Hallitusohjelmamme yhtenä tavoitteena on ollut edistää sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta. Vaikka kulunutta hallituskautta ovat rytmittäneet erilaiset kriisit ja haasteet, olemme jatkaneet väsymättä töitä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan eteen myös rakenteiden tasolla. Tässä olemme myös onnistuneet.Valtiovarainministeriö julkaisi äskettäin selvityksen, jossa arvioidaan nykyisen hallituksen tekemän politiikan sukupuolivaikutuksia esimerkiksi talouden ja koulutuksen näkökulmasta. Selvityksen tulos oli selvä: hallituksen tekemä talous- ja koulutuspolitiikka on edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa. Olemme saaneet korjattua kurssia.Selvityksestä käy ilmi, että naisten keskimääräiset vuositulot ovat tällä hallituskaudella nousseet hieman miehiä enemmän. Tämä kuroo sukupuolten välisiä tuloeroja umpeen.

Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin sitä, millaisia sukupuolivaikutuksia esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämisellä on. Arvioidaan, että uudistus edistää myös sukupuolten välistä tasa-arvoa, sillä miehet eivät enää jää yhtä todennäköisesti ilman toisen asteen tutkintoa. Myös ohjauksella ja oppimisen tuella on suuri merkitys jatko-opintovalintoja tehtäessä. Parhaimmillaan ohjaus vähentää toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden sukupuolittunutta eriytymistä.Seuraavaksi on pidettävä huolta siitä, että työ sukupuolten välisen tasa-arvon eteen jatkuu. Tarvitsemme kunnianhimoisia toimia niin sukupuolittuneen väkivallan kitkemiseksi, sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi kuin sukupuolitietoisen budjetoinnin vahvistamiseksi.Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä parhaillaan. Näissä vaaleissa päätetään ennen kaikkea siitä, jatkuuko aloittamamme koulutuksen ja hyvinvoinnin kunnianpalautus ensi kaudella. Äänestämällä Vasemmistoliittoa varmistat, että huominen on reilumpi meille kaikille.

Li Andersson
Kirjoittaja on vasemmistoliiton puheenjohtaja ja opetusministeri.