Hyvä Toveri, arvoisa kenraalimajuri Pekka Toveri!

Olen pannut merkille sotilaallisen aktiivisuutesi, mikä on viime aikoina melkoisesti lisääntynyt sitten helmikuun 2022, ymmärrettävistä syistä. Niin on käynyt monelle upseerille, jotka ennen muinoin olivat esimerkiksi ulkopolitiikasta ja politiikasta yleensä hyvin vaitonaisia.

Toisin on nyt: upseeristo ja muutkin sotien ystävät ovat nousseet median lempilapsiksi. On käynyt jopa niin, että monet ovat päätyneet eduskuntaan ja median eturintamaan. Ulkopolitiikkaa ja Venäjän-Ukrainan sodan tapahtumia ja rintamien liikkumista ovat kommentoineet lähes yksinomaan upseerit tai muuan armeijasta vapautettu (siviilipalvelumies-tutkija?) Mika Aaltola. Tämäkin on ymmärrettävää mutta kovin yksipuolista – varsinkaan kun emme ole käsittääkseni sotaa käyvä maa (?) Vai olemmeko?

Toisaalta, pitää muistaa, että upseeristo ja kenraalit erityisesti pitkästyvät helposti kun velttoa rauhan aikaa jatkuu vuosikausia. Sotilastaidothan siinä ruostuvat kun ei päästä tositoimiin.

 

Suomi sodassa?

Mediaa silloin tällöin seuraavana, panin merkille, että Sinä, arvoisa Toveri, olet julistanut joku päivä sitten heinäkuun alussa, että Suomi olisi sodassa Venäjän kanssa (?). Sota kun on kuulemma jo sen verran hybridi ilmiö ja venäläiset niin ketkuja, että ovat hivuttaneet taistelut jo Suomen kamaralle ilman että muut olisivat sitä huomanneet. Tämä, siis lausuntosi yllätti monet ja jotkut jopa kiittelivät kaukonäköisyyttäsi. Toki varovaisen kriittisiä kommenttejakin kuuli. Ne ovat varmaan turhia vasemman laidan purkauksia, sillä Sinun ja Mika Aaltolan asiantuntevuutta ei kaiketi kannata kyseeenalaistaa. Tosin olet varmasti tietoinen, että sodanjulistus ja ulkopolitiikka ovat ennen kuuluneet muille tahoille Suomen historiassa kuin upseereille (?)

Mutta asiat voivat muuttua ja ovat muuttuneet – ehkä siksi, että Suomella on sen verran kokematon presidentti ja ulko- & sotaministerit, että he eivät ole huomanneet kaikkea sitä mitä Sinä, arvoisa Toveri, näet ammattisi puolesta. Häkkäsen ja Stubbin kaltaiset nuorukaiset maan johdossa eivät ehkä ole tehtäviensä tasolla tai veroisiasi sotilasasioissa, joten on epäilemättä oikein, että otat vastuuta ja kannat sitä sotilaskunnialla, vaikka ne koirat taas haukkuvatkin.

Jotta ulkopoliittinen sodan johto olisi osaavissa käsissä, Sinun kannattaa kaiketi myös keskustella tulevista toimista hiljakseen myös upseeriston luotetuimman osan kanssa – varsinkin niiden uljaiden upseerien kanssa, joiden on määrä lähteä Naton eturintamaan, Norfolkiin?

Toveri etulinjassa

Ehdotan lisäksi, arvoisa Toveri, näin alkuun, että otat kiireesti yhteyttä ennen muuta Naton esikuntaan muutenkin. On jo korkea aika, että esität toiveesi siitä, että vasta hyväksyttyä DCA-sopimusta Suomen ja Amerikan kesken tarkennettaisiin siten, että saisimme maahamme pikaisesti, puolustuksemme tueksi, ainakin muutaman pataljoonan tai divisioonan amerikkalaisia huippusotilaita, jotka ovat kouliutuneet ja osoittaneet verrattomat kykynsä esimerkiksi menestymällä erinomaisesti eri rintamilla: Vietnamissa, Irakissa ja Afganistanissa. Sopiva määrä ohjuksia ja kevyempiä ydinkärkiä olisi myös paikallaan tuoda maahan rauhan edistämiseksi.

Ehdotan myös, että alat johtaa joukkoja hyvissä ajoin niin sanotusti “edestä”, ainakin symbolisesti. Tämä voisi tapahtua näin alkuun vaikkapa “maakuntamatkaillen” täällä itärajalla. Symbolisesti näkisin Sinut mieluusti ratsun selässä sekä Rukajärven tien että Raatteen tien maisemissa, mikä varmasti kohottaisi itärajan reserviläisten ja nuorten alokkaiden maanpuolustustahtoa!

Susirajan virallinen Öisinajattelija