Viime viikolla käynnistyi nimien keräys äitiyslain säätämistä vaativaan kansalaisaloitteeseen. Allekirjoitin sen tänään ja pari muuta aloitetta siinä sivussa. Nyt ajattelin kertoa, miksi aloite on tärkeä ja esitellä lisäksi pari muuta kannatettavaa ja tärkeää aloitetta, jotka myös allekirjoitin.

Äitiyslaki takaa lapselle oikeuden vanhempiin

Nykyisellään naisparin lapsella on syntyessään vain yksi vanhempi. Raskaana oleva ja synnyttänyt vanhempi merkitään kaikkiin papereihin yksinhuoltajana. Kun uusi isyyslaki mahdollistaa heteroparille isyyden tunnustamisen kätevästi neuvolakäynnin yhteydessä, naisparin yksinhuoltajaksi tulkittu synnyttäjä kutsutaan edelleen lastenvalvojen luokse. Paitsi että vanhemmuutta ei voi sielläkään tunnustaa. Sen sijaan vanhemman täytyy hakea perheen sisäistä adoptiota, mikä on pitkä, kallis ja nöyryyttävä prosessi kotikäynteineen ja odotteluineen. Lapsi on jo useiden kuukausien ikäinen, kun hän tätä kautta saa toisen vanhemman. Prosessi aiheuttaa turhaa byrokratiaa ja viestii siitä, etteivät kaikki vanhemmat ole yhtä arvokkaita yhteiskunnan silmissä. Ennen kaikkea kyse on kuitenkin lapsen oikeudesta vanhempiinsa. Vanhempien eron, riidan tai kuoleman takia adoptio voi jäädä toteutumatta. Tällöin lapsen oikeus tavata molempia vanhempia ei välttämättä toteudu eikä lapsella ole oikeutta elatukseen molemmilta vanhemmilta. Esimerkiksi riitaisessa erotilanteessa synnyttäneellä äidillä ei ole mitään velvoitetta antaa lapsensa tavata toista vanhempaa. Kun adoptioprosessi on kuukausia pitkä, on selvää, että luja lapselle on jo muodostunut luja kiintymyssuhde molempiin vanhempiin.

Mitä aloite sitten vaatii? Yksinkertaisesti sitä, että naisparit voisivat tunnustaa vanhemmuuden heteroparien tapaan neuvolakäynnin yhteydessä silloin, kun lapsi syntyy hedelmöityshoitojen seurauksena. Lisäksi naisparin tulisi voida osallistua hoitoihin pariskuntana. Tämä on yksiselittäisesti lapsen etu.

Tässä vielä Äityislaki-kampanjan kuvallinen selitys aiheesta:
aitiyslaki_infografiikka-512x1024

Päiväkotien ryhmäkokojen ei saa kasvattaa
Toinen tärkeä lasten oikeuksia koskeva aloite on Vain kaksi kättä -työryhmän alulle panema aloite, joka esittää, että päiväkotiryhmien ylärajaksi on säädettävä 12 lasta ja 4 lasta per aikuinen alle kolmevuotiaiden ryhmissä sekä 21 lasta ja 7 lasta per aikuinen sitä vanhempien osalta. Rajat ovat samat kuin tällä hetkellä voimassa olevat sillä erotuksella, että aloitteessa puolipäiväisiä lapsia koskisivat sama suhdeluku kuin muita. Nykyisellään yli 3-vuotiaita puolipäivähoidossa olevia lapsia saa olla yhden aikuisen vastuulla 13.

Kyse on ennen kaikkea hallituksen leikkausten torppaamisesta: kun hallitus ei kuunnellut 10 000 mielenosoittajaa, tuhansien nimien adressia tai kymmenia leikkauksia vastustaneita asiantuntijoita, seuraavaksi kerätään kansalaisaloitetta. En elättele suuria toiveita siitä, että hallitus kuuntelisi nytkään. Mutta jos asiasta nousee tarpeeksi kova meteli, voi olla paine hallituspuolueiden sisällä nousee tarpeeksi suureksi. Allekirjoita aloite, mutta älä tuudittaudu siihen, että se riittäisi. Voi olla, että leikkausten kaataminen edellyttää päiväkotilakkoja ja lastenrattaineen eduskuntatalon eteen kahliutuneita vanhempia.

Kouluihin yhteinen katsomusaine
Aloite vaatii, että nykyinen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus on korvattava kaikille yhteisellä katsomusaineella. Kannatan täysin. Tässä maailmassa tarvitaan ennen kaikkea ymmärrystä muita ihmisiä ja heidän uskontojaan kohtaan. Tarvitaan oikeaa tietoa ja vuoropuhelua. Tapa, jolla jo ekaluokkaiset jaetaan koulussa ryhmiin uskonnonopetusta varten, on erotteleva. Lapsia jaetaan ryhmiin sellaisen asian perusteella, jota he eivät voi ymmärtää. Ja luterilaiset kristityt saavat jäädä omaan luokkaan. Muut jakautuvat pikku ryhmiin muualla, ehkä odottelevat koulupäivän jälkeen oman uskontonta tai elämänkatsomustiedon opetusta. Minulle elämänkatsomustieto oli yksi parhaista aineista kouluissa. Toivon, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus samanlaiseen avartavaan pohdiskeluun ja että kaikilla olisi mahdollisuus oppia kaikista uskonnoista.

Muita aloitteita
Lisäksi allekirjoitin kesäajasta luopumista vaativan aloitteen, lähinnä koska olen itse huoannut, miten suuri merkitys valolla ja sen puutteella on nukkumiseena. Tällä aloitteella näyttäisi olevan mahdollisuudet mennä läpi. Kannatusmielessä allekirjoitin ainakin Arvokas vanhuus -aloitteen ja kyyn rauhoittamista vaativan aloitten. Valitettavasti nämä aloitteet eivät näytä olevan lähelläkään läpimenoa. Osoita silti tukeasi, jos kerran pankkitunnukset kaivat esille. Jo aikaisemmin allekirjoitin Paavo Väyrysen eurokansanäänestystä vaativan aloitteen, vaikka olenkin sen perusteluista melkoisen eri mieltä. Vaikka tarvittavat nimet ovat jo kasassa, aloitteella ei ole mitään toivoa mennä läpi eduskunnassa. Mutta tilanteessa, jossa Suomen johtavat talousasaintuntijat pitävät euroa haitallisena ja kansainväliset asiantuntijat ovat moneen kertaan osoittaneet sen valuviat, keskustelu siihen kuulumisesta olisi viimein syytä käydä.