Nuorena olin isosena maaseurakunnan riparilla Koivuniemessä. Lapseni pääsivät sinne äitini kanssa isovanhempien ja lastenlasten leireille. Nykyään käyn Koivuniemen leirikeskuksessa naisten saunailloissa, jotka ovat minulle tärkeä henkireikä arjen keskellä. Suosittelen muillekin. Myös Saappaan toiminnassa olen päässyt viime vuosina Koivuniemen leirikeskukseen. Suosittelen muillekin nuorten tukemisesta aidosti kiinnostuneita osallistumaan Saappaan toimintaan.

Olin nuorena harjoittelijana Palokan kirkon päiväkerhossa. Palokan kirkko oli silloin uusi ja moderni. Aina käydessäni Palokan kirkossa muistan päiväkerholaisteni kasvoja ja iloisia leikkejä.

Palokan kirkossa olen myös ollut saattamassa isääni ja äitiäni viimeiselle matkalle. Sitäkään en koskaan unohda. Enkä niitä, jotka olivat mukana saattamassa.

Toivon, että Palokan kirkko voi merkitä monelle nykyiselle ja tulevalle palokkalaiselle itsensä, lähimmäisensä ja jumalansa kohtaamisen paikkaa elämän eri tilanteissa.

Kirkkovaltuustosta käsin voi vaikuttaa seurakunnan toimintoihin ja painopisteisiin. Olen aiemmin ollut kirkkovaltuustossa eri paikkakunnalla muutaman kauden. Nyt minut pyydettiin ehdokkaaksi Avara Kirkko-listalle, joka tuntuu omimmalta.

Minun kirkkoni on avara eli kaikkien yhteinen. Se elää todeksi rakkauden kaksoiskäskyä ja arvostaa ihmistä ikään, etniseen taustaan, sukupuoleen tai sukupuolisuuntautuneisuuteen katsomatta. Se edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikissa toimissaan.  – Minun kirkkoni pitää huolta heikommista. Jokainen on vuorollaan heikko. Tänään minä, huomenna sinä.

Minun kirkkoni kantaa globaalia vastuuta ja edistää rauhan työtä. Se edistää myös ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämistä. Se ei salli avohakkuita omistamissaan metsissä. Se pitää huolta diakoniatyöstä ja järjestää paljon eri ikäisiä ihmisiä kokoavaa toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia yksinäisyyden ehkäisemiseksi jo paljon ennen yksinäisyyden muuttumista osaksi identiteettiä.

Minun kirkkoni panostaa nuoriin ja kaikenlaisiin lapsiperheisiin. Se kestää myös nuoruusiän kuohut ja kokeilut. Minun kirkkoni on toivoa luova ja kohtaava kirkko. Arjessa ja juhlassa. Ilossa ja surussa. Aina heikomman puolella.