Taiteen prosenttiperiaate tarkoittaa käytäntöä jossa 0,5-2 % julkisen rakennushankkeen kustannuksista osoitetaan kohteen taiteeseen. Näin saadaan esteettisesti kestävä, virikkeellinen, yhteisöllisyyttä tukeva ja omaleimainen ympäristö joka kertoo käyttäjälleen arvostuksesta ja lisää koettua turvallisuutta.

 

Erityisen tärkeää taide on ympäristössä jossa ihmiset ovat pakoitettuja aloilleen, eivätkä itse pääse taiteen luokse, kuten sairaalat. Laadukas taide tukee ihmisen identiteettiä ja hyvinvointia vaikeissa tilanteissa ja luo edellytyksiä parantumiselle ja kuntoutumiselle ja voi tukea läsnäolollaan muistia ja motorista kuntoutumista ja vähentää pelko- ja kiputiloja. Taide voi liikuttaa myös fyysisesti houkutellessaan käyttämään vaikkapa hissin sijasta portaita.

 

Kouluissa ja päiväkodeissa oppiminen ja kohtaaminen voi tapahtua taidetta pitkin ja katutilassa auttaa näkemään ympäristönsä uudesta näkökulmasta

 

Taiteen prosenttiperiaate on globaali käytäntö joka Suomessa jäi laman jalkoihin 90-luvulla, mutta on viime vuosina uudelleen osoittanut tärkeytensä taiteen yhdenvertaisen saavutettavuuden takeena. Tutkimusten mukaan 75 % suomalaisista haluaa taidetta arkiympäristöönsä ja on siitä valmis myös maksamaan. Taiteen prosenttiperiaatteella on myös laaja poliittinen kannatus, se oli kirjattuna Kataisen-Stubbin hallituksen ja nykyisen Sipilän hallituksen ohjelmaan, jälkimmäisessä laajennettuna sosiaali- ja terveysalan toimintaan, oletuksena että periaate rakentamisessa jo toimii. Ei siis pitäisi olla myöskään kuntatasolla suurta vastustusta käytännölle.

 

Taiteen prosenttiperiaatteen käyttö takaa taiteen saavutettavuuden kaikille ja hyvin koordinoituna ja toteutettuna se on kustannustehokas tapa huolehtia siitä että taide tulee osaksi ympäristöä. Kun periaate on otettu käyttöön ja luotu kunnalle malli sen toteuttamiseksi taiteen rakentaminen ei vaadi enää ylimääräistä työtä syntyäkseen, eikä erillistä päätöstä jokaisessa rakennushankkeessa.

 

Taiteen prosenttiperiaatetta on viime vuosina laajennettu koskemaan myös esimerkiksi yksityistä asuntorakentamista velvoittamalla kaavassa tai tontinluovutussopimuksessa taide osaksi rakennushanketta tai keräämällä kerrosneliömääriin perustuvaa taiderahastoa, jolla julkinen toimija tuottaa taiteen rakennuksiin ja niiden väliin jäävään tilaan yhteistyössä loppukäyttäjien ja rakennuttajien kanssa. Näin on toimittu esimerkiksi Helsingin kalasatamassa, Tampereen Vuoreksessa ja Joensuun Penttilänrannassa.

 

Jyväskylän Kankaan alue on projektina mielenkiintoinen. Kaupunki on perustanut alueelle palveluyhtiön joka tuottaa niin jätepalvelut kuin prosenttikulttuurin alueelle. Taide on laajentunut rakennusten ja julkisen tilan kuvataiteesta esittävään taiteeseen.

 

Prosenttitaidehankkeissa on tärkeää että taide ja taiteilija on mukana jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi prosenttiperiaate.fi sivuilta löytyvä Opas taiteen tilaajalle antaa konkreettisia ohjeita hankintaprosessiin ja taidekilpailuihin.

 

Prosenttiperiaate on käytännöllinen, siksi kannattaa kunnissa vaatia sen ottamista käytäntöön. Kyse on tahtotilasta ei kustannuksista.

Esimerkki pienen budjetin hankeesta jossa Lahden kaupunki on velvoittanut tontinluovutuksessa Energiayhtiötä /Lahti Energia) toteuttamaan muuntamorakennukseen taideteoksen vilkkaalle kävelyreitille. Teos etsittiin kutsukilpailulla jonka voitti Virva Kanerva teoksella Loviisan pässi. (2017)

Linkit http://prosenttiperiaate.fi

TNS: Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Elisa Lientola,

Vasemmistoliiton Taide- ja kulttuuripoliittisen työryhmän pj