Työelämän tutkimus-lehden päätoimittaja Mia Tammelin pyysi minulta taannoin kirjoituksen lehden teemanumeroon 2015. Tein työtä käskettyä ja lähetin hänelle oheisen kirjoituksen: ” Mitä työelämän tutkimuksen pitäisi tutkia?”

Koska kirjoitus kritisoi voimakkaasti nykyistä kapea-alaista työelämä-tutkimusta, teemanumeron päätoimittajakunta kuitenkin sensuroi sen toteamalla, että se on vain pelkkä ”mielipidekirjoitus” ja sellaiselle ei ole lehdessä tilaa.

Näin toimii tehokkaasti sensurointi Suomessa. Itselle epämieluisat näkemykset jätetään julkaisematta, vaikka kritisoinnin kohteet voisivat omassa lehdessään ”osaamisensa ylivoimalla” osoittaa  kritiikin perustelut joko vääriksi tai perusteettomiksi. Ohessa sensuroitu kirjoitukseni: Mitä työelämän tutkimuksen pitäisi tutkia?

Olen ollut Työelämä-tutkimuksen postituslistalla 2-3 vuotta ja ihmetellyt työelämän tutkimuksen kohdevalintoja.

Viime aikoina siellä on käsitelty sellaisia aiheita kuten esimerkiksi: ”Hoivatyön ajalliset kehykset ja rytmiristiriidat?” – ”Työntekijöiden subjektiiviset konstruktiot tehokkuudesta” – ”Kokemuksellisuus työelämässä organisaatioestetiikan viitekehyksessä” – ”Työhyvinvointi strategisena menestystekijänä” jne. – kuulostavat hienoilta ja fiksuilta aiheilta.

Olen itse ”tutkinut” työelämää akateemisten piirien ulkopuolella jo yli 30 vuotta. Tuloksena toista sataa esitelmää, satoja artikkeleita, toimimista kolumnistina, olen varoitellut työttömyydestä ja työelämän muutoksista viidessä eri kirjassa ja ollut haastateltavana aiheen tiimoilta kymmeniä kertoja televisiossa ja radiossa. Olen pitänyt pari kertaa esitelmän aiheesta jopa Eduskunnassa.

Kun olen seurannut suomalaisen työelämän tutkimusta ”ulkoapäin” olen tullut sekä kriittiseksi että pettyneeksi. Minusta se on ollut kovin kapea-alaista ja ahdasta sektoritutkimusta, josta ei juuri ole ollut hyötyä veronmaksajalle, jotka tätä tutkimustoimintaa verovaroilla kustantavat.

Mielestäni ylivoimaisesti tärkein tutkimuskohde työelämässä on selvittää, miksi työstä on tullut sellainen niukkuustekijä, että kohta ei ole edes mitä tutkia.

0: (K1) :Yrityspyramidista obeliski

Siis kiinnostavinta suomalaisen tutkimustoiminnan maksajan kannalta on se, miksi massatyöttömyydestä on tullut pysyvä olotila? Siihen pitäisi panna kaikki paukut mitä tutkijoilta löytyy, eikä vain näihin  työelämän ”konstruktioihin ja rytmiristiriitoihin”.

Paitsi työn puutteeseen, työelämän tutkijoiden tulisi syventyä myös työn tulosten jakamiseen, eriarvoisuuteen, globalisaatioon ja laajentaa tarkastelukulmaa pääomien vapauttamisen vaikutuksia työhön ja työntekijöihin.

Walll Street:Apocalypse

Akateemikko Erik Allardt patisti jo eläessään sosiologeja ja taloustutkijoita yhteistyöhön (sosiologia 4/1997). ”Taloustiede on samankaltaisessa tilanteessa kuin sosiaalitieteet. Sen teoriat on kehitetty luomaan vaurautta sinne ja siellä missä niukkuutta esiintyy.

Se ei ole, kuten monet eturivin ekonomistit ovat viime aikoina tähdentäneet, lainkaan teorianmuodostuksessaan ja lähtökohdissaan pitänyt työttömyyden vastustamista tärkeänä tavoitteena.

Työllisyyttä on tavanomaisessa taloustieteellisessä kysymyksenasettelussa käsitelty lähinnä vaurauden ja taloudellisen kehityksen sivutuotteena”.

Allardt jatkoi: ”Kuten sosiologialta myös taloustieteeltä on syytä odottaa sellaisia innovaatioita, jotka edesauttavat ratkaisuja viimeaikaisten rakennemuutosten aiheuttamiin pulmiin. Käsittääkseni tämä edellyttää huomattavasti enemmän yhteistyötä eri yhteiskuntatieteiden välillä kuin tähän asti on harjoitettu”.

Allardtin toive ei ole toteutunut. Sosiologit ovat olleet hiljaa ja antaneet vapaaehtoisesti vallan ns. taloustieteilijöille, jotka ovat kansoittaneet jokaisen valtiovallan asettaman kriisiryhmän.

