Suomen työttömyysturvalaki ja muu työlainsäädäntö ovat kulkeneet vuosikymmeniä niin sanotusti käsi kädessä. Tämä on tarkoittanut mm. sitä, että työttömällä on aina ollut velvollisuus ottaa hänelle tarjottua työtä ja jos työntekijä aiheuttaa itse oman irtisanomisensa, ei hänellä ole oikeutta työttömyysturvaan.

Aivan lopullista tämä ei ole ollut, vaan esimerkiksi tämän hetken voimassa olevan lain mukaan, henkilö joka itse irtisanoutuu tai aiheuttaa työsuhteen päättymisen, ei saa työttömyysturvaa 90 päivään.

Tämä on ollut yksi niistä monista ongelmista, joita on ollut hallituksen suunnitelmissa helpottaa alle 20 henkilön yritysten työntekijöiden irtisanomista. Hallituksen muistion mukaan tarkoituksena on näissä yrityksissä tehdä lailliseksi esimerkiksi sellainen irtisanominen, jossa työntekijän toiminta työantajan mielestä ”horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta”.

Edellä mainittu kirjaus on hyvin väljä ja käytännössä oikeudessa tämä aina viime kädessä testattaisiin. Mutta kuinka moni työntekijä tällä perusteella irtisanotuksi tullessaan kykenisi, jaksaisi tai haluaisi viedä asiaa oikeuteen?

Tänään tulleiden uutisten mukaan hallitus on esittämässä ”kompromissia”, jonka mukaan näissä tapauksissa karenssi ei olisikaan 90 päivää vaan 60 päivään.

Käytännössä hallituksen esitys tulee siis tarkoittamaan sitä, että pienempien yritysten työntekijät asetetaan eriarvoiseen ja heikompaan asemaan ei pelkästään työsuhdeturvan osalta (irtisanomissuoja), vaan myös työttömyysturvan osalta.

Tällainen juridinen ristiriita on mielestäni täysin käsittämätön ja tätä ei tulisi hallituksen esittää eikä eduskunnan hyväksyä. Tähän päättömyyten haluaisin työantajienkin edustajien sanovan jo kielteisen näkemyksensä.

Toivoisin hallitukselta jälleen kerran parempaa lakiesitysten valmistelua eikä tällaisia hätäisiä parissa päivässä mietittyjä ”paniikkikompromisseja”, joissa kärsijänä on tällä kertaa pienten yritysten työntekijät.

Alunperin paljon haukutun kiky-sopimuksen yhteydessä Juha Sipilä lupasi, että jatkossa tällä hallituskaudella työelämää koskevista muutoksista sovitaan yhdessä hallituksen, työntekijöiden ja työantajien kesken. Olisi Suomen etu, jos tällaisista lupauksista pidettäisiin kiinni.

Työministerin blogi aiheesta:
https://tem.fi/blogi/-/blogs/tyollistaminen-helpommaksi-alle-20-hengen-yrityksissa-hallitus-lopettaa-alle-30-vuotiaiden-maaraaikaisuuksien-muutosten-valmistelun

Ministeriön muistio ja liitteet:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a4926b68-633b-49b9-acc5-048439a38ad8

Kuka määrittelee luottamuksen?