Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallituksessa päädyttiin tiistaina 4.10 pyytämään liikenneministeriöltä oikeutta nostaa tarkastusmaksun suuruutta 80 eurosta 100 euroon.

Kyseessä on siis maksu, joka tulee liputta matkustamisesta HSL:n alueella. Lippujen hinnat ovat korkeita eikä kaikilla ole niihin varaa, kuten ei myöskään allekirjoittaneella. Yleinen ABC-lippu maksaa pari senttiä vaille sata euroa kuukaudessa. Jos esitys toteutuu maksaa siis kertaluontoinen, vahingossa tai tietoisesti tehty, liputta matkustaminen yli kuukauden päivittäiseen matkaamiseen oikeuttavan joukkoliikennelipun hinnan verran!

HSL:n hallituksessa on edustettuina puolueista Vasemmiston lisäksi Kokoomus, Vihreä liitto, SDP, Persut ja RKP. Näistä vain Vasemmisto vastusti nostoa ja Vasemmiston edustaja hallituksessa Elina Kauppila esitti tarkastusmaksun säilyttämistä 80 eurossa. Esitys raukesi kannattamattomana ja Kauppila jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kokouksessa oli valmisteltuna esitys nostaa tarkastusmaksu 110 euroon. Tämä olisi ollut kaksi euroa vähemmän kuin laki mahdollistaa maksimihinnaksi. Kyseinen lakikohta määrää kattohinnan tarkastusmaksuille proportionaalisesti. Tarkastusmaksu on siis suhteellinen; se ei saa olla hinnaltaan yli 40 kertainen alhaisimpaan käytössä olevaan aikuisille suunnattuun linja-autolippuun. HSL:n alueella liput eivät ole kohdespesifejä, joten pääkaupunkiseudulla laki viittaa alhaisimpaan kertalippuhintaan. Nykyinen alhaisin lippuhinta on 2,80 euroa ja valmistelijoiden esitys olisi täten vaikeuttanut kertalippujen alentamista tulevaisuudessa koska se tarkoittaisi automaattisesti tarkastusmaksuun kajoamista.

Hallituksen enemmistön (=kaikki paitsi Vasemmiston edustaja) nostoesitys tarkoittaa samalla tavalla kertalippujen hinnan ”sitomista” tulevaisuudessa vähintään 2,50 euroon. Tämä eroaa ainakin SDP:n ja Vihreän liiton ulostuloihin puolueiden pyrkimyksiin mitä tulee lippujen hintoihin.

Nostoesitys myös rikkoo aiheeseen liittyvän ”kirjoittamattoman säännön” tarkastusmaksujen ja pysäköintivirhemaksujen samanhintaisesta tasosta. Tekojen verrannollisuudesta voi oikeutetusti olla eri mieltä, mutta ainakaan joukkoliikenteessä liputta matkustaminen ei voi korvattavuuden hinnan osalta ylittää edes ajatuksen tasolla millään julkeita pysäköintivirheitä. Pysäköintivirhemaksu on Helsingissä 60 – 80 euroa, eli korkein olemassaoleva pysäköintivirhemaksuluokka on nykyisen tarkastusmaksun hintainen.

Liikenneministerit ovatkin kautta aikain torjuneet HSL:n pyrkimyksiä nostaa joukkoliikenteen tarkastusmaksuja. Viimeksi tämän on estänyt muistini mukaan Vasemmiston Merja Kyllönen (vuonna 2014), ja nyt vuoroon uljaaseen astuu SDP:n Timo Harakka.

Toivottavasti ministeriin voi tässä asiassa luottaa.