Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ovat tällä hetkellä uhattuna eri puolilla maailmaa. Tyttöjen ja naisten oikeutta seksuaalikasvatukseen, ehkäisyyn ja aborttiin rajoitetaan monissa maissa. Monet maat kieltäytyvät suojelemasta tyttöjä ja naisia sukupuolittuneelta ja seksuaaliselta väkivallalta.

Uhka seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia vastaan ei koske vain kehitysmaita tai perinteisesti ankaran konservatiivisia maita – samansuuntaista muutosta on nähtävissä mm. oikeistokonservativismin nousun myötä eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.

Vaikka monien ulkomailla uhattuna olevien oikeuksien tilanne on Suomessa verrattain hyvä, niin emme voi pitää oikeuksien toteutumista itsestään selvyytenä. Äskettäin julkaistu kouluterveyskysely kertoo, että kolmannes yläkouluikäisistä tytöistä on kohdannut seksuaalista häirintää ja viime aikoina ovat nousseet esille erityisesti tyttöihin kohdistuneet vakavat seksuaalirikokset. Meidän on tärkeää olla tietoisia maailmalla käytävistä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia koskevista keskusteluista, poliittisista aloitteista ja kehityskuluista eri maissa, mutta samalla kiinnitettävä huomiota myös oman maamme tilanteeseen.

Tässä blogisarjassa esittelemme seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia edistäviä aktivisteja eri puolilta maailmaa. He kertovat omin sanoin maidensa keskeisistä ongelmista ja omasta työstään oikeuksien puolesta. Olemme pyytäneet kirjoittajia valitsemaan itse näkökulmansa, pohjaten sen työhönsä ja omiin kokemuksiinsa.

Blogisarjassa kuullaan mm. työstä lapsiavioliittoja ja lähisuhdeväkivaltaa vastaan Intiassa, tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen ehkäisystä Egyptissä, teiniraskauksien ehkäisystä Perussa, aborttioikeuksien edistämisestä El Salvadorissa ja vammaisten naisten seksuaalioikeuksista Keniassa.

Blogisarjasta vastaa Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV). LSV on suomalainen lääkärijärjestö, joka edistää terveyden tasa-arvoa Suomessa ja maailmalla. LSV tuottaa tämän blogisarjan Euroopan unionin Frame, Voice, Report! -hanketuella. Sisällöstä vastaa LSV, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

Kuva: Pixabay