Hanna Jokinen

Käymme kuntavaaleja perin erikoisena aikana. Vaaleja käydään enimmäkseen somessa ja moni ehdokas kokee varmasti haastavana erottautua muista ja kerätä itselleen äänestäjiä. Valitettavan monen ehdokkaan tapa tehdä politiikkaa ja kerätä kannatusta vaikuttaisi olevan sotiminen, rikki repiminen ja kaikenlainen muiden mollaaminen. Kuka loukkaa pahimmin vastustajiaan ja kuka terävimmin osoittelee muiden ehdokkaiden tai puolueiden virheitä, saa reaktiota aikaan. Tämä on kuitenkin hyvin lyhytnäköistä toimintaa, koska vaalien jälkeen pitää pystyä tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen, jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. 

Sota-asenteen sijasta toivoisin näkeväni ehdokkaiden keskuudessa sote-asennetta. Olemme menossa kohti kuntavaalikautta, jonka aikana sote-uudistuksen mennessä läpi tapahtuu historiamme suurin liikkeenluovutus. Se koskettaa tuhansia ja taas tuhansia kuntien työntekijöitä. Sote-uudistuksessa hyvinvointialueille siirtyviksi sekä Uudenmaan erillisratkaisuun liittyviksi määritettyjen tehtävien parissa työskenteli noin 212 500 henkilöä lokakuussa 2019. Meillä on valtakunnallisesti siis edessä yli kahdensadantuhannen kuntatyöntekijän saattaminen uusille työnantajille. Tästä työntekijämäärästä valtaosa on naisia.

Toivoisin todella, että jokainen ehdolle asettunut omaisi edes perustiedot siitä mitä tarkoittaa sote tai esimerkiksi niin sanottu liikkeenluovutus. Toivoisin ehdokkaiden, joista myöhemmin saattaa tulla niitä, jotka kunnan asioista päättävät, myös ymmärtävän vastuunsa siitä, ettei esimerkiksi kunnan ikäihmisten palveluiden kanssa voida jäädä mihinkään välitilaan ja tyhjäkäynnille odottamaan soten pelastavan kaiken. On uskallettava rohkeasti ja vahvasti kehittää esimerkiksi kunnan ikäihmisten kotihoidon palveluita ja työntekijöiden asemaa ihan loppuun asti. Ei voida ajatella, ettei niihin enää tarvitsisi panostaa, kun se sote pian kuitenkin tulee. 

Henkilöstö ja henkilöstön edustajat on otettava aktiivisesti mukaan muutoksen valmisteluun. On esimerkiksi pidettävä kiinni siitä, että henkilöstön edustaja saa antaa arvokkaan mielipiteensä koskien tulevaa henkilöstörakennetta. Soten ja sen myötä muun muassa juuri ikäihmisten palveluiden on pysyttävä jatkossakin moniammatillisena työnä. Myös esimerkiksi lähihoitajien työpanos pitää hyödyntää kokonaisuudessaan tulevaisuudessakin, eikä mennä muuttelemaan perusteetta heidän toimiaan vaikkapa sairaanhoitajan toimiksi. Tulemme tarvitsemaan niin toisen asteen koulutuksen saaneita hoitajia kuin amk-koulutettuja hoitajiakin. Mitä paremmin ihan ruohonjuuritason duunareidenkin ääni kuuluu sote-uudistusta rakennettaessa, sitä helpompi muutos tulee näille duunareille olemaan. Jos kaikki sanellaan vain ylhäältä käsin, ilman työntekijän todellista kuulemista, myös muutosvastarinta kasvaa.

Sote on valtavan monisyinen asia ja se on myös valtavan iso pienipalkkaisiin naisiin kohdistuva asia. Siinä on paljon perehdyttävää ja omaksuttavaa. Nyt ehdokkaiden kannattaakin tarkkaan harkita: onko omassa kampanjassa tärkeämpää keskittyä sotaan vai soteen? Ja jos omaa vain sota-osaamista, niin nyt on jo kiire alkaa hankkia sote-osaamista. Juuri sinä, ehdokas, saatat pian olla vastuussa näistä asioista ihan konkreettisesti, ja siitä ei räyhäämällä selviä.

Hanna Jokinen

Kirjoittaja on hattulainen kunnanvaltuutettu, Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto SuPer ry:n edustajiston varapuheenjohtaja ja ammatistaan ylpeä lähihoitaja.

Nettisivut: http://www.hannajokinen.fi

Facebook: https://www.facebook.com/hannajokinenvas

Instagram: https://www.instagram.com/hanna_jokinen/