Oulussa tapahtui kaksi peräkkäistä, rasistisesti motivoitunutta väkivaltarikosta. Se antaa aihetta miettiä mitä teemme väärin suomalaisessa yhteiskunnassa ja miten voisimme jatkossa toimia ehkäistäksemme tällaista väkivaltaa. Hyvinvoiva ihminen ei tee väkivaltarikoksia. Sillä on väliä millainen ilmapiiri yhteiskunnassa vallitsee ja millaisia poliittisia päätöksiä tehdään.

Monesti valkoisen suomalaisen tehtyä pahaa, pohdimme yksilön ominaisuuksia ja sitä millaisen kasvatuksen henkilö on vanhemmiltaan saanut. Tosin, jos kyse on maahanmuuttajasta, silloin pohditaan ”heidän” kulttuuriaan. Yksilölliset seikat ja eri ryhmien kulttuurikysymykset ovat kiinnostavia asioita, mutta poliitikkojen on nähtävä tätäkin laajempi yhteiskunnallinen kuva. Se on poliitikkojen tehtävä. Tiedämme esimerkiksi köyhyystutkimuksista, että köyhyys ja niukkuus lisäävät perheiden ahdinkoa, mikä saattaa vähentää vanhempien voimavaroja vastata lastensa tarpeisiin. Joskus huono kierre johtaa siihen, että lapsi voi niin pitkään huonosti, että hänestä kasvaa vihainen ja väkivaltainen aikuinen. Valitettavasti olemme toisaalta saaneet huomata, että jo lapsi kykenee raakaankin väkivaltaan. Tämä on huolestuttavaa, mutta kuitenkin usein ehkäistävissä poliittisilla päätöksillä ja oikeanlaisella tuella. Hallituksen leikkaukset ovat täysin väärä suunta. En sano, että se on syy kaikkeen, mutta nyt leikataan kaikista niistä yhteiskunnan keinoista turvata ihmisten hyvinvointi, joita poliitikoilla on käytössään. Kun lisäämme tähän yhtälöön lisääntyneen vihapuheen ja ministeritason rasistiset puheet, olemme todellakin menossa väärään suuntaan. Kyse ei ole vääjäämättömästä kohtalosta, vaan poliittisista valinnoista. Totta kai yksilöllä on lopullinen vastuu teoistaan, mutta poliitikko ei voi tyytyä siihen, vaan hänen on kannettava oma yhteiskunnallinen vastuunsa.

YLE kysyi asiantuntijoilta voiko kuka tahansa syyllistyä raakaan väkivallan tekoon. THL:n erikoistutkija Teemu Vauhkonen ja rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Pia Puolakka vastasivat, että näin ei onneksi ole. Raakaan väkivaltaan kykenevällä on tyypillisesti poikkeava persoonallisuus, tunnekylmyyttä, empatianpuutetta, impulssikontrollin puutetta sekä antisosiaalisia piirteitä. Vauhkosen mukaan yhteiskunnan ilmapiirillä voi olla vaikutusta tekoihin. Sisäministeri Mari Rantanen kuitenkin kiistää rasistisen ilmapiirin olevan yhteydessä Oulun puukotuksiin. Hänen mukaansa puukko tekee samanlaisen haavan motiivista riippumatta. Olen täysin eri mieltä. Rasistinen motiivi viiltää koko yhteisöön, lisää levottomuutta ja pelkoa.

Perussuomalaiset ovat kiemurrelleet muutenkin vastuun edessä, kun heitä on haastettu kielenkäyttönsä vaikutuksista yhteiskunnassa eikä hallituskumppanitkaan ole sen paremmin onnistuneet. Kriminologi Markus Kaakinen on ylen haastattelussa todennut, että vihapuheen lisääntymisen yhteydestä viharikoksiin on näyttöä. Omaan, ja monen muun korvaan, esimerkiksi puheet ”hyvistä” ja ”huonoista” maahanmuuttajista tai väestönvaihdosta ovat sellaista puhetta, joilla osoitetaan eri etnisestä taustoista tulevien olevan eriarvoisessa asemassa. Tämä on vieläpä puheiden salonkikelpoisimmasta päästä. Pahimmillaan eriarvoistavat puheet luovat mielikuvaa vihollisista, joiden ihmisarvon voi kyseenalaistaa. Ilmeisesti näin on Oulun puukotuksissa nyt käynyt. Kansanedustajan Jenna Simulan mukaan perussuomalaiset kuitenkin vain ”puhuvat asioista niiden oikeilla nimillä” eikä heidän puheensa liity Oulun veritekoihin millään lailla.

Yhteiskuntana meillä on keinot ehkäistä rasistista väkivaltaa. Samalla kun on tärkeä vaalia kaikkia ihmisiä ja ihmisarvoa kunnioittavaa ilmapiiriä on poliittisten päätösten myös lisättävä hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Valtaapitävien poliitikkojen on ymmärrettävä omien päätöstensä seuraukset yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja ihmisten hyvinvointiin. Yhteiskunnan eriarvoisuutta lisäävät päätökset on peruttava. Toiveikkaana ihmisenä tiedän, että pystymme parempaan, mutta kokoomuksen talouskurikiihko ja perussuomalaisten flirttailu äärioikeiston kanssa on tuhoisa yhdistelmä.