Budjettiriihi on taas nostanut esiin keskustelun työllisyydestä. Oikeistopiiressä on ollut tapana vaatia työttömille keppiä, jotta he työllistyisivät. Sipilän aktiivimalli tästä parhaana esimerkkinä. Myös punavihreä-keskusta-hallitus on riihessä pohtinut, miten työttömiä patistetaan sorvin ääreen.

Mutta miksei yrityksiä rangaista, jos ne eivät työllistä? Miksei keskustelua käydä koskaan siitä näkökulmasta?

Lähtökohta on, että on olemassa on työtön, joka ei työllisty. Sitten on elinkeinoelämä, joka ei työllistä. Miksi katse käännetään työttömiin, jotka eivät työllisty ja heille annetaan raippaa ja uhataan sanktioilla? Miksei katsetta käännetä yrityksiin, jotka eivät työllistä?

Suomessa on noin 200 000 työtöntä. Aina ensimmäisenä mietitään, miten työttömiä voisi rangaista, jotta työllisyysaste nousisi.

Miten siihen suhtauduttaisiin, jos työttömien sijaan esimerkiksi pörssiyhtiöitä rangaistaisiin siitä, että ne eivät palkkaa enemmän työttömiä? Sen sijaan, että ne maksavat isoja osinkoja, ne voisivat osan siitä käyttää uusien työntekijöiden palkkaamiseen.

Pörssiyhtiöt maksavat osinkoja noin 10 miljardia vuodessa, joskus enemmänkin. Moniko ihminen saisi töitä, jos vaikkapa puolet tuosta summasta, 5 miljardia, käytettäisiin työttömien työllistämiseen?

Nopea laskutoimitus. Oletetaan, että työntekijä maksaa sivukuluineen yritykselle noin 50 000 euroa vuodessa. Pörssiyhtiöt voisivat tuolla 5 miljardilla työllistää 100 000 ihmistä. Ja tässä laskussa oli mukana vain pörssiyhtiöt, ei listaamattomia yrityksiä.

Tämä ratkaisisi monta ongelmaa. Työttömien määrä puolittuisi kerta heitolla. Lisäksi se parantaisi työhyvinvointia, kun yrityksissä olisi lisää tekeviä käsiä ja ajattelevia aivoja. Vuosittain tuhansia ihmisiä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle, iso osa mielenterveyssyistä. Työelämä kuluttaa ihmiset loppuun. Vuoden 2018 tilastojen mukaan noin 20 000 henkeä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lisäksi monet jäävät uupumuksen takia sairauslomille. Vuonna 2018 mielenterveyshäiriöt olivat suurin syy saada sairaspäivärahaa. Jos yritykset palkkaisivat lisää ihmisiä jakamaan työtaakkaa, se varmasti vähentäisi työuupumusta ja lisäisi viihtyvyyttä työpaikalla. Se puolestaan saattaisi jopa näkyä yhtiön tuloksessa.

Ei raippaa kannata aina antaa pelkästään työttömille. Joskus kannattaisi miettiä, miksi yritykset maksavat mieluummin osinkoja kuin työllistävät.

Think outside the box!