Poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu on yhä ikävämmin menossa suuntaan, jossa varsinaisten ajatusten ja pyrkimysten sijaan keskitytään esittäjän tai aktivistin taustaan.

Nykyisessä keskusteluilmapiirissä taustan katsotaan olevan syynä ja vaikuttimena näkökulmiin, eivät henkilön omat ajatukset. Tausta voi olla mielipiteensä ilmaisevan lähtömaa, äidinkieli, vakaumus, poliittinen suuntaus  tai jokin muu tekijä, jolla ei pitäisi olla käytännössä mitään merkitystä, sillä tärkeintä on se, mitä henkilö sanoo ja mihin hän pyrkii.

Itse olen saanut runsaasti palautetta kirjoituksistani, kiitos niistä. On kuitenkin mainittava, että huomattavassa osassa niistä on kovasti kiinnitetty huomiota juuri edellä mainittuihin taustatekijöihin. Ja jos näistä ei ole ollut tietoa, ne on otaksuttu ja sen perusteella kommentoitu. Varsinainen asiasisältö on sivuutettu tai käännetty niin, että ”olet sitä mieltä, koska taustasi on tuollainen”. Eikä tämä koske vain minua, vaan ilmiö on laajempi ja hyvin usein henkilöiden taustaa ja puoluevalintaa kommentoidaan asiasisällön sijaan. Olen tähän asti pitänyt ilmiötä poikkeuksena, mutta valitettavasti nyt näyttää siltä, että siitä on tulossa sääntö.

Ihmettelen, mistä ilmiö johtuu. Eikö henkilön mielipiteitä ja sanomaa pitäisi ensisijaisesti kommentoida? Lähtökohta on se, että ajatusten, pohdintojen ja kokemusten kautta ihminen omaksuu esim. tietyn vakaumuksen tai poliittisen suuntauksen. Eikä niin, että ihmiselle on määrätty tietty vakaumus tai poliittinen suuntaus ja hän pyrkii löytämään niihin sopivan argumentin. (Kielttämättä poikkeuksiakin on).

Minun ajatuksiani ja poliittisia tavoitteitani voi kritisoida armotta, niin paljon kuin haluaa ja kritiikki on jopa tervetullutta. Otan palautteet vakavasti ja jatkan mielelläni keskustelua – paitsi jos kritiikissä on edellä mainittuja piirteitä, jolloin koen, ettei edellytyksiä kypsälle keskustelulle ole.

Yhteiskunnallisista asioista voi keskustella näkemysten ja esitettyjen argumenttien pohjalta, eikä tarvitse vaatia puhujalta passia tai passittaa häntä DNA-testiin.