Näiltä valta on luiskahtanut nykyisen finanssikriisin aikana pankki- ja finanssialan ekonomisteille, joilta perätään ratkaisuja työttömyyden hoitamiseksi. Epäilen vahvasti, että sosiologit eivät ole heidän ratkaisuehdotuksistaan aivan  samaa mieltä.

 Kuva:Poliitikot ruokkii pankkiireja

Taloustieteilijät ovat niin omahyväistä porukkaa, etteivät he juuri halua keskustella sosiologien kanssa. Olin vuonna 2007 tutkija Jouko Karjalaisen kutsumana pitämässä esitelmää Stakesissa otsikolla: ”Osaaminen vain hävittää työpaikkoja”.

Tilaisuutta veti professori Sakari Hänninen. Kun esitin tämän Allardtin yhteistyövetoomuksen kaikille tilaisuuteen osallistuneille, Hänninen totesi vähän pelonsekaisella äänellä kokemuksiinsa viitaten, ”etteivät taloustieteilijät halua kenenkään sosiologien tulevan heidän tontilleen”.

Tähän talousprofessorien ylimielisyyteen ei kuitenkaan ole mitään perusteita. Kuten sosiologia, sekin kuuluu ns. käyttäytymistieteitten ryhmään. Itse asiassa taloustiede ei nimestään huolimatta ole mikään tiede, vaan kuuluu lähinnä ”uskontotieteitten” ryhmään.

Oman osaamattomuutensa he laittavat vielä ulkomaisten taloustieteilijöiden nimiin. Esimerkiksi professori Vesa Kanniainen puolustautui, että suomalaiset talousprofessorit eivät osanneet varoittaa finanssikriisistä, kun amerikkalaisetkaan eivät osanneet.

 Kanniainen ei osaa

Taloustieteiden alaisuuteen kuuluu monenlaisia ”lahkoja”, kuten marxilainen taloustiede, Itävaltalainen taloustiede, Behavioristinen taloustiede, Keynesläinen taloustiede, Friedmanilainen taloustiede jne. – erilaisia ”uskonnollisia” kuppikuntia, joten siihen mahtuisi hyvin myös joku sosiologian kuppikunta.

Taloustieteen uskottavuus on pahasti koetuksella kun taloustieteen Nobel-palkintoja on jaettu kahdelle taloustieteen professorille James Tobinille ja Robert E. Lucasille.  He päätyivät pääomien vapauttamisesta täysin päinvastaisiin lopputuloksiin ja silti saivat palkinnon.

Sosiologien piirissä on sentään yksi professori, joka on rikkonut raja-aitoja. Professori Juha Siltala kirjoitti vuonna 2004 ansiokkaan kirjan. ”Työelämän huonontumisen lyhyt historia”.

Siksi kehotan työelämän tutkijoita seuraamaan Siltalan viitoittamaansa tietä ja astumaan ulos ahtaista sektoritutkimuksistaan ja tarttumaan suurempiin haasteisiin. Tässä pieni esimerkki siitä, kuinka työtä ja työn puutetta voi tarkastella ennakkoluulottomasti.

Massatyöttömyys on ollut karua todellisuutta, niin Suomessa, kuin muissakin kehittyneissä maissa jo yli 30 vuotta. Siksi se on niitä tärkeimpiä tutkimuskohteita. Siitä työelämän tutkijat eivät voi laistaa minkään verukkeen avulla. Muuten työelämän tutkimus on lähes arvotonta ja turha kuluerä.

ILO:n uusimmat raportit kertovat hälyttävästi, että finanssikriisin aikana (vuodesta 2007) pelkästään rikkaimmista G20 maista on hävinnyt 54 miljoonaa työpaikkaa.

 Työttömyys:No hohe-No Jobs

Erityisesti pitäisi tutkia, miten teknologian ja digitalisoinnin avulla aikaansaadut tuotot (voitot ja osingot) ohjautuvat/ohjataan suurten massojen ostovoimaksi pysähtyneillä markkinoilla, jotta edes teoriassa uusia työpaikkoja syntyisi.

Onko tehtävä liian haasteellinen sosiologeille, vai pitäisikö jatkaa turvallisesti vain näitä kapeita sektoritutkimuksia?

 

Työelämän teemanumeron päätoimittajakunta (mm. professorit Annikki Järvinen ja Jouko Nätti) pitivät sitä pelkkänä asiattomana ja vaarallisena mielipidekirjoituksena. Edellä esitetty kirjoitus oli heidän mielestään täysin ”ammattitaidoton ja asiaton”.

Suomessa toimii päätoimisena työelämää tutkiva tiedeyhteisö Tampereella. Siellä on 36 päätoimista tutkijaa. Lisäksi työelämää tutkitaan muissakin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Yhteiskunnan verovaroilla tutkii työelämää toistasataa tutkijaa.

