Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto hyväksyvät tänään mitä todennäköisimmin kokouksessaan puolueen osallistumisen Rinteen hallitukseen.
Puolueen neuvoa-antava jäsenäänestys tulee varmastikin tukemaan tätä päätöstä, koska esimerkiksi allekirjoittaneen some-havaintojen mukaan kyllä-äänet voivat saada jopa yli 90% annetuista äänistä. Eikä ihme, koska tuleva hallitusohjelma on vasemmistolaisin vuosikymmeniin. Vaikka siinä ovat heikkoutensa (kuten valtion omaisuuden myynti), ovat myönteiset asiat aivan valtavasti enemmän esillä. Esimerkkejä piisaa kyllä.

Hoitajamitoituksen nostaminen 0,7:aan, julkiselle pohjalle rakennettava soteuudistus, 1000 uutta lääkäriä, 7 päivän hoitotakuu, oikeuslaitoksen ja poliisin resurssien parannus, maksuton toisen asteen koulutus ja tuntuvat korkeakoulupanostukset, varhaiskasvatukseen tehtävät parannukset, perusturvaan tehtävät korotukset (eritoten pienet eläkkeet), infraan tehtävät panostukset, aktiivimallin purkaminen, vuorovanhemmuuden laillistaminen, ilmastomuutoksen torjuminen, työelämään (esimerkiksi palkkatukeen) tehtävät satsaukset, pieni- ja keskituloisten veronalennukset, työvoimapalveluden vahvistaminen ja niin edelleen. Hallitusohjelma lopettaa yksiselitteisesti leikkauspolitiikan ajan Suomessa.

Tästä kuuluu kiitos meille kaikille puolueen puolesta työtä tehneille, erityisesti hallitusneuvottelijoille. Suunnaton hatunnosto! Samaan aikaan on kuitenkin syytä huomata, että Vasemmistoliiton on hallitustyöskentelyssä erittäin tarkkaan pidettävä huolta siitä, että nämä uudistukset viedään toteen. Voimia ja viisautta siis sekä ministeri- että eduskuntaryhmällemme.

Mutta ehkä vieläkin keskeisimpää on mielestäni huomata se, että meidän on jo hallituskauden alusta alkaen kyetä osoittamaan ihmisille se, että hallitusohjelman kirjaukset ovat vain tiettyjä edistysaskeleita. Maailma ei ole todellakaan valmis senkään jälkeen. Meidän on pystyttävä tarjoamaan uskottava tulevaisuusnäköala siitä, mitä meitä äänestämällä saa jatkossakin. Emme saa jäädä itsetyytyväisesti makustelmaan näitä sinällään merkittäviä uudistuksia, vaan kertoa toisaalta realistisesti se, mitä tarjoamme jatkossa. Ihmiset kun eivät äänestä menneitä muistellen ja omakehuja kuunnellen, vaan tulevaisuuttaan pohtien. Kannatuksen saaminen jatkossakin edellyttää myös sitä, että pidämme aivan kaikki jalkamme aina maassa ja sydämen vasemmalla.

Tässä kaikessa merkittävässä roolissa on varmasti viestinnän parantamisen ohella myös poliittinen ohjelmatyö ja ohjelmamme tulevassa puoluekokouksessa ja vieminen ne kirkkaasti ihmisten tietouteen. Tässä on suuri työsarka tulevan neljän vuoden aikana meille itse kullekin.