Koulu on alkanut. Toisille se on iloinen asia, mutta monelle ahdistuksen ja kiusaamisen täyteinen. Yksin jääminen ja yksin jättäminen on myös koulukiusaamisen ytimessä. Vastuu koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta on yhteinen.

Kiusaaminen on ryhmäilmiö. Kiusaamisella on yleisö. Myös vain hiljaisina mukana olevat ovat osallisina. -Mitä tapahtuu luokkahuoneissa, tapahtuu opettajanhuoneissa, kodeissa, harrastuksissa ja työpaikoilla. Hyvässä ja pahassa.

Jatkuva kilpailun korostaminen lisää yhteiskunnallisia pudotuspelejä. Yksilö ei voi olla yksin vastuussa yhteiskunnan rakenteellisen sivuun jättämisen seurauksista.

Kiusaamiseen pitää puuttua. Tulipalot pitää sammuttaa heti, mutta kannattavinta on ehkäistä ne ennalta. Tulevien vanhusten yksinäisyyttä ehkäistään parhaiten jo päiväkodeissa ja kouluissa. Yksinjättämistä ja kiusaamista tapahtuu tutkitusti jo päiväkotien hiekkalaatikolla. Yksinjätetyksi tuleminen nakertaa omanarvontuntoa ja altistaa kiusatuksi tulemiselle. – Kiusatuksi tuleminen heikentää uskoa omiin mahdollisuuksiin elämässä. Siksi tunne- ja empatiataitojen vahvistaminen kodeissa ja kouluissa kannattaa resurssoida kunnolla niin neuvoloiden kuin koulujen arkeenkin liittyvässä päätöksenteossa.

Yksinäistä on helppoa kiusata, jos kukaan muu ei pistä hanttiin. Yksinäisen auttaminen kaveripiiriin ja yhteisöön mukaan, on avainasemassa kaiken ikäisten kohdalla kiusaamisen ehkäisyssä. Jo ystävällinen katse voi valaista päivän. Puolustetuksi tuleminen tiukassa paikassa, voi pelastaa koko elämän.