Suomalaisen yhteiskunnan suuri vitsaus on yksinäisyys. Masennus on työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen suuri syy. Yksinäisyys on monen mielenterveysongelman syy ja seuraus. Pitkittynyt köyhyys ja yksinäisyys vahvistaa sivuunjäämistä, josta on vaikeaa omin voimin nousta.

Vanhukset eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, kuten eivät lapset ja nuoretkaan. Varmaa on, että ikäihmisten fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Kun itse ei enää pysty tuetustikaan huolehtimaan itsestään kotona, niin ympärivuorokautinen palveluasuminen on monelle turvallinen paikka.

Lapsiperheiden tavallisen arjen onnistumista kannattaa tukea paljon ennen kuin ongelmat ovat riistäytyneet käsistä. Päihdehuollon saatavuus ja oikea- aikaiset mielenterveyspalvelut voivat korjata rikkoutunutta vanhemmuutta. Vanhempien erotilanteessa on tärkeää, että lasten tarpeet huomioidaan systemaattisesti. – Ajoissa apu on silloin, kun sen kokee tukena eikä kontrollina.

Aluevaaleissa päätetään kenen ehdoilla ja miten sosiaali- ja terveyspalveluita rakennetaan ja millä ehdoilla työtä tehdään. Nyt on aika valita sote-bisneksen ja laadukkaiden julkisten peruspalveluiden välillä. Inhimilliset ja tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Kynnyksetön mielenterveysapu on investointi. Tulipalo kannattaa ehkäistä ennalta.

Aluevaaleissa on kyse Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen, hammashoidon, mielenterveyspalvelujen, päihdeongelmien hoidon, erikoissairaanhoidon, terveyskeskuksien, vanhuspalvelujen, vammaispalvelujen, sosiaalityön, perhekeskuksien, neuvolan, lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja pelastustoimen laadusta, saatavuudesta, yhdenvertaisuudesta, esteettömyydestä ja asiakasmaksuista.

Kunnolliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat luotettavia lähipalveluita, jotka toteutetaan reiluilla työehdoilla ja elämiseen hyvin riittävällä palkalla.

Elämäntehtäväni on estää lasten ja nuorten syrjäytyminen ja antaa heille mahdollisuus valita elämänsä vanhempien tuloista riippumatta. Lapsiperheköyhyys on totta. En halua lasten ja nuorten luokkayhteiskuntaa. Jokaisella poliittisella päätöksellä voidaan lisätä tai vähentää eriarvoistumista.

Työssäni olen kohdannut usein nuoria, joiden usko omiin mahdollisuuksiin on heikko. Eriarvoistumisen hinta on taloudellisesti kestämätön ja inhimillisesti sietämätön. Lasten ja nuorten hyvinvointi on vanhenevan Suomen elinehto. Heikomman puolella!

 

Sirkku Ingervo                                                                                                                                erityisopettaja, sosiaalityöntekijä, opo, äiti                                                                                                                               kaupunginvaltuutettu                                                                                                                      aluevaaliehdokas, Jyväskylä