El Salvador on yksi niistä kuudesta Latinalaisen Amerikan ja Karibian maasta, joissa on kaikkein jyrkin raskauden keskeytystä koskeva lainsäädäntö. Vuonna 1997 rikosoikeuslainsäädäntö uudistettiin ja abortti kiellettiin kaikissa tapauksissa. Samalla uudistettiin perustuslaki, ja elämä määritettiin alkavaksi hedelmöityshetkestä. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa keskenmenon vuoksi sairaalaan hakeutuvat naiset ilmiannetaan herkästi viranomaisille. Hoitohenkilökunta on velvoitettu ilmoittamaan epäilyttävistä keskenmenotapauksista tai he saattavat itse joutua syytteeseen rikoksen peittelystä.

Abortin kriminalisoinnilla on seurauksia naisten elämälle ja terveydelle ja ne kohdistuvat etenkin haavoittuvassa asemassa oleviin, köyhiin ja syrjäytyneisiin naisiin. Eniten tämä koskettaa nuoria naisia, jotka joutuvat tuntemaan omassa kehossaan valtiollisen ja sosiaalisen väkivallan, koska heille ei ole taattu täysiä ihmisoikeuksia, kuten takuita oikeuteen puolustaa omaa elämäänsä eikä oikeusvaltion tarjoamaa suojaa. Tällä hetkellä kuudeltatoista naiselta on riistetty vapaus tällaisin perustein.

Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien tilanne muuttuu synkemmäksi yhteyksissä, jotka osoittavat, miten naisia pidetään toisen luokan kansalaisina. Tämä näkyy selvästi varsinkin kahdessa YK:n tutkimuksessa, jotka tuovat esille 19 000 syytä puolustaa tyttöjä ja nuoria naisia sekä syitä El Salvadorin itsemurhaäitiyskuolemiin. Ensimmäinen tutkimus paljastaa, että pelkästään vuonna 2017 rekisteröitiin yli 19 000 raskautta 10–19-vuotiailla tytöillä. Näistä tytöistä 781 oli 10–14-vuotiaita ja 46 alle 12-vuotiaita. Luvut kuvastavat pakkoraskauksien todellisuutta, mutta tuovat myös näkyviin kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen puutteen. Toinen tutkimus osoittaa, kuinka itsemurha on El Salvadorissa ensimmäinen epäsuoran äitiyskuoleman syy nuorten raskauksissa. Kun nuori nainen on vailla vaihtoehtoja ja turvaverkkoja, he näkevät itsemurhan ainoana ratkaisuna. Tämän kaiken lisäksi kirjattiin 383 naismurhaa vuonna 2018, mikä osoittaa naismurhat epidemiaksi maassa, jonka pinta-ala on 21 000 neliökilometriä ja väestö hiukan yli kuusi miljoonaa.

Kansainväliset organisaatiot ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota naisiin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin. El Salvadorin valtio on saanut suosituksia ja huomautuksia erityisesti aborttia koskien. YK:n ihmisoikeusasioiden komissaari Zeid Ra´ad Al Hussein ilmaisi vuonna 2017 tyrmistyksensä siitä, miten El Salvadorin aborttilaista johtuen naisia rangaistaan keskenmenojen ja muiden raskauteen liittyvien ongelmien takia. Hän esitti vetoomuksen kaikkien niiden tapausten läpikäymiseksi, joissa naisia on pidetty vangittuina aborttiin liittyvien rikkomuksien takia, jotta varmistuttaisiin naisten oikeusturvasta ja oikeudenmukaisista tuomioista. Myös Latinalaisen Amerikan ihmisoikeuskomissio kehottaa El Salvadorin hallitusta säätämään lain, joka takaa naisille päätäntävallan seksuaali- ja lisääntymisoikeuksistaan. Tiedetään, että abortin kieltäminen määrätyissä olosuhteissa merkitsee naisten ja tyttöjen perusoikeuksien loukkaamista.

Tällä hetkellä osoitetaan jatkuvasti mieltä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien puolesta; ne ovat ihmisoikeuksia ja niiden loukkaaminen kohdistuu salvadorilaisten naisten elämään ja ihmisarvoon. Tämän takia El Salvadorissa on naisasialiikkeen alkuajoista lähtien vaadittu abortin kriminalisoinnin poistamista, abortin takia väärin perustein vangittujen naisten välitöntä vapauttamista, kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta sekä elämää vapaana miesten ja patriarkaatin väkivallalta. Tämä on se todellisuus, jossa toimii voimakkaasti feministinen liike nimeltä: #Vivasnosqueremos.

Kirjoittaja: Sara Garcia Gross
Kirjoittaja on psykologi, feministi, aktivisti ja ihmisoikeuksien puolustaja, joka ajaa abortitikiellon poistamista. Sara Garcia on erikoistunut Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen feministisiin ihmisoikeus- ja demokratisaatiokysymyksiin.

Käännös: Helena Laasonen