Homekoulut ovat aikapommi!

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat terveysriskeiltään aikapommi. Siihen pitää puuttua kovalla kädellä. Monissa kouluissa ja päiväkodeissa on vakavia ...

Koulutuksesta lähtee kaikki!

Koulutuksesta lähtee kaikki! Vanhenevalla Suomella ei ole varaa yhdenkään nuoren syrjäytymiseen.  Koulupudokkuus ei koskaan synny yhdessä yössä. Eriarvoistumist...

Homekoulut kuntoon!

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat terveysriskeiltään aikapommi, johon pitää puuttua kovalla kädellä. Monissa kouluissa ja päiväkodeissa on vakavia p...