vapaan pääsyn. Palveluohjausta ja -neuvontaa voisi laajentaa esimerkiksi jalkautumalla säännöllisesti sinne missä ihmisiä liikkuu. Kauppoihin, terveysasemille, kirjastoihin, yhdistysten tilaisuuksiin jne. Ei niissä tilanteissa tarvitse pystyä antamaan syvääluotaavia analyyseja palveluntarpeesta, vaan usein jo se auttaa kun ihmisille annetaan tietoa mm. mihin soittaa? Mistä saada vertaistukea? Kuka kunnassa vastaa mistäkin päätöksistä? Ja niin edelleen.

Ihmisiä pitää myös auttaa entistä paremmin huomaamaan, missä kohtaa läheisen auttaminen alkaa olla jo omaishoitoa. Omaishoidon sopimuksesta, palkkioista, vapaista ja erilaisista tukitoimista tulisi myös tiedottaa nykyistä paremmin.

Toivon joululahjaksi aktiivisuutta parantaa omaishoitajien asemaa jokaisessa Suomen kunnassa!

Hanna Jokinen
Kirjoittaja on ammatistaan ylpeä lähihoitaja Hattulasta.

P.S. Jos oma tilanteesi mietityttää ja kaipaat tietoa omaishoidosta, kurkkaa vaikka täältä hyvä tietopaketti: https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/mita-on-omaishoito/