Koronavirus on sen verran kuolemanvakava asia, että pitää perusteellisesti harkita mitä siitä kirjoittaa. Öisinajattelija harkitsi.

 

Aluksi uskallan sanoa, että varmasti moni muukin kuin Öisinajattelija on miettynyt koronaa vakavasti kansalaisvapauksien ja lisääntyvän kansalaisten kontrollin näkökulmasta. Jostakin syystä mieleeni tulivat George Orwell ja hänen mietteensä kirjassa Vuonna 1984… tai vaikka Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma. Sekä Orwell että Huxley ymmärsivät omalla tavallaan tulevaa yhteiskuntakehitystä kirjoissaan, jotka lähentelivät dystopiaa, sitä mihin totalitarismin maailma oli menossa. Molempien lähtökohta oli tavalla tai toisella stalinistinen totalitarismi ja sen kritiikki. Myös ”vapaus-veljeys-tasa-arvo”-ideologia sai Orwellin naurattamaan meitä kirjallaan Eläinten vallankumous.

 

Toinen huomio on se, että minusta Suomen hallitus, viisikko ja kaikki ministerit ovat hoitaneet leiviskänsä aivan erinomaisesti, niin pääministerin hillitystä esiintymisestä aina muiden asiasta selvää ottaneiden, kansankielistä ilmaisua käyttäneiden ministeriöiden edstajien ja asiantuntijoiden puheisiin. Harvinaista ja uskomatonta yksimielisyyttä ovat edustaneet myös kaikki kansanedustajat!

Silti nyt on tultu globaalin kehityksen ja sen sivuvaikutusten turvin, ei stalinismin, vaan globaalin imperialismin ja EU-eurostoliittolaisen yhteiskuntamallin vanavedessä aivan toisenlaiseen totalitarismiin, joka on silti sukua Orwellin ja Huxleyn maalaamalle kauhun dystopialle. Koronan kyllästämässä uutisoinnissa on tulevaisuuden medialla paljon tutkittavaa. Ehkä petrattavaakin?

 

Lainatakseni OW Kuusisen ironiseksi ikoniksi kohonnutta lausetta, että “itse elämä opettaa”, länsimainen nyky-yhteiskunta on kaikessa eurostoliittolaisessa valheellisessa yhteisöllisyydessään huijannut meitä “uuskielisellä byrokratialla” tavan takaa. Se on mennyt paljon pitemmälle kansalaisia paimentaessaan ja konrtrolloidessaan tietotekniikan avulla kuin Orwell aikanaan edes ounasteli stalinismin menevän. Kannattaa miettiä, missä mielessä uusi pandemia sivuaa ja uhkaa, varsinkin myöhemmin kriisin mentyä, meille työllä ja taistelulla hankitun ja viime vuosina riisutun kansalaisyhteiskunnan oikeuksia ja vapauksia. Kuinka helposti vapaa-ajattelija EU-kansalainen “EU-identiteetteineen” saadaan vangittua mielipiteineen ja kahlittua hiljaiseksi sananvapauttaan ja liikkumis-kokoontumisoikeuksiaan häpeileväksi potilaaksi! Uhka on aina olemassa – ja ellei ole, sen voi keksiä, sillä “sairaita maahanmuutajia, mustia, homoja ja juutalaisia maailma on täynnä”, kuten joku neropatti lohkaisi.

 

Kysyin asiasta, siis koronasta, rasismin ja rauhantutkimuksen asiantuntijalta ja tutkijalta, dosentti Jouko Jokisalolta:

Koronakriisi osoittaa myös sen, kuinka nopeasti kehitys voi saada autoritaarisen suunnan. Erityisesti läntisessä Euroopassa on toisen maailmansodan jälkeen ollut illuusio demokraattisten rakenteiden vakaudesta ja tasaisesta kehityksestä. Nyt on konkreettisesti osoitettu erilaisilla hätälainsäädännöillä tai Kreikan/EUn toimilla pakolaisten suhteen, että erilaiset lainsäädännölliset ja ihmisoikeussopimukset saattavat menettää merkityksensä kriisin syventyessä. Nykyiset hallitukset toteavat hetkessä eurooppalaisen äärioikeiston ”märän” unen: rajat kiinni ja linnake-Eurooppa. Keskustelua ovat määritelleet virulogit eivät poliitikot. Ilmastokriisin yhteydessä tutkijoiden tulokset ja vaatimukset eivät näytä painavan.

Samalla kriisin yhteydessä kehitettään uusia kansalaisten valvontamenetelmiä. Israelissa maan sisäinen turvallisuuspalvelu Schabak on saanut oikeuden hyödyntää ja valvoa kaikkien israelilaisten mobiililaitteiden paikannistietoja kyetäkseen todentamaan ne henkilöt, jotka ovat vähintään 10 minuuttia alle 2 metrin välimatkan päästä oleskelleet koronaviruksen saaneen henkilön läheisyydessä. Havaitut henkilöt saavat sitten terveysministeriöstä vaatimuksen karanteeniin. Samalla kontroloidaan niiden henkilöiden käyttäytymistä, jotka on määrätty karanteeniin. (https://taz.de/Archiv-Suche/!5672154&s=corona%2Bisrael&SuchRahmen=Print/) Samankaltaista mobiillilaitteiden tietojen hyödyntämistä toteutaan ainakin Etelä-Koreassa ja Kiinassa (https://taz.de/Archiv-Suche/!5668768&s=corona%2Bisrael&SuchRahmen=Print/)

 

Korona ja kontrolli: valvonnan näköalat

On mahdollista, että koronavirus totuttaa meidät erilaiseen kontrolliin ja valvontaan, että vapaaehtoisesti antaudumme tulevaisuudessakin (osin jo nyt), ilman poikkeus- tai valmiuslakiakin siihen, että liikkumisemme, yksityisyytemme, sananvapautemme, mielipiteemme luovutetaan korkeimmille voimille, jotka ohjaavat meitä oikealle tielle – ja poistavat tai ohjeistavat toisinajattelijat. Arkeen kuulumattomat kiusalliset vastarannan kiisket vaiennetaan Orwell-Huxley-tyyliin. Maailmasta, yhteiskunnasta voi siis tulla totalitaristisesti hallittu tellus ja sen kansalaisista ohjattavia, ei kun itseohjautuvia, yksiulotteisen elämäntyylin ja kuluttamisen ylevöittämiä alistujia ja riistoyhteiskunnan mallin sisäistäneitä nöyriä eläjiä – ks. Herbert Marcuse: Yksiulotteinen ihminen . Vai olemmeko sellaisia jo nyt?

Öisinajattelija