On väitetty, että kevään kunnallisvaalit ovat todellisuudessa eduskuntavaalit. Niissä äänestetään aatteesta, voitetaan keskusta ja kaadetaan hallitus.
Äänestyspäätöstä harkitsevan kuntalaisen on hyvä tietää, millaiseen aatteeseen ehdokas nojaa. Koska kuntavaaliehdokkaat tuskin ovat kärkkäitä kertomaan valtakunnallisista asioista, pitää etsiä suuntaa politiikan valtakunnalliselta tasolta.
Poimitaan eri aatesuuntia edustavien puolueiden nykyisten puheenjohtajien aatoksia vaikkapa maahanmuuton tiimoilta.

1. ”Teemme karhunpalveluksen pakolaistaustaisille ihmisille, jos emme pysty tarjoamaan riittävästi keinoja, joiden avulla he pääsevät kiinni työhön ja sitä kautta osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Työ on parasta sosiaaliturvaa ja paras reitti kotoutumiseen.”
2. ”Viime vuonna Suomeen tuli noin 2 500 turvapaikanhakijaa. Se luku on pienempi kuin pakolaiskriisiä edeltävinä vuosina. On meidän velvollisuutemme kanssaihmisinä, mutta myös kansainvälinen vastuumme auttaa hädässä olevia ihmisiä.”
3. ”Minä ainakin haluaisin piiskata neekereitä.”
4. ”Maahanmuutto aiheuttaa monia haasteita yhteiskunnalle, joita ei ratkaista kustannuksista valehtelemalla. Ihmisten syrjäyttäminen on lopetettava heidän taustaansa katsomatta, jokaisen on voitava antaa oma panoksensa.”
5. ”Työmarkkinatukea laskettaisiin aluksi kaikkien, myös kantasuomalaisten, osalta. Näin aloite ei syrjisi mitään väestöryhmää. Uuden kielilisän kautta työmarkkinatuen voisi nostaa peruspäivärahan tasolle osoittamalla kielitaitonsa.”
6. ”Miten näistä ihmisistä voi ikinä tulla osa yhteiskuntaa, jos osa on valmis työntämään heitä ulkopuolelle?”
7. ”Olemme järjettömässä tilanteessa, jossa paremman elämän toivossa uutta tietä etsivät nuoret miehet Afrikasta – tai muista maista kauempaa kuin Euroopasta – etsivät toivoa ja mahdollisuutta turvapaikkajärjestelmän kautta. Kulutamme voimavaroja torppaamalla heidän pyrkimyksiään, vaikka tiedämme, että töitä täällä kyllä olisi.”
8. ”Katsomme, että jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä.”

On mistä valita. Onpa vaikea valinta, kun on niin paljon viisaita sanoja. Ehkä sittenkin palaamme tekemään valintaa sen mukaan, mitä ehdokkaat sanovat esimerkiksi kunnallistekniikasta. Vai sanovatko mitään.