Yhdenkään heistä en ole huomannut sanovan julkisuudessa, että täystyöllisyys on nykyisessä digitalisoituneessa maailmassa täysi mahdottomuus.

Vaikka he pitävät vuosittain kymmeniä työllisyys-seminaareja, ei siellä varoiteta digitaalisesta työttömyydestä vaan fiksuttelevat toinen toisilleen.

Heistä ei ole juuri hyötyä poliittisille päättäjille ja ovat yhteiskunnalle vain turha kuluerä.

Samoin suomalaiset tutkimuslaitokset uskottelevat, että täystyöllisyys on vielä mahdollista. Myös niiden tulevaisuuden ennustaminen on olematonta.

Nro 2 Tutkimuslaitosten ennustukset

Äskettäin Etla julkaisi raportin nimeltä ”Työn murros – Riittääkö dynamiikka”.Kirjoittajina neljä tohtoritason tutkijaa (Mika Maliranta, Vesa Vihriälä, Petri Rouvinen ja Antti Kauhanen).

Raportti oli tyypillinen kapean sektorin ”tutkimus” jolla on tietty päämäärä. Sen tarkoituksena on hälventää se tosiasia, että digitalisaatio hävittää työpaikkoja (ja ostovoimaa) enemmän kuin tuo uusia työpaikkoja.

Työttömyys:tilastojen siivoaminen

Raportin tekijät esittävät työnantajien tutkimuslaitoksen asiantuntemuksella objektiivisesti talouden parannusehdotuksia kuten paikallista sopimista, joustavampia palkkoja (alennuksia) ja irtisanomissuojan heikentämistä jne.

Keinoina haluttuun päämäärään käytetään virallisia työttömyystilastoja,joita sopivasti hyödyntämällä voidaan päästä haluttuun lopputulokseen.

Työttömyystilastot ovat kuitenkin kelvottomia työn määrän mittarina. Niitä on kaunisteltu muuttamalla työttömyyden kriteerejä. Työllisen ja työttömän määrittelyn kriteereitä on heikennetty 1990-luvulta lähtien. Näin on

saatu työttömyystilastot näyttämään siedettäviltä. Samaa tekniikkaa on jouduttu käyttämään muissakin EU-maissa. Esimerkiksi Britanniassa pääministeri Thatcherin aikana työttömän määritelmää heikennettiin 21 kertaa ja aina työllisen kriteerit huononivat.

Nro 7 Laaja työttömyys 1988-2014

Näin työelämän tutkimuslaitoksen sensurointi ja työnantajien ylläpitämä tutkimuslaitos Etla toimii ja manipuloi vapaan tiedonvälityksen Suomessa. Työttömyyden todellisesta tilasta vaikenevat myös kollektiivisesti kaikki valtamediat.

Koska työelämän tutkijat välttelevät omissa tutkimuksissaan työn ja pääoman kytkeytymistä toisiinsa, olen joutunut ”pakosta” ottamaan niitä työelämän asioita esille, joista he kollektiivisesti vaikenevat tai eivät ymmärrä, osaa, eivätkä uskalla.

Kirjoitin lähes 30 vuotta sitten kirjan: ”Lisääkö automaatio kilpailukykyä vai työttömyyttä?” (Tammi 1989). Toisen yli 600.sivuisen järkäleen: ”Ahneuden aika – Kuinka pääoman ahneus tekee teknologian avulla ihmisen tarpeettomaksi” (VS-Kustannus 2006).

Ennen viimeistä kirjaa olin mukana kolmessa ”kimppakirjassa”. Nyt viimeisessä uunituoreessa kirjassa: ”Kasvun loppu – ilman ostovoimaa ei ole kasvua”. Siinä olen tiivistänyt yli 500 sivuun, mitä työelämän tutkijoiden pitäisi tutkia.

Kasvun loppu

Tähän kirjaan olen ottanut 30 vuoden takaa ensimmäisestä kirjastani toistasataa referaattia ja 33 graafia, jotka todistavat yksiselitteisesti, että maallikko on pystynyt ennakoimaan työttömyyttä, taloutta ja yhteiskunnan kehitystä huomattavasti tarkemmin kuin yksikään suomalainen akateeminen työelämän tutkija tai talousprofessori.

Onneksi sentään maailman rikkain mies ja digitalisaation uranuurtaja Bill Gates on ottanut kantaa teknologisesta työttömyydestä. Hän ehdotti jopa ”robottiveroa”. Milloin meidän työelämän tutkijat heräävät digiaikakauteen?

Se kertoo jotain akateemisen tutkimuksen tasosta Suomessa. Nyt vain alan huippuammattilaiset töihin. Kaipaan kunnon vertaisarviointeja.

Ari Ojapelto, Tietokirjailija