Suunnitelmani oli kirjoittaa eduskuntavaalituloksesta jo aikaa sitten. Mutta tätä tulosta piti sulatella pidempään kuin etukäteen ajattelin. Valmistauduin vaaleihin kuin urheilusuoritukseen: keskitytään omaan suoritukseen ja ei vilkuilla sivuille. Kaikki vaikutti siltä, että omasta suorituksesta on tulossa erinomainen. Mutta tällä kerta kansa halusi toista. Vaalituloksen jälkeinen järkytys on jo väistynyt ja on aika katsoa sitä, miten menemme tästä eteenpäin.

Vaalituloksessa on sukupuolten tasa-arvon kannalta merkittäviä ilmiöitä, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Oikeistopuolueissa miehet saivat enemmän ääniä kuin naiset. Perussuomalaisten saamista äänistä miesehdokkaat saivat 62 %. Kokoomuksella ja keskustalla miesehdokkaat saivat lähes 60 % äänistä. Valittujen kansanedustajien sukupuolijakauma on kyseisissä puolueissa lähes sama. SDP:llä naiset keräsivät kaikista puolueen äänistä 63 %. Valituista kansanedustajista naisia on kuitenkin vain 51 %. Vihreillä naiset saivat 73 % äänistä ja 69 % kansanedustajapaikoista. Vasemmistoliitolla naiset keräsivät noin 70 % kaikista puolueen äänistä. Valituista kansanedustajista vasemmistoliitolla naisia on 82 %.

Vasemmistoliitossa on tehty vuosia töitä, että naiset pääsevät esille ja päättäviin tehtäviin. Moni meistä muistaa ajan, jolloin vasemmistoliitto oli aika miehinen puolue ja naisten oli haastava saada ääntään kuuluville. Vaalikaudella 2007–2011 Vasemmistoliiton kansaedustajien sukupuolijakauma oli toisinpäin ja miehiä oli 82 % eduskuntaryhmästä. Vuosia tehty työ kantaa nyt hedelmää ja naiset näkyvät sekä menestyvät. Vasemmistoliiton naisehdokkaat menestyvät, koska he tekevät loistavia kampanjoita ja piinkovia poliittisia avauksia. Tämä on upea asia! Tästä menestyksestä on syytä antaa krediittiä ja ottaa oppia.

Tutkimukset osoittavat, että äänestäjäkunnassa tapahtuu entistä jyrkempää sukupuolen mukaista jakautumista oikeiston ja vasemmiston äänestäjien välillä. Talouskuri ja ns. kovemmat arvot puhuttelevat enemmän miehiä. Vasemmiston ajamat teemat tasa-arvosta, vahvoista julkisista palveluista, ihmisoikeuksista ja ilmastonmuutoksen torjunnasta puhuttelevat enemmän naisia. Miesten oikeistolaistuminen ja äänestyskäyttäytymisen jakautuminen sukupuolen mukaan on yhteiskunnallisesti huolestuttavaa. Miesten kovenevat arvot tulevat näkymään negatiivisesti myös naisten elämässä sekä tehdyn politiikan että kulttuurisen muutoksen takia.

Suurta osaa miehistä oikeistolainen politiikka tai kovat arvot eivät puhuttele. Merkittävä osa myös miehistä haluaa vahvoja julkisia palveluita, edistyksellisiä ilmasto- ja ympäristötoimia sekä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistävää politiikkaa. Pohdittaessa miesäänestäjiä puhuttelevaa politiikkaa ja miesten menestymistä vaaleissa on tärkeä muistaa miesten moninaisuus. Intersektionaalinen feminismi on tehnyt paljon töitä naisten moninaisuuden huomioimiseksi. Tämä sama tulee tehdä myös miesten osalta. Vasemmistolla on potentiaalia myös perinteisen miesäänestäjäkunnan ulkopuolella. Ei pidä lukittautua liian kapeaan mieskuvaan, jotta emme menetä potentiaalisia äänestäjiä. Moninaisuus on vasemmiston voimavara.

Milla Pyykkönen
Kirjoittaja on vasemmistoliiton tasa-arvopoliittinen asiantuntija.