Puurakentamisessa hiilijalanjälki on paljon pienempää kuin perinteisessä betonirakentamisessa. Puurakentamista kannattaa harkita, kun mietitään rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä. Puu sitoo hiiltä ja siitä ei tule samalla tavalla rakennusjätettä rakennuksen elinkaaren loppupäässä.

Puurakentamista tulisi suosia julkisissa rakennushankkeissa. Helsingin, Suomen suurimman kaupungin, tulisi näyttää esimerkkiä. Puurakentamisen lisääminen sopisi hyvin yhteen Helsingin tavoitteen kanssa, jonka mukaan kaupungin tulisi olla hiilineutraali vuonna 2035. Lähivuosina Helsinkiin on valmistumassa joitain satoja puutaloja, mutta määrää pitäisi kasvattaa huomattavasti.

Puurakentamiseen suhtaudutaan kunnissa myönteisesti, mutta teot ovat vielä vähäisiä. Vuonna 2019 rakennetuista julkishallinnon opetustiloista 20 prosenttia oli puurakenteisia ja asuinkerrostaloista alle 15 prosenttia. Määrä on häviävän pieni. Suomessa on oma puurakentamisen ohjelma, jonka eräs tavoite on edistää puurakentamista julkisissa rakennuksissa. Mutta hyvät tavoiteet eivät auta ilman konreettisia tekoja.

Myös Helsingin kaupunki on lausunut, että puurakentamista halutaan edistää. Puurakentamiselle pitäisi asettaa prosentuaalinen tavoite, hieman prosenttitaiteen tapaan. Hyvä tavoite voisi olla, että vuoteen 2035 mennessä kolmannes kaupungin omista uusista rakennuksista olisi puurakenteisia. Lisäksi osa voisi olla hybridirakennuksia, joissa on sekä puuta että betonia.

Puurakentaminen kehittyy ja sen toimintatavat uudistuvat. Mutta se vaatii asennemuutosta sekä tilaajilta, rakennutajilta, toimittajilta että käyttäjiltä. Jokin aika sitten Helsingin kaupunki tarjosi mahdollisuutta puurakennukseen Myllypurossa. Tulos oli pettymys. Kukaan toimija ei tarjonnut puu-urakkaa.

Yksityiset ovat tehneet näyttäviä puurakennuksia Helsinkiin. Mainittakoot niistä vaikkapa Löyly ja Kampin kappeli. Lähitulevaisuudessa valmistuu puinen toimistotalo Katajanokalle ja naapuriin Keilaniemeen. Puukerrostalot yleistyvät.

Helsingin kaupungin pitäisi entistä rohkeammin lähteä edistämään puurakentamista. Sitä voi tehdä kaavoittamisen kautta sekä rakennuttamalla itse omia rakennuksia puusta.

*****

Artikkelin kuvassa havainnekuva Katajanokan Laiturista (Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy).