Usein päättäjiä ja virkamiehiä moititaan siitä, ettei kaupunkilaisia ole kuultu päätöksenteossa riittävästi. Ainakin asukkaille on saattanut tulla se tunne, ettei heidän äänensä kuulu. Viimeksi kesällä 2020 kantautui melua Helsingin Kumpulasta, jonne ollaan rakentamassa päiväkotia. Asukkaat haluavat päiväkodin, mutta heidän mielestään se tulee väärään paikkaan. He eivät halua, että päiväkodin tieltä tuhotaan vanhaa kalliota, vaan rakennus tulisi pystyttää viereiselle tasamaalle.

Paikallistason demokratiaa olisi vahvistettava. Toisin sanoen: demokratiaa olisi ulotettava entistä paikallisemmalle tasolle. Helsinki on niin iso kaupunki, että tänne voisi hyvin perustaa kaupunginosavaltuustot, jotka osallistuisivat paikalliseen päätöksentekoon. Valtuustot voisivat toimia esimerkiksi kaupunginosarajojen puitteissa, tai vaikkapa seurakuntien maantieteellisten rajojen sisällä. Esimerkiksi Vuosaari voisi lähes 40 000 asukkaallaan olla yksi valtuustoalue. Käpylä, Koskela ja Oulunkylä muodostaisivat luonnollisen piirin.

Suuria ja pieniä linjauksia

Kaupunginvaltuustossa tehdään kaupunkia koskevat suuret linjaukset, mutta kaupunginosavaltuustot voisivat tehdä päätöksiä paikallisesti. Valtuustossa linjataan, missä raidejokeri kulkee ja että Oulunkylään tulee rakentaa 2000 uutta asuntoa. Paikallisvaltuuston tehtävä olisi omalla asiantuntemuksellaan olla päättämässä, miten ne 2000 asuntoa sijoitetaan. Paikalliset valtuustot voisivat päättää myös, minne sijoitetaan uudet ulkokuntosalit, missä olisi parhaat paikat kaupunkipyörien telineille, vedetäänkö Raidejokeri hiidenkourun yli vai vierestä. Rakennetaanko skeittipuisto vai minigolf.

Paikallisvaltuustot valittaisiin vaaleilla. Paikalliset valtuustot eivät välttämättä olisi puoluepoliittisia. Ehdolle voisi asettua paikallisia kaupunginosa-aktiiveja, yrittäjiä, yhdistysten edustajia, yksittäisiä kaupunkilaisia. Alueensa parhaita asiantuntijoita. Nuoria ja vanhoja.

Asukkailla syvällisin paikallistuntemus 

Paikallisilla on paras tuntemus omasta alueestaan. He tuntevat parhaiten alueensa historian, luontoarvot, arkkitehtuurin sekä liikenteen ja muun infran ongelmat. Kaupungin paikallinen kehittäminen vaatii syvällisen tuntemuksen alueesta.

Paikallisvaltuustot antaisivat paikallisille myös kokemuksen, että he pääsevät osallistumaan kaupungin kehittämiseen. Pelkästään se kokemus on tärkeää. Nyt kokemus saattaa rajoittua siihen, että täytetään kaavoitukseen liittyvä nettilomake tai kaupungiosayhdistyksen hallitus antaa lausunnon. Osallisuudenkokeminen myös vähentää nimbyilyä – joka on joskus aiheellista, usein turhaa.

Kumpulan asukkaat varmasti ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan, mihin kohtaan päiväkoti kannattaisi rakentaa. Rakkaalle kalliolle vai viereiselle tasamaalle.