Turkin armeijan hyökkäys Pohjois-Syyrian Afrinin kaupunkiin on jatkunut kolmatta viikkoa. Terrorismin kukistamisen väitetään olevan hyökkäyksen syynä, mutta ei tarvita syvällisiä analyyseja huomatakseen tämän olevan erittäin kaukana totuudesta.

Kun ISIS kolme vuotta sitten jatkoi laajenemistaan ja pyrkii valloittamaan Kobanen, Turkkia vaadittiin lopettamaan yhteistyö ISISin kanssa. Turkki ei vaatimuksiin reagoinut. Nyt kun ISIS on kukistettu ja Pohjois-Syyriassa on perustettu kantoneja (hallintomalli kolmessa kaupungissa), Turkki löytääkin alueelta terroristeja ja hyökkää oma-aloitteisesti näiden kimppuun.

Todellinen syy Afrinin hyökkäykseen on uhka, jonka Turkki näkee näissä uusissa kantoneissa. Lyhyessä ajassa kantoneissa on otettu suuria edistysaskelia, samalla kun Turkin johto vienyt maata taaksepäin. Samalla kun Turkin johto puhuu mm. siitä kuinka monta lasta naisen tulisi saada, on kantoneissa monta vuotta jatkuneesta sotatilasta huolimatta säädetty naisten ja miesten välistä tasa-arvoa edistäviä lakeja ja otettu asukkaat osaksi päätöksentekoa ns. vähemmistöt mukaan lukien.

Afrinin asukkaita on siis puolustettava ja tuettava. Ei ainoastaan siksi, että Turkki rikkoo kansainvälisiä sopimuksia ja hyökkää toiselle maaperälle, vaan myös siviilien pelastamiseksi. Kaupungissa on asukkaiden lisäksi myös kymmeniä tuhansia eri puolilta Syyriaa Afriniin paenneita, jotka ovat tähän asti saaneet pärjätä omin turvin. Puolustettava ja tuettava on myös kantonissa säädettyä tasa-arvoa edistävää lakia.

Suurvaltojen ja länsimaiden johtajat ovat valinneet vaikenemisen kun Naton toiseksi suurin sotilasmahti hyökkää toiseen maahan ja kaupunkiin. Näin länsimaiden johtajat osoittavat jälleen kerran etteivät välitä kansainvälisistä sopimuksista, siivileistä tai tasa-arvosta, vaan taloudelliset edut menevät kaiken muun edelle. Kun asukkaat itse järjestäytyvät, liittoutuvat alueen maiden johtajat yleensä heitä vastaan.

Kansalaisaktivistit ja vasemmistolaiset ympäri maailman osoittivat tukensa syksyllä 2014 kun Kobane oli vastaavan hyökkäyksen kohteena. Tuella oli merkittävä rooli Kobanen vastarinnan säilymisessä ja  ISISin perääntymään pakottamisessa. Nyt tarvitaan samanlainen liike Afrinin pelastamiseksi.