Suomen Puolustusvoimat aikoo hankkia 2020-luvun alussa uuden taistelualusluokan Merivoimille. Alusten hankintaan on suunniteltu 1,2 miljardia euroa. Summa on eräiden lähteiden mukaan jo tässä vaiheessa arvioitu aivan liian pieneksi. Joka tapauksessa raha kattaa vain uuden alusluokan hankinnan, ei käyttökustannuksia. Ilmavoimat aikoo korvata Hornetit vuosina 2025 – 2035. Koneiden hankintahinnaksi on julkisuudessa arvioitu 7- 10 miljardia euroa. Todellisuus lienee yli 10 miljardia. Koneiden käyttökustannukset nostanevat hankinnan kokonaishinnan ainakin kolminkertaiseksi. Koneiden käyttöikä Suomen Ilmavoimilla lienee noin 30 vuotta. Näitä hankintoja haluaa vain Puolustusvoimat. Ainoastaan Puolustusvoimat itse on tarkastellut vaihtoehtoja, jossa torjuntahävittäjiä hankittaisiinkin vähemmän kuin 64 kappaletta. Muut tahot eivät ole tätä koneiden määrää kyseenalaistaneet. Hankintoja on tarkoitus maksaa aiempaa vähemmän vastaostoilla ja vaikutukset suomalaiseen työllisyyteen eivät siksi ole yhtä positiiviset kuin edellisiä suuria puolustushankintoja tehtäessä. Positiivista on se, että Merivoimien alukset tilataan alustavan suunnitelman mukaan kotimaiselta telakalta.

Hankinnat sijoittuvat pitkälle aikavälille useiksi hallituskausiksi. Nykyinen hallitus on aloittanut vahvan lobbaamisen hankintojen puolesta. Pääministeri kutsui joulun alla puoluejohtajat – myös oppositiopuolueiden johtajat – palaveriin, jossa pyrittiin sitouttamaan kaikki puolueet hankintoihin, niiden aikatauluihin ja kustannuksiin.

Samaan aikaan hallitus on toteuttamassa sodan jälkeisen ajan suurinta uudistusta. Uudistus lähti liikkeelle SOTE-uudistuksena, mutta muodostui varsin nopeasti aluehallinnon täydelliseksi remontiksi, maakuntauudistukseksi. SOTE-uudistus, tuo sellaisenaankin valtava muutos, tulee olemaan vain osa maakuntauudistusta. Uudistus on kaavailtu täysimääräisesti voimassa olevaksi vuoden 2019 alusta. Uudistus vaikuttaa merkittävästi myös kuntien tehtäviin, hallintoon ja talouteen. Uudistuksen tarpeesta on vallinnut konsensus ainakin sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta jo 20 vuotta. Ainoastaan toteuttamistavasta ollaan oltu erimielisiä. Maakuntahallinto ja palvelut nielevät vuosittain miljardeja tai kymmeniä miljardeja. Uudistukset tulevat koskemaan merkittävästi kaikkia suomalaisia. Uudistuksen epäonnistuminen tuottaisi yhteiskunnallemme valtavat turhat kustannukset.

Millainen konsensus uudistuksesta vallitsee?

Hallituspuolueista Keskusta ei halunnut palveluiden yksityistämistä. Kokoomus ei halunnut 18:aa maakuntaa, vaan yliopistollisten sairaaloiden ympärille rakentuvat SOTE-alueet. No, kaikki SOTE-palvelut aiotaan yhtiöittää ja yksityistää. Saamme 18 maakuntaa, jotka ostavat, myyvät, lainaavat ja pyytävät palveluita naapurimaakunnasta. Perussuomalaisille kelpaa mikä tahansa ratkaisu, kunhan puolueen puheenjohtaja Timo Soini saa olla ulkoministeri.

Oppositiossa uudistus näyttää kelpaavan ainoastaan Kristillisille. Vasemmistoliitto ja SDP ovat suoraan ilmoittaneet, että uudistukseen tehdään kerrassaan merkittäviä muutoksia seuraavalla hallituskaudella, jos uudistus toteutetaan nyt suunnitellulla tavalla. Tämä onkin ymmärrettävää. Tarkoittavathan nykyiset suunnitelmat käytännössä sitä, että hyvinvointiyhteiskunta tuhotaan lähivuosina täydellisesti.

Toisin kuin torjuntahävittäjiä ostettaessa pääministeri ja muu hallitus eivät tunne mitään tarvetta rakentaa kaikkien sinänsä haluamasta uudistuksesta sellaista konsensusta, että uudistus takaisi kaikille suomalaisille kustannustehokkaat, laadukkaat palvelut ja aluehallinnon tavalla, johon kaikki puolueet voisivat sitoutua. Oman puolueen hallitsema maakuntien Suomi on Keskustalle liian tärkeä, Kokoomus taas havittelee julkisen sektorin palvelutuotannon avaamista ja antamista yksityiselle sektorille rahastuksen välineeksi.

Olemme matkalla kohti yhdysvaltalaista yhteiskuntaa, jossa hallinnon ensimmäinen tehtävä on repiä kaikki, mitä edellinen hallinto teki ja viimeinen tehtävä ennen vaaleja on varmistaa, että tuleva repiminen on mahdollisimman vaikeaa ja kallista. Tällaisessa mallissa häviäjä on se tavallinen Virtanen joka maksaa repimisestä ja rakentamisesta syntyvän laskun.

Miksi muuten konsensus aseostoista on tärkeää, terveyspalveluiden toteuttamisesta ei? Tykkejä ennen voita ja hävittäjiä ennen vanhusten hoitoa? Hallituksemme arvovalinta tämäkin! Torjuntahävittäjät ovat tärkeitä ja kaikkien asia, terveydenhuolto jokaiselle jotain vihervasemmiston puuhastelua.

Maakuntauudistuksen suunnitelmat tulee avata ja toteuttamisen aikataulut uusia. Nykyiset suunnitelmat ovat sutta ja sekundaa, kaikkien puolueiden on nyt aika ryhtyä laatimaan laatua. Yhdessä.