Koronavirusepidemian hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet monen yrityksen toimintaa, ja hallitus on päättänyt useista toimista, joilla yrityksiä tuetaan kriisin yli. Koronavirustilanteen aiheuttamien likviditeettiongelmien lieventämiseksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä (Tesi) on päätetty pääomittaa 150 miljoonalla eurolla uuden vakautusohjelman perustamiseksi.

Vakautusohjelman kautta sijoituksia kohdennetaan koronan takia tilapäisiin vaikeuksiin joutuneisiin keskisuuriin yrityksiin. Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa.

Ohjelma käynnistettiin 14.4.2020, ja ensimmäisen kahden viikon aikana rahoitusta on hakenut 23 yritystä yhteensä 92,1 miljoonalla eurolla. Tesin julkaiseman tiedotteen mukaan sillä on tällä hetkellä kolme sijoituspäätöstä valmistelussa yhteensä 25,5 miljoonan euron edestä.

Yritysten tukeminen oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla on järkevää, sillä se antaa valtiolle vastikkeeksi omistusosuuden yrityksestä. On kuitenkin erittäin huolestuttavaa, että valtion täysin omistama pääomasijoitusyhtiö on sopinut tuensaajien kanssa siitä, ettei rahoitusta saaneiden yritysten nimiä julkaista.

Tesi on aiemmin kertonut tekemistään sijoituksista avoimesti yhtiön verkkosivuilla. Koronatukea saavien yritysten osalta kerrotaan ainoastaan, miltä toimialoilta rahoitushakemukset ovat tulleet. On täysin kestämätöntä, että miljoonien eurojen julkisten yritystukien saajat on nyt päätetty salata. 

Hallituksen yrityksille suunnattuja tukitoimia on kritisoitu julkisuudessa siitä, etteivät ne kohdennu kriisistä pahiten kärsiville yrityksille. Se, että yritystukia on kritisoitu, ei voi olla peruste sille, että jatkossa tiedot tuensaajista salataan. Päinvastoin, avoimuuden tulisi olla jokaiselle julkista rahoitusta jakavalle taholle itsestäänselvyys. Hallituksen on nyt varmistettava, että koronatuet kohdennetaan sinne, missä niitä todella tarvitaan.