tasa-arvo

Kuka määrittelee investoinnin?

Mikä on investointi? Talouspolitiikassa on merkitystä sillä, kenellä on valta määritellä käsitteittä. Kansantalouden tilinpidon näkökulmasta vastaus on selv...

#Omatahto2020

Suomen laki raskauden keskeyttämisestä täyttää maaliskuun 24. päivä 50 vuotta. Laki oli aikanaan edistyksellinen, sillä se salli abortin myös sosiaalisista ...

Feminististä ilmastopolitiikkaa kiitos

On siis selvää, että ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti monien keskeisten ihmisoikeuksien toteutumiseen. Esimerkiksi oikeus terveyteen, oikeus puhtaaseen veteen ja oikeus ruokaan eivät toteudu alueilla, jotka kärsivät luonnonkatastrofeista.