Joskus voi saada hyvän idean vasta ihan valtuustokauden lopuksi. Tein Taikusydämen ja Kulttuurihyvinvointipoolin nettitestin, jossa voi testata kunnan kulttuurikunnon. Seuraava testin kysymys pysäytti minut: ”Onko kunnassani kulttuuriohjelma tai -strategia? Onko kulttuurihyvinvointi ja siihen liittyvät toimenpiteet kirjattu osaksi kuntani hyvinvointikertomusta?”

Limingan kunnan taiteen ja kulttuurin edistäminen on parantunut viime vuosina. Limingan kuntaan perustettiin Prosenttitaidetyöryhmä vuonna 2018 kuntalaisaloitteen ansiosta. Nykyisin ryhmän nimi on Kulttuurinkehittämistyöryhmä. Seuraava luonnollinen askel on laatia kulttuuristrategia.

Itse olen kuulunut tuohon ryhmään valtuutettuna, runoilijana ja kulttuuriaktiivina ryhmän perustamisesta lähtien. Kokoonnumme säännöllisesti, mutta kulttuuristrategiaan emme ole vielä perehtyneet. Vaatinee valtuustolta sysäystä, että sellainen tehdään.

Valtuustoaloite

Päätin siksi tehdä henkilökohtaisen aloitteen 24.5.2021: Limingan kuntaan on laadittava kulttuuristrategia.

Kulttuuristrategian tavoitteena olisi edistää monipuolisesti kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä Limingassa. Kulttuurilla ja taiteella voidaan monin tavoin rikastuttaa ihmisten elämää ja yhteisöjen toimintaa. Kulttuuria ja taidetta edistämällä voidaan vaikuttaa mm. kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä kunnan elinvoimaisuuteen.

Strategian laatimiseen on saatava mukaan kaikki kunnan kulttuuritoimijoiden, yhteisöjen, kuvataiteen, teatterin, musiikin ja sanataiteen edustajat. Strategiassa voitaisiin ottaa kantaa esimerkiksi kulttuurin saavutettavuuteen, kulttuurialojen ammattilaisten toimintaedellytyksiin sekä kulttuuri- ja taidekasvatukseen.

Tutkin muiden kuntien ja kaupunkien kulttuuristrategioita. Muut ovat jo laatineet vastaavia kulttuuristrategioita, koska 1.3.2019 on tullut voimaan laki kuntien kulttuuritoiminnasta, joka säätelee kulttuuripalvelujen järjestämistä.  Taiteen ja kulttuurin merkitys on kuntalaisille suuri. Kulttuuripalveluja arvostetaan, niitä käytetään paljon kunnissa ja niihin halutaan panostaa.

Kulttuuri ja kuntavaalit

Kuitenkin taide ja kulttuuri on näkynyt hyvin vähän kuntavaaleissa. Vaalikoneissa kysymykset yleensä koskivat jotain ihan muuta kuin kunnan kulttuuritoimintaa. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on toivonut, että a) mahdollisimman moni kulttuurin ystävä lähtee kuntavaaleissa ehdolle ja b) mahdollisimman moni kuntavaaliehdokas huomaisi kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet paremman kunnan rakentamisessa.

Toivottavasti ehdokkaana on jokaisessa kunnassa edes yksi ihminen, joka ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen kunnassa. Itse olen Limingan kunnassa ollut se valtuutettu, joka on muistanut tuoda esille taiteen ja kulttuurin, kun vaikkapa päätetään valtuustokauden tavoitteista. Päätöksentekijöiksi tarvitaan enemmän ihmisiä, jotka ymmärtävät taiteen ja kulttuurin arvon ja monipuoliset hyvinvointivaikutukset. Kulttuuripalveluista on huolehdittava myös kriisien keskellä.

Mutta on muistettava, että taiteella on sen itseisarvonsa. Sen olomassaoloa ei saa perustella ainoastaan sen välinearvojen takia. Toki on ehkä helpompaa saada hankkeita läpi vetoamalla hyvinvointiin, mutta ei kaikki taide aiheuta miellyttäviä kokemuksia eikä sen pidäkään. Luova ajattelu tuottaa havaintoja ja ideoita. Taidenäyttely voi olla järisyttävä kokemus, joka avaa vanhoja haavoja. Taide pistää miettimään, pohtimaan ja kehittymään.

Taide on vapautta ja vapautta pitää puolustaa. Siksi kulttuurista ja taiteesta pitää puhua myös kuntavaaleissa. Kannustan muitakin selvittämään miten kulttuuri ja taide näkyvät oman kunnan strategiassa.

 

Kirjoittaja on yrittäjä, sisällöntuottaja ja kouluttaja. Hän on kuntavaaliehdokkaana Limingassa vaaleissa 2021. Tällä hetkellä Heidi Haataja toimii muun muassa kunnanvaltuutettuna, Limingan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtajana, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä, puoluevaltuuston jäsenenä ja edelleenkin Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston 1. varapuheenjohtajana.

Tutustu: https://www.facebook.com/heidihaatajapoliikko