Terveyskeskusmaksusta tulee luopua.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä perii käynnistä lääkärin vastaanotolla 20,90€ kalenterivuoden kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotaveteraaneilta, sotainvalideilta eikä muilta rintamalisään oikeutetuilta.

Maksu tuotti vuonna 2016 kuntayhtymälle 212 000€. Tällä katetaan noin 9 miljoonan euron kuluista vain hiukan yli 2%. Merkitys toimintamenon kattajana on siis hyvin marginaalinen.

Vaikka emme asiakkaan osalta puhukaan tuhansista euroista, vähävaraisella henkilöllä pienikin maksu saattaa olla se kuuluisa viimeinen karva, joka katkaisee kamelin selän. Maassamme on ulosotossa 400 000 sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksua. Tämä määrä on 14% Suomen ulosotossa olevista laskuista.

Sairaus ja sairastaminen eivät voi olla Suomen kaltaisessa länsimaisessa sivistysvaltiossa vararikkoon johtavia tekijöitä.

EDIT: 24.10. klo 18.56 otsikkoon lisätty ”…ja Aurasta”