Eläkeasiat ovat agendalla eli suomeksi sanottuna: tapeetilla.
Ohessa hahmottelemani eläkepommi tai -uudistushanke.
Se perustuu pitkälle vapaaehtoisuuteen, ei vaadi suuria rahoja, kustantaa (ennaltaehkäisevästi) ajan kanssa itsensä. Tämä on tietysti raakaversio, vapaasti kritisoitavissa ja kehiteltävissä.

Aluksi kommentteja nykytilanteesen:
1)Nykyisiin eläkeikärajoihin ei pidä puuttua mitenkään. Ne ovat hyvksi havaitut ja eurooppalaista keskitasoa, kylmä ja karu (ihmis)luontomme huomioiden.

2) Ns. eläkeputki eli työttömän siirtyminen ansiosidonnaisella ollessaan eläkeputkeen 58-vuotiaana säilyköön myös ennallaan. Työnantajalta tosin on vaadittava tavallista tiukemmat perusteet irtisanottaessa yli 50-vuotiaita.

3) Minimieläke, kaikkia koskeva, säädetään kesimääräisen ansiosidonnaisen päivärahan suuruiseksi, eläkkeelle siirtyvän tulotasosta, työhistoriasta ja statuksesta riippumatta. Eläke on tietysti indeksisidonnainen. Suurituloisille säädetään myös eläkekatto; esimerkiksi 5000 euron kk eläkkeellä pärjää jo kohtalaisen hyvin vrt keskimääräiseen ansiosidonnaiseen päivärahaan perustuvaan , noin 1500 euron eläkkeeseen.

Ja nyt varsinaisia uudistusehdotuksia:

4) Eläkkeelle ei ole minkään valtakunnan pakkoa tai velvollisuutta siirtyä, ei ainakaan alle 80-vuotiaana (Paavo Väyrysen suku voisi olla poikkeus, ikärajana 100), mikäli työkyky todetaan kyseisessä työtehtävässä riittäväksi säännöllisissä ja perusteellisissa terveystarkastuksissa (esim. 60, 65, 70, 75 -vuotistarkastukset)

5) Mutta:  60-vuotta täyttävä työssä oleva kansalainen voi  valita vapaasti joko 4 päivän työviikon tai 6-tunnin työpäivän palkan pysyessä ennallaan. Mikäli 60-vuotta täyttävä jatkaa täyttä työpäivää ja -viikkoa, hänen palkkansa (ja tuleva eläkkeensä) nousee esimerkiksi 20 %, työtehtävistä riippuen.

6) 50-vuotta täyttäneen työntekijän vuorotteluvapaa -järjestelmää kehitetään ja vuorotteluvapaana olevan korvausta nostetaan tuntuvasti, aina 80 % palkasta.

7) Jotta ikääntyvien kansalaisten työkyky säilyisi eläkevuosien lähetessä, kaikille 50 vuotta täyttäneille taataan täysin ilmaiset kunnalliset liikuntapalvelut, terveydenhoito, virkistys-kuntolomaoikeus ja lääkkeet (nämä edut koskevat myös kaikkia työttömiä, siis nuorempiakin). Myös kaikkien 50-vuotta täyttäneiden lomaoikeus kasvaa porrastetusti siten, että 60-70 vuotiaan lomaoikeus on vähintäänkin 4-6 vrk per kalenteri -/työkuukausi (myös työttömän lomaoikeus toteutetaan samoilla ehdoilla kuin työssäolevan)

Eläkepommiterveisin,
Joensuun virallinen Öisinajattelija